MY KTEO

Πέμπτη 5 Ιανουαρίου 2023

Έρχονται επιδοτήσεις για συνεπείς δανειολήπτες -Ηλεκτρονικά ραντεβού για συμβουλές και πρόγραμμα για ευάλωτους


Στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους βρίσκονται σε ετοιμότητα για να ανταποκριθούν στον αναμενόμενο «βομβαρδισμό» αιτημάτων ενημέρωσης από δανειολήπτες -φυσικά και νομικά πρόσωπα- που είτε δεν έχουν εκκινήσει διαδικασία αναζήτησης κάποιου είδους ρύθμισης, είτε αυτή έχει «κολλήσει» για το θέμα των πλειστηριασμών. 

Ήδη, υπάρχει έντονο ενδιαφέρον για τη νέα υπηρεσία, που παρέχει τη δυνατότητα εξυπηρέτησης με βιντεοκλήση ή τηλεφωνικώς, μέσω του myEGDIX.live. 

Η αρχή έγινε με την πλατφόρμα του Εξωδικαστικού, όπου παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες συνιστάται ή απαιτείται να προβεί ο ενδιαφερόμενος ανάλογα με το στάδιο της αίτησής του, ενώ παρέχεται και η δυνατότητα υποστήριξης για ερωτήματα που αφορούν την αίτησή του. Λίαν συντόμως, στην πλατφόρμα αναμένεται να ενταχθούν και άλλες υπηρεσίες της ΕΓΔΙΧ. Η διαδικασία για το κλείσιμο του ραντεβού είναι απλή: 
  • Ο ενδιαφερόμενος εισέρχεται στην πλατφόρμα με τους κωδικούς του στο Taxisnet.
  • Επιλέγει τον τρόπο εξυπηρέτησης (τηλεδιάσκεψη ή τηλεφωνική επικοινωνία).
  • Επιλέγει την ημέρα και ώρα που επιθυμεί να εξυπηρετηθεί, μέσα από τις διαθέσιμες εναλλακτικές επιλογές.
  • Καταχωρίζει τα απαραίτητα προσωπικά του στοιχεία και ολοκληρώνει την κράτηση.
Το πρόγραμμα για ευάλωτους οφειλέτες
Αρμόδιες πηγές συνιστούν στα ευάλωτα νοικοκυριά να αξιοποιήσουν το ειδικό, ενδιάμεσο πρόγραμμα προστασίας, έως ότου συσταθεί και λειτουργήσει ο ειδικός Φορέας, που προβλέπει το πλαίσιο της «2ης ευκαιρίας». Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται σε ευάλωτους οφειλέτες που δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν στις δανειακές τους υποχρεώσεις. 

Τα βασικά χαρακτηριστικά του είναι:
• Κρατική επιδότηση της δόσης του στεγαστικού δανείου  
• Κρατική επιδότηση από 70 έως 210 ευρώ μηνιαίως 
• Κρατική επιδότηση μηνιαίας δόσης δανείων για 15 μήνες 
• Αναστολή μέτρων των πιστωτών (π.χ. κατασχέσεις, πλειστηριασμοί και εξώσεις) 

Οι προϋποθέσεις ένταξης στο πρόγραμμα
Προϋπόθεση για την ένταξη στο πρόγραμμα και την παροχή κρατικής επιδότησης είναι η πλήρωση των κριτηρίων επιλεξιμότητας, σύμφωνα με τα οποία:
α) Το συνολικό εισόδημα δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 7.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενο κατά 3.500 ευρώ για κάθε μέλος του νοικοκυριού και έως του ποσού των 21.000 ευρώ ετησίως, ανεξαρτήτως της σύνθεσης του νοικοκυριού.
β) Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 120.000 για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενη κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος και έως του ποσού των 180.000 ευρώ.

Αυτό που θα πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι είναι ότι η υποβολή αίτησης υπαγωγής στο ενδιάμεσο πρόγραμμα πρέπει να γίνει εντός 60 ημερολογιακών ημερών από την επόμενη ημέρα της επιβολής κατάσχεσης ή πτώχευσης.

Τον επόμενο μήνα το νέο πρόγραμμα επιδότησης συνεπών δανειοληπτών
Από τον επόμενο μήνα αναμένεται να ενεργοποιηθεί και το νέο πρόγραμμα επιδότησης συνεπών δανειοληπτών από τις τράπεζες για 12 μήνες. Δικαιούχοι είναι περίπου 30.000 δανειολήπτες με στεγαστικό δάνειο ή και δάνειο μικρών επιχειρήσεων, που εξασφαλίζεται με εμπράγματη ασφάλεια στην 1η κατοικία. Τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια είναι ακριβώς τα ίδια που ισχύουν για το πρόγραμμα των ευάλωτων.  

Υπαγόμενες οφειλές είναι οι υφιστάμενες ενήμερες οφειλές, δηλαδή δάνεια σε καθυστέρηση μέχρι 90 ημέρες, με σημείο αναφοράς (για το ενήμερο ή μη) την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος από τον πιστούχο. Δεν είναι επιλέξιμες οφειλές που θα προέρχονται από νέα δάνεια, τα οποία χορηγήθηκαν μετά τις 15 Δεκεμβρίου. Το ποσοστό επιδότησης ανέρχεται στο 50% της αύξησης του επιτοκίου (με ημερομηνία υπολογισμού της αύξησης την 30ή/6/2022). Η επιδότηση θα διακόπτεται εάν ο οφειλέτης καταστεί υπερήμερος στην εξυπηρέτηση της δόσης του για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών.


iefimerida.gr