MY KTEO

Τρίτη 5 Δεκεμβρίου 2023

Έρανος αγάπης 10-16 Δεκεμβρίου 2023


Ο Μητροπολίτης Χαλκίδος Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων Χρυσόστομος

Πρὸς

τὸν Ἱερὸν Κλῆρον καὶ τὸν εὐσεβῆ λαόν

τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας καὶ Βορείων Σποράδων.

Θέμα: «Περὶ τῆς διεξαγωγῆς τοῦ Ἐράνου Αγάπης 2023».


Αγαπητοί μου Πατέρες καὶ εὐλογημένοι μου Χριστιανοί,

Χαίρετε, ὑγιαίνετε καὶ ἐνδυναμοῦσθε ἐν Κυρίῳ!

Ἔρχονται καὶ πάλι τὰ Χριστούγεννα, ὅπου θὰ ἑορτάσουμε τὴν σάρκωση τοῦ Υἱοῦ καὶ Λόγου τοῦ Θεοῦ. Ὁ Κύριος μᾶς Ἰησοῦς Χριστός, προσλαμβάνει τὴν φτωχὴ ἀνθρώπινη φύση, μὲ σκοπὸ νὰ τὴν θεραπεύσει καὶ νὰ τὴν κάνει κληρονόμο τῆς οὐράνιας Βασιλείας Τοῦ.

Ὅπως λέγει χαρακτηριστικά ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, ὁ Χριστὸς ἔγινε φτωχός, ἐνῶ ἦταν πλούσιος, ὥστε ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι να πλουτίσουμε, μέσῳ τῆς δικῆς τοῦ πτωχείας! (Β' Κορινθ. κεφ. η, στ. 9).

Πολλοὶ ἄνθρωποι, μὲ εὐγνωμοσύνη ἀγάπησαν τὸν Χριστὸ καὶ τὸν ἀκολούθησαν στὴ ζωή τους, τηρῶντας τὶς ἐντολὲς Τοῦ, μὲ πρώτη τὴν ἀγάπη! Ἔτσι έλεοῦν τοὺς συνανθρώπους τους ὅλη τὴν ἡμέρα καὶ μὲ αὐτὴ τὴν ἑκούσια καὶ ἀνιδιοτελή προσφορὰ πλουτίζουν κατὰ Θεόν! Καὶ ἀσφαλῶς θὰ λάβουν εὐλογία καὶ οὐράνια ἀνταπόδοση!

Μὲ αὐτὸ τὸ πνεῦμα, λαμβάνω το θάρρος νὰ σᾶς ζητήσω, νὰ βοηθήσετε μὲ ὅλες σας τις δυνάμεις τὸ ἔργο τοῦ Γενικοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως, καταθέτοντας στοὺς τραπεζικοὺς λογαριασμοὺς Ἐθνικῆς Τραπέζης (ΙΒΑΝ GR50 0110 4880 0000 4882 9651 198) Τραπέζης Πειραιῶς (IBAN GR 1201717690006769136763508) καὶ Τραπέζης

Ταχ. Διεύθυνσις: Βάκη 21 - 341 33 Χαλκίδα 22210.60404, -405, -406, -407 22210.61505 Διαδικτυακή Διεύθυνσις: http://www.imchalkidos.gr/, e-mail: imchalkidos@yahoo.gr

Eurobank (IBAN GR 2502602130000560201556571) ὅποιο χρηματικό ποσό ἐπιθυμεῖτε καὶ ἐνισχύοντας τὸν ἔρανο τῆς ἀγάπης, ὁ ὁποῖος θὰ λάβει χώρα στὴν Ἱερὰ Μητρόπολή μας ἀπὸ τὴν Κυριακή 10 Δεκεμβρίου ἐ.ἔ. ἕως τὴν 16η τοῦ ἰδίου μηνός.

Νὰ γνωρίσω στὴν ἀγάπη σας, ὅτι μὲ τὴν δική σας συνδρομή, γιὰ τὴν ὁποία σᾶς μνημονεύω σε κάθε Θεία Λειτουργία καὶ ἐκ καρδίας σᾶς εὐχαριστῶ, πολλοὶ ἀναξιοπαθοῦντες ἀδελφοὶ τοῦ Χριστοῦ καὶ δικοί μας ἀνακουφίζονται στις δυσκολίες τους. Φτωχοί, ἀσθενεῖς, φυλακισμένοι, νέα καὶ ἄπορα παιδιὰ ποὺ σπουδάζουν, χτυποῦν καθημερινά την θύρα τῆς Ἐκκλησίας. Ἀπὸ πέρυσι τὸν Νοέμβριο, ἕως καὶ τὸν φετεινό, δηλαδή, σὲ ἕνα χρόνο, δόθηκαν βοηθήματα 351.440,35 ευρώ!

Αγαπητά μου παιδιά,

Οἱ ἄνθρωποι γενικῶς ἑτοιμάζονται γιὰ τὴν μεγάλη αυτή γιορτή, ἡ ὁποία, ὅμως, δὲν βιώνεται μὲ τὸν συνήθη κοσμικὸ καὶ ἐξωτερικό τρόπο, μὲ στολισμούς, δηλαδή, διακοπές, ξενύχτια κ.λπ. Εἶναι ὑπόθεση πίστεως καὶ ἀγάπης! Εἶναι βίωμα ἐκκλησιαστικό! Σᾶς παρακαλῶ, λοιπόν, καὶ σᾶς προτρέπω νὰ ἑορτάσετε με τρόπο θεάρεστο: μὲ ἐκκλησιασμό, προσευχή, ἐξομολόγηση, θεία Κοινωνία καὶ ἐλεημοσύνη!

Ἡ ἀγάπη καλύπτει πλῆθος ἁμαρτιῶν, γι' αὐτὸ μὴν προσπεράσετε μὲ ἀδιαφορία τοὺς ἐνδεεῖς ἀδελφοὺς καὶ μὴν κλείσετε την πόρτα τῆς καρδιᾶς σας στὸ κάλεσμα τοῦ Ἐπισκόπου σας.

Σᾶς εὔχομαι, ἔστω καὶ ἐὰν εἶστε φτωχοὶ «στην τσέπη», να γίνετε πλούσιοι κατὰ Θεόν! Καλὰ καὶ τρισευλογημένα Χριστούγεννα!

Μὲ πατρικὴ ἀγάπη καὶ στοργή

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ὁ Χαλκίδος Χρυσόστομος