MY KTEO

Πέμπτη 1 Σεπτεμβρίου 2022

Ορισμοί νέων Αντιδημάρχων και Εντεταλμένων Συμβούλων του Δήμου Χαλκιδέων


Ορίστηκαν οι Αντιδήμαρχοι έως και τη λήξη της παρούσας Δημοτικής περιόδου, κατόπιν της υπ’ αριθμ.3866/1-9-2022 απόφασης της Δημάρχου Χαλκιδέων Έλενας Βάκα, με την οποία ορίζει τους κάτωθι Δημοτικούς Συμβούλους, ως Αντιδημάρχους του Δήμου Χαλκιδέων, οι οποίοι επικουρούν τη Δήμαρχο κατά την άσκηση των καθηκόντων της, με θητεία από Παρασκευή 02/09/2022 έως και Κυριακή 31/12/2023, και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:

1) Τον κ. Ελευθέριο Λειβαδίτη κατά τόπο αρμόδιο Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα Αυλίδας και καθ’ ύλην αρμόδιο Αντιδήμαρχο Αγροτικής Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

1.         Επικουρεί τη Δήμαρχο στην εποπτεία των Δημοτικών Υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα.

2.         Σε συνεργασία με τον καθ’ ύλην αρμόδιο Αντιδήμαρχο και με τα μέσα που θα ορισθούν από αυτόν, παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα.

3.         Σε συνεργασία με τον καθ’ ύλην αρμόδιο Αντιδήμαρχο και με τα μέσα που θα ορισθούν από αυτόν, επιβλέπει την τήρηση της καθαριότητας στην χωρική έκταση της Δημοτικής Ενότητας.

4.         Συνεργάζεται με τους Προέδρους των Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

5.         Τελεί τους πολιτικούς γάμους στη Δημοτική Ενότητα Αυλίδας.

6.         Συντονίζει, εισηγείται και μεριμνά για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας και την ανάπτυξη των τομέων των γεωργικών καλλιεργειών, κτηνοτροφίας και αλιείας, καθώς και τις σχετικές δράσεις του Δήμου.

7.         Μεριμνά για την ενίσχυση των επιχειρηματιών, αγροτών, κτηνοτρόφων και αλιέων στα διοικητικά όρια του Δήμου Χαλκιδέων, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς.

Επίσης θα αναπληρώνει τον κατά τόπο Αντιδήμαρχο της Δημοτικής Ενότητας Ανθηδόνας, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του.

2) Τον κ. Χαράλαμπο Κώσταρο κατά τόπο αρμόδιο Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα Νέας Αρτάκης και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

1.         Επικουρεί τη Δήμαρχο στην εποπτεία των Δημοτικών Υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα.

2.         Σε συνεργασία με τον καθ΄ ύλην αρμόδιο Αντιδήμαρχο και με τα μέσα που θα ορισθούν από αυτόν, παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στην Δημοτική ενότητα.

3.         Σε συνεργασία με τον καθ΄ ύλην αρμόδιο Αντιδήμαρχο και με τα μέσα που θα ορισθούν από αυτόν, επιβλέπει την τήρηση της καθαριότητας στην χωρική έκταση της Δημοτικής Ενότητας.

4.         Συνεργάζεται με την Πρόεδρο της Κοινότητας για την επίλυση των προβλημάτων .

5.         Τελεί τους πολιτικούς γάμους στη Δημοτική Ενότητα Νέας Αρτάκης.

3) Τον κ. Κωνσταντίνο Καρβούνη κατά τόπο αρμόδιο Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα Ανθηδόνας και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες: 

1.         Επικουρεί τη Δήμαρχο στην εποπτεία των Δημοτικών Υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα.

2.         Σε συνεργασία με τον καθ’ ύλην αρμόδιο Αντιδήμαρχο και με τα μέσα που θα ορισθούν από αυτόν, παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα.

3.         Σε συνεργασία με τον καθ’ ύλην αρμόδιο Αντιδήμαρχο και με τα μέσα που θα ορισθούν από αυτόν, επιβλέπει την τήρηση της καθαριότητας στην χωρική έκταση της Δημοτικής Ενότητας.

4.         Συνεργάζεται με τους Προέδρους των Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

5.         Τελεί τους πολιτικούς Γάμους στη Δημοτική Ενότητα Ανθηδόνας.

Επίσης θα αναπληρώνει τον κατά τόπο Αντιδήμαρχο της Δημοτικής Ενότητας Αυλίδας, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του.

4) Τον κ. Δημήτριο Σέρρα κατά τόπο αρμόδιο Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα Ληλαντίων και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

1.         Επικουρεί την Δήμαρχο στην εποπτεία των Δημοτικών Υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα.

2.         Σε συνεργασία με τον καθ’ ύλην αρμόδιο Αντιδήμαρχο και με τα μέσα που θα ορισθούν από αυτόν, παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στην Δημοτική Ενότητα.

3.         Σε συνεργασία με τον καθ’ ύλην αρμόδιο Αντιδήμαρχο και με τα μέσα που θα ορισθούν από αυτόν, επιβλέπει την τήρηση της καθαριότητας στην χωρική έκταση της Δημοτικής Ενότητας.

4.         Συνεργάζεται με τους Προέδρους των Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

5.         Τελεί τους Πολιτικούς Γάμους στη Δημοτική Ενότητα Ληλαντίων.

Επίσης αναπληρώνει τη Δήμαρχο κ. Ελένη Βάκα, απουσιάζουσα ή κωλυόμενη.

5)  Tον κ. Βασίλειο Γουρνή  καθ’ ύλην αρμόδιο  Αντιδήμαρχο σε θέματα Τεχνικών Υπηρεσιών, Υποδομών και Έργων Αυτεπιστασίας και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

1.         Επικουρεί τη Δήμαρχο ως προϊστάμενος, κατά την έννοια του άρθρου 58, παρ.1 εδ δ΄του Ν. 3852/2010 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Υποδομών και Έργων Αυτεπιστασίας.

2.         Ασκεί την εποπτεία της εκπόνησης και υλοποίησης του Τεχνικού Προγράμματος.

3.         Παρακολουθεί την εκπόνηση των Τεχνικών Μελετών και της Κατασκευής Τεχνικών Έργων που χρηματοδοτούνται από αναπτυξιακά προγράμματα.

4.         Ασκεί την εποπτεία της σύνταξης Τεχνικών Μελετών και την κατασκευή Τεχνικών Έργων που εκτελούνται με αυτεπιστασία.

5.         Ασκεί τον συντονισμό των συνεργείων κατασκευής και τη συντήρηση Δημοτικών & Σχολικών κτιρίων, οδικών δικτύων και πεζοδρομίων.

6.         Ασκεί την εποπτεία των έργων Ηλεκτροφωτισμού.

7.         Ασκεί την εποπτεία θεμάτων κυκλοφοριακής και οδικής σήμανσης.

6) Τον κ. Νικόλαο-Παναγιώτη Παπαγεωργόπουλο καθ’ ύλην αρμόδιο Αντιδήμαρχο σε θέματα Τουρισμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

1.         Επικουρεί τη Δήμαρχο ως προϊστάμενος, κατά την έννοια του άρθρου 58, παρ.1 εδ δ΄του Ν. 3852/2010, της Διεύθυνσης Επιχειρησιακού Προγραμματισμού Νέων Τεχνολογιών και Πληροφορικής.

2.         Ασκεί την εποπτεία των θεμάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

3.         Μεριμνά για την Τουριστική Ανάπτυξη και Προβολή του Δήμου.

Επίσης ο κ. Νικόλαος-Παναγιώτης Παπαγεωργόπουλος ορίζεται Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

7) Τον κ. Ιωάννη Μπάκα καθ’ ύλην αρμόδιο Αντιδήμαρχο για θέματα Διοίκησης, Οικονομικών και Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

1.         Επικουρεί τη Δήμαρχο ως προϊστάμενος, κατά την έννοια του άρθρου 58, παρ.1 εδ δ΄του Ν. 3852/2010, της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, Προσόδων, Οικονομικών, Νομικής Υπηρεσίας και των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).

2.         Ασκεί την εποπτεία των Οικονομικών και Διοικητικών Θεμάτων.

3.         Ασκεί την εποπτεία της Νομικής Υπηρεσίας.

4.         Ασκεί την εποπτεία της εύρυθμης λειτουργίας των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).

5.         Μεριμνά για τη προστασία και αξιοποίηση της Δημοτικής Περιουσίας.

6.         Τελεί τους Πολιτικούς Γάμους στη Δημοτική Ενότητα Χαλκιδέων.

 

8) Τον κ. Γεώργιο Πάνο καθ’ ύλην αρμόδιο Αντιδήμαρχο για θέματα Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, Καθημερινότητας, Γεωτεχνικής και Πρασίνου στη Δημοτική Ενότητα Χαλκιδέων και του μεταβιβάζει τις εξής αρμοδιότητες:

1.         Επικουρεί τη Δήμαρχο ως προϊστάμενος, κατά την έννοια του άρθρου 58, παρ.1 εδ δ΄του ν. 3852/2010 της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.

2.         Ασκεί την εποπτεία  της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου.

3.         Ασκεί την εποπτεία της αποκομιδής  και διαχείρισης των αποβλήτων.

4.         Ασκεί την οργάνωση και διάθεση των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται κάθε φορά σε κεντρικό επίπεδο για τις σχετικές αρμοδιότητές του.

5.         Έχει την εποπτεία των θεμάτων καθημερινότητας στην πόλη της Χαλκίδας.

6.         Επικουρεί τη Δήμαρχο ως προϊστάμενος, κατά την έννοια του άρθρου 58, παρ.1 εδ δ΄του Ν. 3852/2010, της Δ/νσης Γεωτεχνικής και Πρασίνου.

7.         Παρακολουθεί την εκπόνηση μελετών και έργων προστασίας περιβάλλοντος και πρασίνου.

8.         Ασκεί την εποπτεία στις δράσεις του Δήμου σε θέματα Προστασίας του Φυσικού και Αστικού Περιβάλλοντος.

9.         Ασκεί τον συντονισμό της  εφαρμογής των προγραμμάτων διενέργειας των εργασιών συντήρησης Πρασίνου και εποπτεύει την ποιότητα των αποτελεσμάτων των σχετικών εργασιών.

10.       Ασκεί την οργάνωση και διάθεση των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται κάθε φορά για τις σχετικές αρμοδιότητές του.

9) Τον κ. Αθανάσιο Τριανταφύλλου καθ’ ύλην αρμόδιο Αντιδήμαρχο για θέματα Πολιτικής Προστασίας, Κοιμητηρίων και Λαϊκών Αγορών και του μεταβιβάζει τις εξής αρμοδιότητες:

1.   Ασκεί τον συντονισμό και την επίβλεψη του έργου της Πολιτικής Προστασίας.

2. Ασκεί την οργάνωση και διάθεση των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται κάθε φορά για τις σχετικές αρμοδιότητές του.

3. Ασκεί την επίβλεψη της λειτουργίας και διαχείρισης των Κοιμητηρίων του Δήμου Χαλκιδέων, σε συνεργασία με τους Προέδρους των Κοινοτήτων.

4. Ασκεί την εποπτεία των Λαϊκών Αγορών.

Επίσης θα αναπληρώνει τον κατά τόπο αρμόδιο Αντιδήμαρχο της Δημοτικής Ενότητας Ληλαντίων, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του.

10) Τον κ. Ιωάννη Νέζη καθ ύλην Αντιδήμαρχο για θέματα Πολεοδομίας και του μεταβιβάζει τις εξής αρμοδιότητες:

1.  Επικουρεί τη Δήμαρχο ως προϊστάμενος, κατά την έννοια του άρθρου 58, παρ.1 εδ δ΄του ν. 3852/2010, της Πολεοδομίας.

2. Ασκεί την εποπτεία του Πολεοδομικού Σχεδιασμού και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των αρμοδιοτήτων Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Χρήσεων Γης, Πολεοδομικών Μελετών, Τοπογραφικών Εφαρμογών, Οικοδομικών Αδειών και ελέγχου, Αυθαιρέτων, Τεχνικού Αρχείου – Γραμματείας.

Επίσης θα αναπληρώνει τον κατά τόπο αρμόδιο Αντιδήμαρχο της Δημοτικής Ενότητας Ν. Αρτάκης, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του.

11) Τον κ. Κωνσταντίνο Ζέρβα,  καθ’ ύλην αρμόδιο Αντιδήμαρχο για θέματα Παιδείας, Κοινωνικής Πολιτικής, Πρόνοιας και Εθελοντισμού και του μεταβιβάζει τις εξής αρμοδιότητες:

1. Επικουρεί τη Δήμαρχο ως προϊστάμενος, κατά την έννοια του άρθρου 58, παρ.1 εδ δ΄του ν. 3852/2010 για θέματα Παιδείας, Πρόνοιας και Κοινωνικής Πολιτικής.

2.  Ασκεί την εποπτεία των Προνοιακών και Κοινωνικών Υπηρεσιών.

3. Ασκεί την εποπτεία για την εφαρμογή του Προγράμματος Στέγαση και Εργασία για τους Άστεγους

5. Μεριμνά για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.

6. Μεριμνά για τις εθελοντικές δράσεις στον Δήμο Χαλκιδέων.

Επίσης ο κ. Κωνσταντίνος Ζέρβας θα προταθεί για τη θέση του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.

12) Τον κ. Θεοφάνη Σπανό,  καθ’ ύλην αρμόδιο Αντιδήμαρχο Νέας Γενιάς και Δια Βίου Μάθησης και του μεταβιβάζει τις εξής αρμοδιότητες:

1.  Επικουρεί τη Δήμαρχο ως προϊστάμενος, κατά την έννοια του άρθρου 58, παρ.1 εδ δ΄του Ν.

     3852/2010, για θέματα Νέας Γενιάς και Διά Βίου Μάθησης.

2. Μεριμνά για την υλοποίηση προγραμμάτων και δράσεων για τη Νέα Γενιά.

3.  Ασκεί την εποπτεία της λειτουργίας των Υπηρεσιών Δια Βίου Μάθησης, τον σχεδιασμό και την εκτέλεση προγραμμάτων Δια Βίου μάθησης, στο πλαίσιο του αντίστοιχου εθνικού και  περιφερειακού προγραμματισμού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

13) Την κ. Ευαγγελία Παλαιολόγου, καθ’ ύλην αρμόδια Αντιδήμαρχο Παρακολούθησης Κατάστασης Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με την παρ. Β, του άρθρου 3, της εγκυκλίου 809/85741/19-11-20211 του Υπ. Εσωτερικών και της μεταβιβάζει την εξής αρμοδιότητα:

Ασκεί την εποπτεία, τον συντονισμό και την παρακολούθηση της εξέλιξης του συνόλου των έργων, εργασιών και δράσεων που απαιτούνται για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών, που προέκυψαν από την εκδήλωση των φυσικών καταστροφών, εξαιτίας των οποίων ο Δήμος Χαλκιδέων έχει κηρυχθεί σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης.

Ο ορισμός της Αντιδημάρχου παύει αυτοδικαίως, κατά την ημερομηνία λήξης ισχύος της απόφασης κήρυξης των περιοχών του Δήμου Χαλκιδέων σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας.

         Οι Αντιδήμαρχοι κ.κ. Δημήτριος Σέρρας, Γεώργιος Πάνος, Θεοφάνης Σπανός και Ευαγγελία Παλαιολόγου θα είναι άμισθοι, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.809/85741/19-11-2021 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ .

Β. Εντεταλμένοι Σύμβουλοι

Αναθέτει, χωρίς αμοιβή, στα κάτωθι μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου την εποπτεία και τον συντονισμό συγκεκριμένων δράσεων του Δήμου, όπως αναλύονται παρακάτω:

α. Ορίζει Εντεταλμένη Σύμβουλο για θέματα Υγείας και  Δημόσιας Υγιεινής τη Δημοτική Σύμβουλο κ. Αικατερίνη Μεγάλου, με τις εξής αρμοδιότητες:

1. Ασκεί την εποπτεία των Υγειονομικών Υπηρεσιών.

2.  Ασκεί την εποπτεία της Ασφάλειας και Υγιεινής των εργαζομένων.

       3. Μεριμνά για την υλοποίηση Προγραμμάτων Δημόσιας Υγιεινής, Πρόληψης και Ενημέρωσης για  θέματα υγείας.

β. Ορίζει Εντεταλμένη Σύμβουλο για θέματα Ατόμων με Αναπηρία τη Δημοτικό Σύμβουλο κ. Βασιλική Κόντου, με τις εξής αρμοδιότητες:

1. Συντονίζει, εισηγείται και εποπτεύει τις δράσεις του Δήμου για την εξασφάλιση των κατάλληλων υλικοτεχνικών υποδομών και υπηρεσιών για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των Ατόμων με Αναπηρία.