MY KTEO

Πέμπτη 19 Ιανουαρίου 2023

Αντιστροφή μέτρηση για την ένταξη και των τελευταίων 2.500 περιοχών στις αντικειμενικές


Την ένταξη εντός του 2023 των τελευταίων 2.500 περιοχών στο σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων ξεκινάει το προσεχές διάστημα το Yπουργείο Oικονομικών.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι 2.500 οικισμοί, αντιστοιχούν στο 20% περίπου του συνόλου των οικισμών της χώρας. Ωστόσο, ο πληθυσμός του δεν ξεπερνά το 1,5% του συνολικού πληθυσμού της Επικράτειας. Οι τελευταίες περιοχές εκτός σχεδίου εντοπίστηκαν μέσω της Στατιστικής Αρχής και συγκεκριμένα της τελευταίας απογραφής όπου διαπιστώθηκε ότι σε κάποιες περιοχές που ήταν εκτός συστήματος, υπάρχουν ακίνητα και σε κάποιες μόνιμοι κάτοικοι.

Σημειώνεται ότι με την τελευταία αναπροσαρμογή που πραγματοποιήθηκε το 2021 και οι τιμές ενεργοποιήθηκαν τον Ιανουάριο του 2022,  εντάχθηκαν στο σύστημα 3.463 περιοχές. Και στην αναπροσαρμογή του 2021 ο μεγάλος όγκος αφορούσε νησιωτικές περιοχές. 

Παράλληλα η γενική διεύθυνση φορολογικής πολιτικής και δημόσιας περιουσίας προχωρά σε ένα ενιαίο μητρώο στην καταγραφή της ακίνητης περιουσίας των φορέων του δημοσίου, με στόχο την αξιοποίηση της αλλά και την προστασία της. Μάλιστα, το Μητρώο Ακίνητης Περιουσίας το οποίο θα πρέπει να ενημερώνεται συνεχώς από όλους τους φορείς του Δημοσίου θα διασυνδεθεί με το κτηματολόγιο αλλά και με το ηλεκτρονικό σύστημα TAXIS.

Σημειώνεται ότι το Μητρώο Ακίνητης Περιουσίας είναι ένα συνεχώς επικαιροποιούμενο γεωγραφικό και περιγραφικό μητρώο, στο οποίο διασυνδέονται οι βάσεις δεδομένων της δημόσιας περιουσίας όλων των Υπουργείων. Το σχέδιο για την καταγραφή και αξιοποίηση της δημόσιας ακίνητης περιουσίας προβλέπει τις ακόλουθες δράσεις:

1.  Συνεργασία του Μητρώου Ακίνητης Περιουσίας με τους φορείς του δημοσίου που κατέχουν ακίνητα για την καταγραφή τους και διασύνδεση με τα πληροφοριακά συστήματα άλλων υπουργείων, όπως το υπουργείο Πολιτισμού, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης κ.α.

2. Εντοπισμός και ακριβής προσδιορισμός ακίνητης περιουσίας ιδιαίτερου φυσικού κάλλους. Με τη σύμπραξη εξειδικευμένων τμημάτων Ελληνικών Πανεπιστημίων σχεδιάζεται ο ακριβής γεωχωρικός προσδιορισμός των ορίων δημόσιων ακινήτων ιδιαίτερου φυσικού κάλλους ή ιδιαίτερης οικονομικής ή πολιτιστικής σημασίας, τα οποία δεν ήταν τεχνικά εφικτό μέχρι σήμερα να οριοθετηθούν με τα υπάρχοντα μέσα (π.χ. Καλντέρα νήσου Θήρας).

3. Εντοπισμός και ακριβής προσδιορισμός ακίνητης περιουσίας που θα περιέλθει στο υπουργείο Οικονομικών, από το Εθνικό Κτηματολόγιο.  Με τη βοήθεια εξειδικευμένων τμημάτων ελληνικών Πανεπιστημίων, ή άλλων δημοσίων ή ιδιωτικών φορέων, Οργανισμών, Ινστιτούτων κλπ, θα σχεδιαστούν τα όρια των νέων δημόσιων ακινήτων που θα προκύψουν.

4. Αξιοποίηση γεωχωρικών δεδομένων για συνεχή καταχώριση των χωρικών μεταβολών των δημόσιων κτημάτων (λόγω ρυμοτομικών αλλαγών, απαλλοτριώσεων, καταπατήσεων κ.α.), των ακτών (λόγω διαβρώσεων, τεχνικών έργων κ.α.) και των κοινόχρηστων ζωνών αιγιαλού.

5. Στέγαση δημόσιων υπηρεσιών με εξορθολογισμό και εξοικονόμηση δαπανών. Θα διενεργηθούν νέοι διαγωνισμοί στέγασης, καθώς και επαναληπτικοί διαγωνισμοί όσων κατέστησαν άγονοι, με σκοπό τη δραστική μείωση των σχετικών λειτουργικών δαπανών και την προσαρμογή στους νέους Κανονισμούς και απαιτήσεις (ενεργειακής απόδοσης, ασφάλειας κ.λπ.).

6. Τακτοποίηση των κατεχόμενων και ανταλλάξιμων κτημάτων η οποία αναμένεται να εξασφαλίσει σημαντικά έσοδα για τον κρατικό προϋπολογισμό και αποτελεί λύση αξιοποίησης της Δημόσιας Περιουσίας με πολλαπλή στόχευση:
-την εξάλειψη κοινωνικών αδικιών ιστορικά τεκμηριωμένων, συγκρούσεων και διεκδικήσεων κάθε μορφής, που εκδηλώνονται κάθε φορά που η Πολιτεία προσπαθεί να προστατεύσει με συγκεκριμένα μέτρα, αλλά με χρονική υστέρηση, την περιουσία της,
την εισροή σημαντικών εσόδων στον κρατικό προϋπολογισμό και την αποτελεσματική προστασία της κοινόχρηστης περιουσίας του Δημοσίου, καθώς και της περιουσίας που θα αποκαλυφθεί με την ολοκλήρωση του Εθνικού Κτηματολογίου και
- την απελευθέρωση των αρμόδιων διοικητικών υπηρεσιών και των δικαστηρίων από σημαντικό αριθμό δικών, εξόδων και γραφειοκρατικών διαδικασιών.

7.  Έλεγχοι για τα ιδρύματα και κληροδοτήματα  ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματική υλοποίηση του κοινωνικού έργου και η εκπλήρωση του σκοπού που έχουν αναλάβει καθώς και η επίτευξη της μέγιστης δυνατής δημοσιότητας στις χορηγούμενες από τα ιδρύματα υποτροφίες.

8. Συνέχιση και βελτίωση των ηλεκτρονικών δημοπρασιών για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας με επικαιροποίηση και απλούστευση του νομοθετικού πλαισίου και με αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών για να διασφαλίζεται η προστασία του Αιγιαλού και της Παραλίας και να προωθείται και να διευκολύνεται η αναπτυξιακή πολιτική της χώρας.
capital.gr του Προκόπη Χατζηνικολάου