MY KTEO

Τετάρτη 8 Μαρτίου 2023

Με τρία δικαιολογητικά και σε πέντε ημέρες η βεβαίωση ΤΑΠ από τους Δήμους


Κανόνες στους δήμους που ακολουθούν ο καθένας τη δική του πολιτική, ταλαιπωρώντας τους πολίτες, βάζει διάταξη του Υπουργείου Εσωτερικών που κατατέθηκε την Τρίτη στη Βουλή για τη βεβαίωση ΤΑΠ.

Του Προκόπη Χατζηνικολάου

Αν και ουσιαστικά οι Δήμοι πρέπει να βεβαιώνουν εάν υπάρχει οφειλή ΤΑΠ ωστόσο, ζητούν στοιχεία Ε9, φορολογική ενημερότητα και ουσιαστικά πραγματοποιούν χωρίς να έχουν αρμοδιότητα, έλεγχο για τη μεταβίβαση του ακινήτου που μπορεί να κρατήσει ακόμα και 2 μήνες.

Πλέον με τη διάταξη του υπουργείου εσωτερικών καθορίζεται ανώτατος χρόνος έκδοσης της βεβαίωσης οι πέντε ημέρες και τα δικαιολογητικά περιορίζονται σε τρία για όλους τους Δήμους της χώρας.

Σύμφωνα με τη διάταξη για τη χορήγηση της βεβαίωσης ΤΑΠ, ο δήμος θα ζητά από τους πολίτες μόνο τρία δικαιολογητικά (αντί των 10 που ζητούν σήμερα οι Δήμοι), ενώ η βεβαίωση θα εκδίδεται εντός πέντε ημερών με βάση τα στοιχεία που τηρεί ηλεκτρονικά ο δήμος και θα ισχύει μέχρι το τέλος του έτους έκδοσής της.

Με τη νέα διάταξη τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη βεβαίωση ΤΑΠ είναι τα εξής:

1.      Για ηλεκτροδοτούμενο ακίνητο:
-        Φωτοτυπία τελευταίου λογαριασμού ρεύματος
-        Αποδεικτικό εξόφλησης του λογαριασμού ρεύματος
-        Πιστοποιητικό Πληρότητας Ταυτότητας Κτιρίου/Διηρημένης Ιδιοκτησίας

2.      Για μη ηλεκτροδοτούμενο ακίνητο:
-         Βεβαίωση διακοπής ηλεκτροδότησης από τον Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕ.ΔΔΗ.Ε), με ημερομηνία διακοπής,
-        Πιστοποιητικό Πληρότητας Ταυτότητας Κτιρίου/Διηρημένης Ιδιοκτησίας
-        Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη για τη μη χρήση του ακινήτου.

Η βεβαίωση ΤΑΠ εκδίδεται για τα τετραγωνικά μέτρα που αναφέρονται στο Πιστοποιητικό Πληρότητας Ταυτότητας Κτιρίου/Διηρημένης Ιδιοκτησίας.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση μεταβίβασης της κυριότητας των πάσης φύσεως ακινήτων για οποιαδήποτε αιτία και προ της υπογραφής του συμβολαίου, απαιτείται βεβαίωση περί μη οφειλής ΤΑΠ, άλλως η συμβολαιογραφική πράξη είναι άκυρη και δεν επάγεται οποιαδήποτε έννομη συνέπεια.

 Η βεβαίωση χορηγείται κατόπιν αιτήσεως του ιδιοκτήτη ή αναζητείται αυτεπάγγελτα από τον συμβολαιογράφο ή προσκομίζεται από τον μεταβιβάζοντα, εκδίδεται εντός πέντε (5) ημερών με βάση τα στοιχεία που τηρεί ηλεκτρονικά ο δήμος και ισχύει μέχρι το τέλος του έτους έκδοσής της. Η βεβαίωση που χορηγεί ο δήμος δύναται να είναι και ψηφιακή και να χρησιμοποιείται και για την ηλεκτρονική μεταβίβαση του ακινήτου.

Εναλλακτικά, αν το επιθυμεί ο μεταβιβάζων ή ο αγοραστής σε περίπτωση που υφίσταται αδυναμία έκδοσης της βεβαίωσης εντός πέντε ημερών για οποιονδήποτε λόγο, ο μεταβιβάζων ή ο αγοραστής έχει τη δυνατότητα να καταβάλει στον συμβολαιογράφο κατά τον χρόνο σύναψης του συμβολαίου, ως εγγύηση μέχρι την εκκαθάριση της οφειλής, ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 3‰ επί της αξίας πώλησης ή επί της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου. Το ποσό αυτό αποδίδεται από τον συμβολαιογράφο μέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής στον δήμο για λογαριασμό του αποκτώντα. Το αποδεικτικό κατάθεσης του ποσού του πρώτου εδαφίου επέχει θέσης βεβαίωσης. Οι δήμοι υποχρεούνται να αναρτούν στην ιστοσελίδα τους τους λογαριασμούς κατάθεσης των ανωτέρω ποσών ενώ εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών  μηνών από την κατάθεση της εγγύησης, η ταμειακή υπηρεσία του δήμου προβαίνει σε εκκαθάριση της οφειλής του ΤΑΠ και είτε βεβαιώνει και εισπράττει το υπόλοιπο της οφειλής  είτε επιστρέφει στον μεταβιβάζοντα, ή στον αποκτώντα, εντός δέκα ημερών ως αχρεωστήτως καταβληθέν το τυχόν επιπλέον ποσό που καταβλήθηκε ως εγγύηση.
capital.gr