MY KTEO

Κυριακή 22 Ιανουαρίου 2023

Πώς μπορώ να δω τι επιδόματα δικαιούμαι


Μια σειρά από επιδόματα είναι διαθέσιμα σε δικαιούχους κατά περίπτωση. Τα περισσότερα από αυτά δίνονται έπειτα από αίτηση στο gov.gr. Στην επίσημη λίστα παρακάτω, μπορείτε να δείτε τις υπηρεσίες που αφορούν το επιλεγμένο γεγονός ζωής, κατηγοριοποιημένες σε ομάδες υπηρεσιών.

Αναλυτικά για τα επιδόματα:

Αίτηση επιδόματος ανεργίας
Οι εγγεγραμμένοι άνεργοι μπορείτε να κάνετε ηλεκτρονικά αίτηση για την τακτική επιδότηση ανεργίας.

Θα χρειαστείτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.

Αναγγελία άφιξης σε κατάλυμα
Τα καταλύματα που συμμετέχουν στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της Αγροτικής Εστίας μπορούν να καταχωρίσουν έγκαιρα (μέσα σε 24 ώρες) την αναγγελία άφιξης του κοινωνικού τουρίστα.

Σημειώνεται πως αν δεν γίνει η ηλεκτρονική αναγγελία άφιξης, δεν θα καταβάλλεται η επιδότηση για το αντίστοιχο δελτίο κοινωνικού τουρισμού.

Βεβαίωση οικογενειακών επιδομάτων για φορολογική χρήση
Μπορείτε να κάνετε ηλεκτρονικά αίτηση για βεβαίωση οικογενειακών επιδομάτων για φορολογική χρήση και να την εκτυπώσετε.

Θα χρειαστείτε:
 • τον ΑΦΜ σας
 • τον ΑΜΚΑ σας
Βοήθημα ανεργίας αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων
Μπορείτε να λάβετε βοήθημα ανεργίας όσοι ασφαλισμένοι του eΕΦΚΑ είστε αυτοτελώς / ανεξαρτήτως απασχολούμενοι, έχετε διακόψει την επαγγελματική σας δραστηριότητα και ήσασταν ασφαλισμένοι:
 • στον Οργανισμό Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ)
 • στον Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (τ. ΕΤΑΠ. – ΜΜΕ)
 • στον Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (τ. ΕΤΑΑ στον τ. τομέα ΤΣΜΕΔΕ και τ. τομέα ΤΣΑΥ).
Επιπλέον, οι ασφαλισμένοι στον ΕΦΚΑ - τέως ΕΤΑΑ που δεν έχετε διακόψει την επαγγελματική σας δραστηριότητα, μπορείτε να λάβετε το βοήθημα ανεργίας μετά από έλεγχο κριτηρίων.

Θα χρειαστείτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.

ΔΗΛΟΣ 365
Ακαδημαϊκά ιδρύματα και ερευνητικοί φορείς παρέχουν στα μέλη τους δωρεάν χρήση της ακαδημαϊκής έκδοσης του Microsoft Office 365.

Έτσι καθηγητές, φοιτητές και ερευνητικό προσωπικό μπορείτε:
 • να εγκαταστήσετε στον υπολογιστή σας τις τελευταίες εκδόσεις των εφαρμογών Word, Excel, PowerPoint, Access, Publisher, OneNote, Outlook κ.ά.
 • να λαμβάνετε άμεσα όλες τις αναβαθμίσεις λογισμικού
 • να έχετε προσωπικό δωρεάν αποθηκευτικό χώρο 1 Terabyte στο OneDrive
 • να συνδέεστε σε πραγματικό χρόνο με τους συνεργάτες σας, ακόμα κι αν δεν είστε στον ίδιο χώρο
Εισοδηματική ενίσχυση ορεινών ή/και μειονεκτικών περιοχών
Αν ζείτε σε ορεινή ή/ και μειονεκτική περιοχή, μπορείτε να λάβετε εισοδηματική ενίσχυση, αρκεί:
 • εσείς και η οικογένειά σας να κατοικείτε μόνιμα σε ορεινή ή/και μειονεκτική περιοχή για τουλάχιστον 2 χρόνια
 • το ετήσιο οικογενειακό σας εισόδημα να μην υπερβαίνει το ποσό των €4.700
Η ενίσχυση που θα λάβετε είναι:
 • 600 ευρώ το χρόνο, αν το ετήσιο οικογενειακό σας εισόδημα δεν υπερβαίνει τις 3.000 ευρώ
 • 300 ευρώ το χρόνο, αν το ετήσιο οικογενειακό σας εισόδημα κυμαίνεται μεταξύ 3.000,01 ευρώ και 4.700 ευρώ
Θα χρειαστείτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.

Ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα (ΚΕΑ)
Αν εσείς και η οικογένειά σας ζείτε σε συνθήκες ακραίας φτώχειας, μπορείτε να βελτιώσετε την οικονομική σας κατάσταση με το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης).

Κάντε αίτηση για να δείτε αν το δικαιούστε.

Θα χρειαστείτε:
 • τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet
 • τον ΑΦΜ σας
 • τον ΑΜΚΑ σας
 • την ηλεκτρονική σας διεύθυνση
 • τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου
 • έναν έγκυρο και ενεργό αριθμό τραπεζικού λογαριασμού (IBAN), στον οποίο είστε αποκλειστικός δικαιούχος ή συνδικαιούχος
Για την οριστική υποβολή της αίτησης θα χρειαστεί να πάτε στον Δήμο ή το Κέντρο κοινότητας με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Επίδομα αναδοχής
Οι ανάδοχοι γονείς μπορείτε να αιτηθείτε οικονομική ενίσχυση για την κάλυψη των αναγκών διαβίωσης του ανάδοχου παιδιού σας. την οικονομική ενίσχυση μπορείτε να λάβετε και αν είστε ο ίδιος σε αναδοχή και ενηλικιωθήκατε.

Προϋποθέσεις:
 • να έχετε οριστεί ανάδοχοι γονείς με δικαστική απόφαση ή με σύμβαση όπως αυτά ορίζονται από το νομοθετικό πλαίσιο
 • να έχει καταχωριστεί η αναδοχή που έχετε συνάψει στο Εθνικό Μητρώο Εγκεκριμένων Αναδοχών Ανηλίκων από τους φορείς εποπτείας
Όσον αφορά στις περιπτώσεις χορήγησης της οικονομικής ενίσχυσης της αναδοχής, μετά την ενηλικίωση ατόμου σε αναδοχή, δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης είναι:
 • οι ανάδοχοι γονείς στην αναδοχή ατόμου με αναπηρία, εκτός εάν αυτό φοιτά σε φορέα τυπικής εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης, αναγνωρισμένης από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ή εκπληρώνει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις
 • το ίδιο το ενήλικο άτομο σε αναδοχή για κάθε άλλη περίπτωση
Το ύψος του επιδόματος είναι:
 • 325 ευρώ για παιδιά τυπικής ανάπτυξης είναι
 • 375 ευρώ για παιδιά με μία πάθηση, η οποία έχει ως συνέπεια οποιασδήποτε φύσης και ποσοστού αναπηρία και τεκμηριώνεται από τη σχετική πιστοποίηση των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ)
Το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης για παιδιά με πάθηση προσαυξάνεται καθώς η εφαρμογή σας δίνει την δυνατότητα ταυτόχρονα και επιπρόσθετα με το επίδομα αναδοχής να αιτηθείτε είτε για:
 • το ανάλογο προνοιακό επίδομα που τεκμηριώνεται από τη σχετική πιστοποίηση των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ)
 • την πιστοποίηση της αναπηρίας του από τα ΚΕΠΑ για να λάβετε στη συνέχεια το προνοιακό επίδομα
Θα χρειαστείτε να:
 • συμπληρώσετε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet
 • συμπληρώσετε τον ΑΜΚΑ σας
 • συμπληρώσετε το IBAN του λογαριασμού σας σε ελληνικό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα
 • συμπληρώσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου και την διεύθυνση ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου (email)
 • να επισυνάψετε τυχόν την βεβαίωση αναπηρίας από τα ΚΕΠΑ του ανάδοχου τέκνου
Επίδομα θέρμανσης
Μπορείτε να ζητήσετε την ένταξή σας στο μητρώο δικαιούχων του επιδόματος θέρμανσης ή να δηλώσετε τα χιλιοστά των δαπανών θέρμανσης που σας αναλογούν στην πολυκατοικία και να επωφεληθείτε, αρκεί να καταναλώνετε για θέρμανση:
 • πετρέλαιο εσωτερικής καύσης
 • φυσικό αέριο ή υγραέριο
 • καυσόξυλα ή βιομάζα (πέλετ)
Τι πρέπει να κάνετε:
 • επιλέξτε «Εκδήλωση ενδιαφέροντος»
 • επιλέξτε το καύσιμο που καταναλώνετε
 • συμπληρώστε τον αριθμό παροχής ρεύματος
 • επιλέξτε αν διαμένετε σε μονοκατοικία ή πολυκατοικία
 • επιλέξτε αν είστε ιδιοκτήτης ή ένοικος (συμπληρώστε τον ΑΦΜ του ιδιοκτήτη)
 • συμπληρώστε έναν έγκυρο και ενεργό αριθμό τραπεζικού λογαριασμού (IBAN) όπου θα πιστωθεί το επίδομα
Σημειώστε πως:
Η διασταύρωση των παραστατικών αγοράς γίνεται αυτόματα για όσους καταναλώνετε πετρέλαιο

Για τα λοιπά καύσιμα (φυσικό αέριο, υγραέριο, καυσόξυλα, βιομάζα- πέλετ), εκτός του πετρελαίου θέρμανσης, υποβάλετε τα στοιχεία των παραστατικών αγοράς τους επιλέγοντας «Τα παραστατικά μου».

Επίδομα παιδιού
Δείτε εύκολα και γρήγορα αν δικαιούστε επίδομα παιδιού.

Τι πρέπει να κάνετε:
 • μπείτε στο σύστημα με τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet
 • επιβεβαιώστε τον ΑΜΚΑ σας
 • επιλέξτε την οικογενειακή σας κατάσταση (οι έγγαμοι και οι εν διαστάσει θα πρέπει να εισάγετε τον ΑΦΜ και τον ΑΜΚΑ του/της συζύγου)
 • συμπληρώστε την αίτηση
 • συμπληρώστε τη σύνθεση της οικογένειάς σας
 • υποβάλετε δικαιολογητικά, αν σας ζητηθεί
Το επίδομα παιδιού είναι ακατάσχετο, απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά ή κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου και καταβάλλεται σε 6 μηνιαίες δόσεις.

Επίδομα στέγασης
Οικογένειες που νοικιάζετε την κύρια κατοικία σας μπορείτε να πάρετε επιδότηση ενοικίου για 12 μήνες.

Κάντε ηλεκτρονική αίτηση για να δείτε αν την δικαιούστε.

Θα χρειαστείτε:
 • τον ΑΦΜ σας
 • τον ΑΚΜΑ σας
 • τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet
 • έναν έγκυρο και ενεργό αριθμό τραπεζικού λογαριασμού (IBAN), στον οποίο είστε αποκλειστικός/η δικαιούχος ή συνδικαιούχος
 • το ηλεκτρονικό μισθωτήριο συμβόλαιο
Αφού κάνετε την αίτηση, θα ενημερωθείτε αυτόματα:
 • για το ποσό του επιδόματος στέγασης που σας αντιστοιχεί, αν το δικαιούστε
 • γιατί η αίτησή σας απορρίφθηκε, αν δεν το δικαιούστε
Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο
Δείτε αν δικαιούστε το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ) ή αν μπορείτε να ενταχθείτε στο Μητρώο Ευάλωτων Πελατών.

Για να υποβάλετε αίτηση θα χρειαστείτε:
 • τον ΑΜΚΑ σας
 • τον αριθμό παροχής ηλεκτρικής ενέργειας
 • την ηλεκτρονική σας διεύθυνση
 • τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου
Όταν κάνετε την αίτηση, θα μάθετε αυτόματα:
 • το όριο τετραμηνιαίας κατανάλωσης για τιμολόγηση με το ΚΟΤ, αν το δικαιούστε
 • γιατί η αίτησή σας απορρίφθηκε, αν δεν το δικαιούστε
Μεταφορικό ισοδύναμο
Το Μεταφορικό ισοδύναμο εξισώνει το κόστος μεταφοράς επιβατών και εμπορευμάτων με μέσα θαλάσσιας μεταφοράς με το κόστος που θα ίσχυε στα μέσα χερσαίας μεταφοράς.

Οι δικαιούχοι μόνιμοι κάτοικοι των νησιών μπορούν να κάνουν χρήση του ΜΑΝ (Μοναδικός Αριθμός Νησιώτη) κατά την έκδοση των εισιτηρίων τους, για να χρηματοδοτηθούν με τη διαφορά του κόστους μεταφοράς (ΑΝΗΚΟ).

Οι δικαιούχες επιχειρήσεις με έδρα τα νησιά μπορούν να εγγραφούν στη δράση και να υποβάλουν αιτήματα για τη χρηματοδότηση της μεταφοράς των εμπορευμάτων τους από και προς τα νησιά.

Συμβεβλημένα βιβλιοπωλεία
Οι δικαιούχοι του προγράμματος Δωρεάν βιβλία της Αγροτικής Εστίας, μπορείτε να δείτε τα συμβεβλημένα βιβλιοπωλεία με τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) ανά Νομό.

Στη συνέχεια, μπορείτε να επιλέγετε από αυτά δωρεάν βιβλία (μορφωτικού, ψυχαγωγικού περιεχομένου, φροντιστηριακά, σχολικά ή ξενόγλωσσα βοηθήματα κ.λπ.), σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος.

Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα
Οι φοιτητές σε όλα τα Πανεπιστήμια της χώρας μπορείτε να κάνετε αίτηση για στεγαστικό επίδομα.

Θα χρειαστείτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.

Η αίτησή σας αξιολογείται από την αρμόδια υπηρεσία και ενημερώνεστε για το αποτέλεσμα.

Επίδομα γέννησης
Μπορείτε να αιτηθείτε το επίδομα γέννησης του παιδιού σας εάν δεν το έχετε ήδη κάνει κατά τη δήλωση της γέννησης του στο μαιευτήριο ή αν ο τοκετός έγινε στο σπίτι.
Την αίτηση υποβάλει η μητέρα ή το πρόσωπο που έχει την αποκλειστική επιμέλεια του, εντός τριμήνου από την γέννηση του παιδιού.

Προϋποθέσεις:
 • το παιδί να έχει γεννηθεί εν ζωή στην Ελλάδα
 • το ισοδύναμο οικογενειακό εισόδημα να μην υπερβαίνει ετησίως το ποσό των 40.000 ευρώ
 • η / ο δικαιούχος να μένει μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα και να έχει την ιδιότητα του Έλληνα πολίτη ή του ομογενούς αλλοδαπού ή του Ευρωπαίου πολίτη ή του πολίτη κράτους του ΕΟΧ ή πολίτη τρίτης χώρας που διαμένει στην Ελλάδα συνεχώς από το 2012 και μετά
 • να υποβληθεί αίτηση εντός τριμήνου από τη γέννηση
Θα χρειαστεί να συμπληρώσετε:
 • τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet
 • τον ΑΜΚΑ σας
 • το IBAN του λογαριασμού σας σε ελληνικό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα
 • τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου και την διεύθυνση ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου (email)
Στοιχεία για το επίδομα:
Το ύψος του επιδόματος είναι δύο χιλιάδες ευρώ (2000 ευώ) ενώ σε περίπτωση δίδυμης κύησης το επίδομα ανέρχεται στα τέσσερις χιλιάδες ευρώ (4000 ευρώ και είναι ακατάσχετο.

Το πόσο καταβάλετε σε δύο (2) ισόποσες δόσεις των χιλίων (1.000,00) ευρώ η κάθε μία ως εξής:
 • η 1η δόση τον επόμενο μήνα από την γέννηση του παιδιού, εάν η αίτηση υποβληθεί και εγκριθεί μέσα στον μήνα της γέννησης του παιδιού και
 • η 2η δόση μετά από πέντε μήνες από το μήνα της γέννηση του παιδιού
Σημειώστε ότι για ειδικές περιπτώσεις δικαιούχων η κατάθεση της αίτησης γίνεται στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου που κατοικείτε.

Μπορείτε να δείτε ΕΔΩ την επίσημη λίστα με τα επιδόματα με όλες τις λεπτομέρειες για τους δικαιούχους.


το iEidiseis.gr