MY KTEO

Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2022

Νέοι κανόνες στο Airbnb: Η επίσημη ανακοίνωση


Αλλάζει το πλαίσιο για το Airbnb, σύμφωνα με ανακοινώσεις του υπουργού Τουρισμού, Βασίλη Κικίλια.

Ένα χρόνιο αίτημα των ξενοδόχων έρχεται να ικανοποιήσει ο υπουργός Τουρισμού, Βασίλης Κικίλιας, θεσπίζοντας νέους κανόνες λειτουργίας του Airbnb αλλά και όλων των βραχυχρόνιων μισθώσεων, για να υπάρχουν σαφείς διαφορές με τα ξενοδοχειακά καταλύματα.

Σε νέες του δηλώσεις, ο κ. Κικίλιας, τόνισε αρχικά πως «οι βραχυχρόνιες μισθώσεις είναι μέρος του τουριστικού μας προϊόντος», ωστόσο, ξεκαθάρισε πως πρέπει να υπάρχει εύρυθμη λειτουργία υγιούς ανταγωνισμού στον τουρισμό. Έτσι, το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο, θα διαχωρίζει αυτούς οι οποίοι εκμισθώνουν μαζικά ακίνητα έναντι της πλειοψηφίας που εκμισθώνουν ένα ή δύο ακίνητα.

Οι ξενοδόχοι διαμαρτύρονταν πως το ισχύον πλαίσιο, επιτρέπει σε επιχειρηματικούς ομίλους -υπό τον μανδύα της βραχυχρόνιας μίσθωσης- να ασκούν δραστηριότητα πλήρως ανταγωνιστική προς τα ξενοδοχεία ή τα ενοικιαζόμενα δωμάτια, υπογραμμίζοντας μάλιστα πως αυτό συμβάλει και στην εισφοροδιαφυγή.

Ανάμεσα στις προτάσεις που είχαν κατατεθεί είναι κατά το πρότυπο και άλλων ευρωπαϊκών πόλεων να δίνεται η δυνατότητα στους δήμους να θέτουν όρια στην άσκηση της δραστηριότητας.

Υπενθυμίζεται ότι τα διαθέσιμα καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης σε πανελλαδικό επίπεδο τον Ιούλιο ανήλθαν σε 138.000 (στις πλατφόρμες AirBnb και Vrbo), μια αύξηση της τάξεως του 4% συγκριτικά με τον Ιούλιο του 2019.

Τι πρακτικά θα σημαίνει αυτό για τις τιμές στην πλατφόρμα Airbnb δεν έχει αποσαφηνιστεί. Εάν, δηλαδή, το γεγονός ότι θα υπάρξει αυτός ο διαχωρισμός, θα οδηγήσει σε λιγότερα διαθέσιμα καταλύματα προς μίσθωση ή όχι. Η' πώς θα επηρεάσει τις τιμές. Εάν δηλαδή δούμε τις τιμές των διαθέσιμων Airbnb να πέφτουν, καθώς αυτός ήταν και ο αρχικός σκοπός των βραχυχρόνιων μισθώσεων, ότι δεν υπάρχουν τα service που παρέχουν τα ξενοδοχεία, επομένως είναι χαμηλότερη η τιμή, ή εάν θα ανέβουν λόγω περιορισμένης προσφοράς.

Νέες απαιτήσεις για την κοινοχρησία δεδομένων για βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων
Την πρόταση κανονισμού για την ενίσχυση της διαφάνειας στον τομέα της βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων (airbnb) και για την παροχή βοήθειας στις δημόσιες αρχές ώστε να διασφαλίσουν την ισόρροπη ανάπτυξη του τομέα στο πλαίσιο του βιώσιμου τουρισμού έχει εγκρίνει η Κομισιόν.

Το νέο προτεινόμενο πλαίσιο:
  • θα εναρμονίσει τις απαιτήσεις καταχώρισης για τους εκμισθωτές και τα ακίνητα που προσφέρουν για βραχυχρόνια μίσθωση, όταν αυτές θεσπίζονται από τις εθνικές αρχές: τα συστήματα καταχώρισης θα πρέπει να είναι πλήρως επιγραμμικά και φιλικά προς τον χρήστη. Θα πρέπει να απαιτείται το ίδιο σύνολο σχετικών πληροφοριών για τους εκμισθωτές και τα ακίνητά τους, δηλαδή το «ποιος», «τι» και «πού». Κατά τη συμπλήρωση της καταχώρισης, οι εκμισθωτές θα πρέπει να λαμβάνουν μοναδικό αριθμό καταχώρισης.
  • θα αποσαφηνίσει τους κανόνες για τη διασφάλιση της προβολής και του ελέγχου των αριθμών καταχώρισης: οι επιγραμμικές πλατφόρμες θα πρέπει να διευκολύνουν τους εκμισθωτές να προβάλλουν τους αριθμούς καταχώρισης στις πλατφόρμες τους. Θα πρέπει επίσης να πραγματοποιούν δειγματοληπτικούς ελέγχους για να διαπιστώνεται κατά πόσον οι εκμισθωτές καταχωρίζουν και προβάλλουν τους σωστούς αριθμούς. Οι δημόσιες αρχές θα μπορούν να αναστέλλουν τους αριθμούς καταχώρισης και να ζητούν από τις πλατφόρμες να διαγράψουν τους μη συμμορφούμενους εκμισθωτές.
  • θα εξορθολογίσει την κοινοχρησία δεδομένων μεταξύ επιγραμμικών πλατφορμών και δημόσιων αρχών: οι επιγραμμικές πλατφόρμες θα πρέπει να κοινοποιούν στις δημόσιες αρχές δεδομένα σχετικά με τον αριθμό διανυκτερεύσεων και τον αριθμό των μισθωτών μία φορά τον μήνα, με αυτοματοποιημένο τρόπο. Για τις μικρές και τις πολύ μικρές πλατφόρμες προβλέπονται δυνατότητες απλούστερης κοινοποίησης. Οι δημόσιες αρχές θα μπορούν να λαμβάνουν τα δεδομένα αυτά μέσω εθνικών «ενιαίων ψηφιακών σημείων εισόδου». Με τον τρόπο αυτό θα υποστηριχθεί η χάραξη καλά στοχευμένης πολιτικής.
  • θα επιτρέπει την περαιτέρω χρήση των δεδομένων, σε συγκεντρωτική μορφή: τα δεδομένα που παράγονται στο πλαίσιο της εν λόγω πρότασης θα συμβάλλουν, σε συγκεντρωτική μορφή, στις στατιστικές για τον τουρισμό που παράγει η Eurostat και θα τροφοδοτούν τον επικείμενο ευρωπαϊκό χώρο δεδομένων για τον τουρισμό. Οι πληροφορίες αυτές θα στηρίξουν την ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών που σχετίζονται με τον τουρισμό.
  • θα δημιουργήσει ένα αποτελεσματικό πλαίσιο εφαρμογής: τα κράτη μέλη θα παρακολουθούν την εφαρμογή αυτού του πλαισίου διαφάνειας και θα θεσπίσουν σχετικές κυρώσεις σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις του εν λόγω κανονισμού.
iEidiseis.gr