MY KTEO

Πέμπτη 2 Απριλίου 2020

COVID-19: Οι ελλείψεις που παρατηρούνται ανά Πυροσβεστική Υπηρεσία και Πυροσβεστικό Κλιμάκιο στην Εύβοια


Επιστολή στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη απέστειλε η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών για την Άμεση λήψη μέτρων για την προστασία των πυροσβεστών από τον COVID-19. Ανάμεσα σε άλλα αναφέρονται και οι ελλείψεις που παρατηρούνται στα Πυροσβεστικά Κλιμάκια
σε όλη την Ελλάδα. Σε ότι αφορά στη Εύβοια είναι οι ακόλουθες:
1)         Στην Π.Υ. ΧΑΛΚΙΔΑ: Έχει γίνει απολύμανση από τον Δήμο, έχει χορηγηθεί από ενέργειες της  υπηρεσίας αντισηπτικό διάλυμα και από χορηγία που έγινε από ιδιώτη. Η καθαριότητα παρέχεται (5) την εβδομάδα. Έχει δοθεί μικρό μέρος σε Μ.Α.Π.
2)         Στο Π.Κ. ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ: Έχει πραγματοποιηθεί απολύμανση από τον Δήμο, έχει χορηγηθεί από την υπηρεσία αντισηπτικό διάλυμα και σαπούνι. Μ.Α.Π. δεν έχουν χορηγηθεί. Η καθαριότητα παρέχεται (2) φορές την εβδομάδα.
3)         Στο Π.Κ. ΚΥΜΗΣ: Έχει γίνει απολύμανση από τον Δήμο, έχει χορηγηθεί από την υπηρεσία αντισηπτικό διάλυμα και αντισηπτικό σαπούνι. Μ.Α.Π. δεν έχουν χορηγηθεί. Η καθαριότητα παρέχεται (2) την εβδομάδα.
4)         Στο Π.Κ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ: Έχει πραγματοποιηθεί απολύμανση από τον Δήμο. Δεν έχουν χορηγηθεί Μ.Α.Π.. Η καθαριότητα παρέχεται (2) την εβδομάδα.
5)         Στο Π.Κ. ΣΚΥΡΟΥ: Έχει πραγματοποιηθεί απολύμανση από τον Δήμο, αλλά δεν έχουν χορηγηθεί Μ.Α.Π.. Η καθαριότητα παρέχεται (2) την εβδομάδα.
6)         Στην Π.Υ. ΙΣΤΙΑΙΑΣ: Έχει πραγματοποιηθεί απολύμανση από τον Δήμο. Δεν έχουν χορηγηθεί Μ.Α.Π.. Η καθαριότητα παρέχεται (2) την εβδομάδα.
7)         Στο Π.Κ. ΛΙΜΝΗΣ: Δεν έχει γίνει απολύμανση. Δεν έχουν χορηγηθεί Μ.Α.Π.. Η καθαριότητα παρέχεται (2) την εβδομάδα.
8)         Στο Π.Κ. ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ: Έχει πραγματοποιηθεί απολύμανση από τον Δήμο, αλλά δεν έχουν χορηγηθεί Μ.Α.Π.. Η καθαριότητα παρέχεται (2) την εβδομάδα.

Ολόκληρη η επιστολή:

Κύριε Υπουργέ
Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών από την έναρξη της πανδημίας στην χώρα μας, έχει παρέμβει αρκετές φορές για την άμεση λήψη μέτρων για την προστασία των υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος .    
Αυτή την περίοδο λαμβάνοντας υπόψη την περαιτέρω εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 & SARS-CoN-2 στη χώρα, αλλά και την έντονη ανησυχία των πυροσβεστών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος, καταγράψαμε  μία σειρά ελλείψεων που συνεχίζουν να υπάρχουν στις υπηρεσίες και στα κλιμάκια της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Παρά τις προσπάθειες που έχουν γίνει από τοπικούς φορείς και Διοικητές των υπηρεσιών της Περιφέρειας, διαπιστώσαμε ότι στις περισσότερες υπηρεσίες και στα κλιμάκια τις Περιφέρειας μας, δεν έχουν χορηγηθεί σε επαρκή ποσότητα στο προσωπικό ιατρικές μάσκες, γάντια, γυαλιά, αντισηπτικά διαλύματα, δεν παρέχεται η ανάλογη καθαριότητα, συμφώνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες και τα μετρά πρόληψης στους εργασιακούς χώρους του Ελληνικού Ινστιτούτου Υγιεινής και Ασφάλειας στην εργασία ( ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. ).
Οι υπάλληλοι για άλλη μια φορά βάζουν το χέρι στην τσέπη για να αγοράσουν από μόνοι τους τα απαραίτητα που είναι δυσεύρετα αυτήν την εποχή, η αναγκάζονται να αραιώνουν χλωρίνη με νερό για να απολυμανθούν. Συμφωνά όμως με τον Κώδικα Νόμων για την Υγιεινή & Ασφάλεια των Εργαζομένων ( Κ.Ν.Υ.Α.Ε. ) που κηρύχτηκε με το άρθρο πρώτο του  Ν. 3850/ 2010 ( ΦΕΚ 84 Α΄ ) τα μετρά για την ασφάλεια, την υγεία και την υγιεινή κατά την εργασία σε καμία περίπτωσή δεν συνεπάγονται την οικονομική επιβάρυνση των εργαζομένων ( άρθρ. 42, παρ, 10) και είναι αποκλειστική ευθύνη του εργοδότη.
Η χορήγηση των Μέσων Ατομικής Προστασίας και ιδιαίτερα αυτών που δεν μπορούν να είναι κοινής χρήσης όπως, οι ατομικές προσωπίδες για τις αναπνευστικές συσκευές και οι κατάλληλες σύγχρονες προσωπίδες για τις δασικές πυρκαγιές, κρίνετε απαραίτητη όσο ποτέ άλλοτε.
Ένα συλλογικό πρόβλημα σαν και αυτό, δεν πρέπει να εναποθέτεται στην ατομική ευθύνη του καθενός ή να επαφίεται στις δημόσιες σχέσεις των υπηρεσιών για να προμηθευτούν τα απαραίτητα υλικά με οποιονδήποτε τρόπο, καλύπτοντας ένα μικρό μέρους των ελλείψεων, από δωρεές ιδιωτών, επιχειρηματιών, Δημάρχων ή Περιφερειαρχών. Η αντιμετώπιση πρέπει να γίνεται με κεντρικό συντονισμό από τα αρμόδια όργανα με την καθοδήγηση των σχετικών επιστημονικών φορέων.
Η απολύμανση που έχει πραγματοποιηθεί στην πλειοψηφία των υπηρεσιών, είναι από τις δημοτικές αρχές, αν όμως δεν επαναλαμβάνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα δεν παρέχεται προστασία στους εργαζόμενους. Ο πλήρης περιορισμός στην προσέλευση των πολιτών στις υπηρεσίες μας, είναι θετική εξέλιξη αλλά δεν λύνει το πρόβλημα εάν δεν χορηγηθούν τα απαραίτητα Μέσα Ατομικής Προστασίας για την προστασία από τον κορονοΐό ( γάντια, μάσκες, στολές και γυαλιά μιας χρήσης, αντισηπτικά διαλύματα) και δεν καθιερωθεί στο σύνολο της, η καθημερινή καθαριότητα στις υπηρεσίες και στα κλιμάκια της Περιφέρειας.  
Σας παραθέτουμε τις ελλείψεις που παρατηρούνται ανά Πυροσβεστική Υπηρεσία και Πυροσβεστικό Κλιμάκιο:
1)         Στην Π.Υ. ΧΑΛΚΙΔΑ: Έχει γίνει απολύμανση από τον Δήμο, έχει χορηγηθεί από ενέργειες της  υπηρεσίας αντισηπτικό διάλυμα και από χορηγία που έγινε από ιδιώτη. Η καθαριότητα παρέχεται (5) την εβδομάδα. Έχει δοθεί μικρό μέρος σε Μ.Α.Π.
2)         Στο Π.Κ. ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ: Έχει πραγματοποιηθεί απολύμανση από τον Δήμο, έχει χορηγηθεί από την υπηρεσία αντισηπτικό διάλυμα και σαπούνι. Μ.Α.Π. δεν έχουν χορηγηθεί. Η καθαριότητα παρέχεται (2) φορές την εβδομάδα.
3)         Στο Π.Κ. ΚΥΜΗΣ: Έχει γίνει απολύμανση από τον Δήμο, έχει χορηγηθεί από την υπηρεσία αντισηπτικό διάλυμα και αντισηπτικό σαπούνι. Μ.Α.Π. δεν έχουν χορηγηθεί. Η καθαριότητα παρέχεται (2) την εβδομάδα.
4)         Στο Π.Κ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ: Έχει πραγματοποιηθεί απολύμανση από τον Δήμο. Δεν έχουν χορηγηθεί Μ.Α.Π.. Η καθαριότητα παρέχεται (2) την εβδομάδα.
5)         Στο Π.Κ. ΣΚΥΡΟΥ: Έχει πραγματοποιηθεί απολύμανση από τον Δήμο, αλλά δεν έχουν χορηγηθεί Μ.Α.Π.. Η καθαριότητα παρέχεται (2) την εβδομάδα.
6)         Στην Π.Υ. ΙΣΤΙΑΙΑΣ: Έχει πραγματοποιηθεί απολύμανση από τον Δήμο. Δεν έχουν χορηγηθεί Μ.Α.Π.. Η καθαριότητα παρέχεται (2) την εβδομάδα.
7)         Στο Π.Κ. ΛΙΜΝΗΣ: Δεν έχει γίνει απολύμανση. Δεν έχουν χορηγηθεί Μ.Α.Π.. Η καθαριότητα παρέχεται (2) την εβδομάδα.
8)         Στο Π.Κ. ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ: Έχει πραγματοποιηθεί απολύμανση από τον Δήμο, αλλά δεν έχουν χορηγηθεί Μ.Α.Π.. Η καθαριότητα παρέχεται (2) την εβδομάδα.
Κύριε Υπουργέ
Όπως αντιλαμβάνεστε σε έναν εργασιακό χώρο όπως είναι οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες που οι υπάλληλοι τους επεμβαίνουν σε ποικίλα συμβάντα, που ενοχοποιούνται για ύπαρξη παθογόνων μικροοργανισμών, δεν επαρκεί η καθαριότητα των 2 ή 3 ημερών την εβδομάδα, αλλά απαιτείται η παροχή της σε καθημερινή βάση. Ούτε φυσικά η απολύμανση και τα Μ.Α.Π. για μία φορά και μία χρήση. Εκτιμώντας ότι βρισκόμαστε σε μία κρίσιμη καμπή για την εξέλιξη της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 ζητάμε την άμεση παρέμβασή σας ώστε:
           Να παρέχεται καθημερινή καθαριότητα σε όλες τις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες και τα Πυροσβεστικά Κλιμάκια του Π.Σ. με αποκλειστική ευθύνη του κράτους, με προσλήψεις μόνιμου προσωπικού καθαριότητας.
           Άμεσα να εξασφαλιστεί η επαρκή χορήγηση των απαραίτητων Μέσων Ατομικής Προστασίας σε γάντια, μάσκες, στολές και γυαλιά μιας χρήσης, αντισηπτικά διαλύματα για την προστασία των πυροσβεστών για όσο χρόνο θα διαρκέσει η κατάσταση της πανδημίας.
ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩN