Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου 2023

Ενημέρωση για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Επαρχιακή Οδό Λιναριά -Σκύρος – Αεροδρόμιο, στη θέση «Μπάσαλες» Σκύρου, από τη Δευτέρα 6/2/2023

Στη φάση εκκίνησης των εργασιών μπαίνει το μεγάλο έργο οδικής ασφάλειας  για τη Σκύρο με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ «ΣΚΥΡΟΣ- ΛΙΝΑΡΙΑ» ΜΕΤΑ ΤΑ

ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΗΣ 6/2/2019 ΠΟΥ ΕΠΛΗΞΑΝ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΚΥΡΟΥ ΝΟΜΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ», προϋπολογισμού €3.500.000 (με ΦΠΑ), που χρηματοδοτεί και υλοποιεί η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.


Ειδικότερα, τη Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου 2023, ξεκινούν οι εργασίες σταθεροποίησης του ανάντη και κατάντη πρανούς καθώς και επιρροής της διάβρωσης στον πόδα της κατολίσθησης, στη θέση «Μπάσαλες» της επαρχιακής οδού που ενώνει τη Χώρα Σκύρου με τα Μαγαζιά. Η πρώτη φάση του έργου, που αφορά την κατασκευή των φρεατοπασσάλων επί της οδού, αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι 31/05/2023.

Για λόγους ασφάλειας, και κατόπιν σχετικής απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, το τμήμα της επαρχιακής οδού υπ’ αρ. 31 Σκύρος - Λιναριά στη θέση «Μπάσαλες» θα παραμείνει κλειστό κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, από 6/2/2023 μέχρι 31/5/2023. Η κυκλοφορία θα διεξάγεται μέσω του οικισμού της Σκύρου, σύμφωνα με την εγκεκριμένη κυκλοφοριακή μελέτη. Σε περίπτωση που απαιτηθεί, σε συνεννόηση και συνεργασία με την ανάδοχο εταιρεία, θα εξεταστεί η δυνατότητα διέλευσης των βαρέων, υπερμεγεθών και μεγάλων οχημάτων από το εν λόγω τμήμα, ώστε να προκληθεί η μικρότερη δυνατή όχληση στους χρήστες της οδού.

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας έχει μεριμνήσει για την τοποθέτηση της απαιτούμενης σήμανσης για την ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων, προκειμένου να εξασφαλισθεί η απρόσκοπτη, αδιάλειπτη και κυρίως με ασφάλεια, τόσο για τους διερχόμενους οδηγούς όσο και για τους εργαζόμενους, εκτέλεση του εν λόγω έργου. 

Παρακαλούνται οι οδηγοί για την απαρέγκλιτη εφαρμογή της τοποθετημένης σήμανσης και την τήρηση των διατάξεων του ΚΟΚ για όσο διάστημα θα εκτελούνται οι εργασίες.