MY KTEO

Δευτέρα 13 Μαρτίου 2023

ΕΦΚΑ: Λάθη σε 1 στις 4 συντάξεις - Με εξώδικα οι διορθώσεις


Ντόμινο λαθών από τον ΕΦΚΑ στις συντάξεις. Τι λένε οι συνταξιούχοι του ΟΤΕ.
    
Γράφει ο Χρήστος Μέγας

Μία στις τέσσερις συντάξεις έχει εκδοθεί με λάθη από τον ΕΦΚΑ, αν και ακόμη δεν έχει εφαρμοστεί ο νόμος που προβλέπει τον συνυπολογισμό των πάσης φύσεως αμοιβών και εισφορών στις αποδοχές. Κάτι που θα βελτίωνε τις συντάξεις.

Στο μεταξύ οι συνταξιούχοι του ΟΤΕ ετοιμάζονται να προσφύγουν στη δικαιοσύνη ακριβώς για τα λάθη και τις παραλήψεις του ΕΦΚΑ ως προς τον υπολογισμό των συντάξεων και με εξώδικο ζητούν να υπολογιστεί στις αποδοχές τους η «πρόσθετη και παράλληλη ασφάλιση, καθώς και με τις λανθασμένες κύριες Συντάξεις Χηρείας, που εκδόθηκαν μόνο ηλεκτρονικά, αλλά και για τις άλλες οικονομικές εκκρεμότητες».

Με αυτή την εξώδικη διαμαρτυρία ο Σύλλογος του ΟΤΕ ενημερώνει ταυτόχρονα και τους Αρμόδιους και Υπεύθυνους ότι «είμαστε αποφασισμένοι να κινηθούμε δικαστικά με προσφυγή σε κάθε νόμιμο ένδικο μέσο, κατά της Διοίκησης του ΕΦΚΑ και κάθε αρμοδίου και υπευθύνου, για παράβαση καθήκοντος, γιατί με αυτές τις καθυστερήσεις και την άρνηση εφαρμογής των Νόμων πλήττουν ευθέως τα δικαιώματα και τα εισοδήματα των μελών μας».

Σύμφωνα με την επιτροπή που συστήθηκε στον ΕΦΚΑ για την διόρθωση «υπολογιστικών σφαλμάτων», μετά την πληθώρα των καταγγελιών για αδικαιολόγητες αποκλίσεις στις συντάξεις, έχει εντοπιστεί ότι «το 25% των συνταξιοδοτικών αποφάσεων έχει μικρά ή και μεγαλύτερα υπολογιστικά σφάλματα».

Με βάση τις πρώτες επεξεργασίες α λάθη στα ποσά των συντάξεων φτάνουν ακόμη και το 5% στο τελικό ποσό, ενώ έχουν εντοπιστεί και λάθη της τάξης των 100 ευρώ σε ορισμένες συντάξεις.

Η ουσία
Όλα αυτά δε αφορούν στην ουσία των συντάξεων, αλλά σε υπολογιστικές αστοχίες όπως:

-Τον χρόνο ασφάλισης ο οποίος δεν καταμετρήθηκε με ακρίβεια.

-Το συντάξιμο μισθό (μέσος όρος αμοιβών της τελευταίας 2ετίας ή 5ετίας για τους παλαιούς ασφαλισμένους –που εξήλθαν μέχρι τις 12/5/2016-, ή οι αμοιβές από το 2002 και έως την ημέρα συνταξιοδότησης για τους νεώτερους).

-Την τιμαριθμική αναπροσαρμογή των παλαιότερων αποδοχών σύμφωνα με τους πίνακες της Τραπέζης της Ελλάδας.

Τα λάθη αυτά, όταν διορθωθούν και τροποποιηθεί η συνταξιοδοτική πράξη, περνούν και στο συνταξιούχο. Αλλά όχι αναδρομικά. Η διόρθωση αφορά μόνο στις μέλλουσες αποδοχές.

Αντιθέτως, ο ΕΦΚΑ δεν διορθώνει μαζικά τους επανυπολογισμούς των παλιών συντάξεων, οι οποίοι τέθηκαν σε εφαρμογή από 1/1/2019 και στους οποίους δεν ελήφθησαν υπόψη τα επιδόματα γάμου ή υψηλότερες-του συμβατικού 20%- εισφορές. (Το 20% ίσχυε σαν βάση στο ΙΚΑ και εξακολουθεί σήμερα να εφαρμόζονται σε όλους τους μισθωτούς από τον ΕΦΚΑ). Θέμα που θέτει με το εξώδικό του ο Σύλλογος Συνταξιούχο ΟΤΕ.

Ντόμινο λαθών…
Και μιας παράλειψης, έπονται πολλά ακόμη λάθη...

Στο βαθμό που υπάρχουν λάθη στην αρχική συνταξιοδοτική πράξη ή ο ΕΦΚΑ αρνείται να συνυπολογίσει υψηλότερες-καταβληθείσες εισφορές (υψηλότερα ασφάλιστρα σε Τράπεζες, ΟΤΕ κ.α., παράλληλη ασφάλιση κ.λπ.), δεν έγινε σωστά ούτε ο επανακαθορισμός των συντάξεων με τον επόμενο νόμο 4670/20 (μεγαλύτερα ποσοστά αναπλήρωσης για περισσότερα από 30 έτη ασφάλισης). Ούτε είναι σωστές οι φετινές αναπροσαρμογές, στο βαθμό που δεν προβλέφθηκαν οι αυξήσεις του 7,75% καθώς, ψευδώς, προκύπτει προσωπική διαφορά…

Αν και επίσημα ο ΕΦΚΑ δεν προχωρά σε επανακαθορισμό των παλαιών συντάξεων, ώστε να αποδοθούν υψηλότερα ποσά ανταποδοτικής σύνταξης (σ.σ. με βάση το ν.4387/16 η σύνταξη προσαυξάνεται κατά 0,075% για κάθε επιπλέον –του 20%- μονάδα ασφαλιστικών εισφορών για κάθε έτος στην απασχόληση), ωστόσο υπάρχουν πληροφορίες ότι γίνονται τέτοιες διορθώσεις-επανακαθορισμοί όταν κατατίθενται με εξώδικο η σχετική αίτηση του δικαιούχου…

Ο ΕΦΚΑ και τα εξώδικα
Κατ αυτόν τον τρόπο ο ΕΦΚΑ προστατεύει τα… οικονομικά του και, ταυτόχρονα, αποφεύγει την συγκέντρωση πρόσθετου φόρτου εργασίας. Ειδικά τώρα που η κυβέρνηση θέλει να εκκαθαρίσει όλες τις παλαιές αιτήσεις συνταξιοδότησης, πολλές από τις οποίες εκκρεμούν περισσότερα από δύο χρόνια.

Ταυτόχρονα όμως εμφανίζεται και νομότυπος. Όταν η αίτηση του συνταξιούχου, για ενσωμάτωση των πρόσθετων ασφάλιστρων στο τελικό ποσό της σύνταξης, έχει… ενδυθεί ένας κάποιο νομικό σχήμα (π.χ. εξώδικο κ.λπ.), ο ΕΦΚΑ σπεύδει να συμμορφωθεί. Υποβάλλοντας όμως έτσι σε έξοδα και ταλαιπωρία τους (παλιούς) συνταξιούχους…iEidiseis.gr