MY KTEO

Τρίτη 11 Ιανουαρίου 2022

Ο Ευγενικός νέος αντιδήμαρχος στο Δήμο Σκύρου

 


Με απόφαση του ο Δήμαρχος Σκύρου Νίκος Μαυρίκος όρισε τον Ευγενικό Ιωάννη δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας, ως Αντιδήμαρχο Β΄ , από 10-01-2022 και εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, μεταβιβάζοντας σε αυτόν συγκεκριμένες αρμοδιότητες, ως κατωτέρω: Διοικητικών θεμάτων και ιδίως:

 την τέλεση γάμων

 την εποπτεία και ευθύνη των Διοικητικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα

των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, Γραμματείας Οργάνων Διοίκησης, Ληξιαρχείου, Δημοτολογίου,

Δημοτικής Κατάστασης, Πρωτοκόλλου & Διεκπεραίωσης.

 την χορήγηση αδειών του προσωπικού

 την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών

 την λειτουργία του ΚΕΠ,

 την διαφάνεια και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση,

 την λειτουργία του προγράμματος Διαύγεια

 την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες

αρμοδιότητες.

 την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία οποιασδήποτε επιχείρησης, εκμετάλλευσης, οργανισμού, φορέα.

 τη χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλματος

 την επιβολή πρόστιμων για τα παράνομα πλαίσια και τις παράνομες πινακίδες (ν.2946/2001, ΦΕΚ 224Α'/2001)

 γενικά τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων των ανωτέρω

αρμοδιοτήτων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών

μονάδων του Δήμου.