MY KTEO

Τρίτη 6 Σεπτεμβρίου 2022

Παρατείνεται η θητεία των Αντιδημάρχων Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων μέχρι 31- 12-2023


Απόφαση Δημάρχου

Α. Ορίζει τους δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας κ.κ Ματράκα Παναγιώτη, Κορώνη Πέτρο,

Γιαννούτσο Δημήτριο, Τσώκο Χαράλαμπο και Σοφία Αφένδρα, ως Αντιδημάρχους του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων, με θητεία από 08/09/2022 έως και 31/12/2023, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες ή εν μέρει αντικείμενα αρμοδιοτήτων Διευθύνσεων και Υπηρεσιών του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων, ως εξής:

1. Τον κ. Ματράκα Παναγιώτη του Χαραλάμπους καθ’ ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες  Οικονομικών Υπηρεσιών και ειδικότερα:

i.      Την εποπτεία και ευθύνη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων και των αντίστοιχων υποκείμενων οργανικών μονάδων της ανωτέρω διεύθυνσης, σύμφωνα με τον ισχύοντα ΟΕΥ (ΦΕΚ 525/2-3-2016/τ. Β’ ).

ii.     Την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις αρμοδιότητες της ανωτέρω διεύθυνσης, με εξαίρεση την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων, την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης καθώς και των τεκμηριωμένων αιτημάτων του διατάκτη, οι οποίες θα ασκούνται από τον Δήμαρχο.

iii.    Να εισηγείται στα αρμόδια όργανα του Δήμου τα θέματα των αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών, των οποίων προΐσταται και να αναλαμβάνει την εκτέλεση των σχετικών αποφάσεων.

iv.     Ορίζεται μέλος της Οικονομικής Επιτροπής.

2. Τον κ. Κορώνη Πέτρο του  Χαραλάμπους  καθ’ ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο Καθαριότητας και Ποιότητας Ζωής και του μεταβιβάζει τις αντίστοιχες αρμοδιότητες και ειδικότερα:

i.      Την εποπτεία και ευθύνη  του Γραφείου Καθαριότητας και Ανακύκλωσης και του Γραφείου Πρασίνου του Αυτοτελούς Τμήματος Ποιότητας Ζωής και Ανακύκλωσης,  σύμφωνα με τον ισχύοντα ΟΕΥ (ΦΕΚ 525/2-3-2016/τ. Β’ ).

ii.     Την εποπτεία και ευθύνη των κοιμητηρίων.

iii.    Την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις ανωτέρω  αρμοδιότητες, εκτός αν άλλως προβλέπονται από ειδικές διατάξεις.

iv.     Να εισηγείται στα αρμόδια όργανα του Δήμου τα θέματα των αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών, των οποίων προΐσταται και να αναλαμβάνει την εκτέλεση των σχετικών αποφάσεων.

v.      Ορίζεται μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

3. Τον κ. Τσώκο Χαράλαμπο του Αντωνίου καθ’ ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζει τις αντίστοιχες αρμοδιότητες του Γραφείου Κίνησης και ειδικότερα:

i.      Την εποπτεία και ευθύνη του Γραφείου Κίνησης και Συντήρησης οχημάτων και μηχανολογικού εξοπλισμού του Αυτοτελούς Τμήματος Ποιότητας Ζωής και Ανακύκλωσης, σύμφωνα με τον ισχύοντα ΟΕΥ(ΦΕΚ525/2-3-2016/τ.Β’).

ii.     Τον συντονισμό και την εποπτεία όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών για την εύρυθμη λειτουργία του εργοταξίου του Δήμου.

iii.    Την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις ανωτέρω  αρμοδιότητες, εκτός αν άλλως προβλέπονται από ειδικές διατάξεις.

iv.     Να εισηγείται στα αρμόδια όργανα του Δήμου τα θέματα των αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών, των οποίων προΐσταται και να αναλαμβάνει την εκτέλεση των σχετικών αποφάσεων.

v.      Την εποπτεία και ευθύνη της αγροτικής και δημοτικής οδοποιίας.

vi.     Την εποπτεία και ευθύνη  για τις δράσεις για τα αδέσποτα και ανεπιτήρητα ζώα.

vii.    Ορίζεται μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

4. Τον κ. Γιαννούτσο Δημήτριο  του Ευαγγέλου καθ’ ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο  και του μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες Ύδρευσης και Ηλεκτροφωτισμού και ειδικότερα:

i.      Την εποπτεία και ευθύνη του Γραφείου Ύδρευσης και του Γραφείου Ηλεκτροφωτισμού του Τμήματος Υποδομών, Ύδρευσης και Ηλεκτροφωτισμού της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος,  σύμφωνα με τον ισχύοντα ΟΕΥ (ΦΕΚ 525/2-3-2016/τ. Β’ ).

ii.     Την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις ανωτέρω  αρμοδιότητες, εκτός αν άλλως προβλέπονται από ειδικές διατάξεις.

iii.    Να εισηγείται στα αρμόδια όργανα του Δήμου τα θέματα των αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών, των οποίων προΐσταται και να αναλαμβάνει την εκτέλεση των σχετικών αποφάσεων.

iv.     Ορίζεται μέλος της Οικονομικής Επιτροπής.

5. Την κα Σοφία Αφένδρα, ως άμισθη Αντιδήμαρχο του Δήμου Διρφύων – Μεσσαίων, καθ’ ύλην αρμόδια αντιδήμαρχο και της μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες επί θεμάτων Υγείας, Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας των φύλων, την έκδοση και υπογραφή όλων των σχετικών εγγράφων και αποφάσεωνγια την άσκηση  της αρμοδιότητας.

     Όταν απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντά της ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Ματράκας Παναγιώτης.

Β. Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου.

Γ. Η ανάκληση του αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τον ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου, για λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του

Δ.  Αναπλήρωση αρμοδιοτήτων.

i.      Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Ματράκα Παναγιώτη  που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κα Σοφία Αφένδρα,

ii.     Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Γιαννούτσου Δημητρίου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Κορώνης Πέτρος,

iii.    Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Κορώνη Πέτρου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Γιαννούτσος Δημήτριος

iv.     Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Τσώκου Χαράλαμπου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Κορώνης Πέτρος.

Ε. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Ματράκας Παναγιώτης, που αναπληρώνει το Δήμαρχο, και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από την Αντιδήμαρχο κα Σοφία Αφένδρα.

ΣΤ. Η τέλεση πολιτικών γάμων θα γίνεται από το Δήμαρχο και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος η τέλεση των πολιτικών γάμων  θα γίνεται από την Δημοτική Σύμβουλο κα Βασιλείου Μαρία.

Ζ. Η παρούσα να δημοσιευτεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα και, αν δεν υπάρχει ημερήσια, σε μία εβδομαδιαία της πρωτεύουσας του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».