MY KTEO

Παρασκευή 26 Μαΐου 2023

Θέσεις της ΕΛΜΕ Εύβοιας για συγκρότηση Βαθμολογικού-Λυκειακών επιτροπών


Όπως κάθε χρόνο εν όψει της διενέργειας των Πανελλαδικών Εξετάσεων της  Γ΄ Λυκείου και τη συγκρότηση αυτό το χρονικό διάστημα των Λυκειακών Επιτροπών στα εξεταστικά κέντρα, αλλά και τη στελέχωση του βαθμολογικών κέντρου, το Δ.Σ. της ΕΛΜΕ Εύβοιας, επεξεργάστηκε, συνόψισε και επικαιροποίησε τις θέσεις και τα αιτήματα των συναδέλφων, σχετικά με τις επιτηρήσεις, τη συγκρότηση των επιτροπών και του βαθμολογικού κέντρου, στη συνεδρίαση του Δ.Σ. στις 3.5.2023, εισηγείται προς τους καθ’ ύλην αρμόδιους, τα εξής:

Α. ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Προκειμένου  να εξασφαλίζεται η ισονομία, η ισοπολιτεία και να ελαχιστοποιούνται παράπονα και διαμαρτυρίες  για άδικες και αδιαφανείς  διαδικασίες και μεροληπτικές επιλογές προτείνουμε:

• Ανοικτή πρόσκληση και ενημέρωση στα σχολεία  για τη συγκρότηση του βαθμολογικού κέντρου -δυνατότητα αιτήσεων από όλους/ες τους/τις συναδέλφους

• Προτεραιότητα συμμετοχής,  όσων  δεν  συμμετείχαν τα προηγούμενα χρόνια και επιθυμούν να συμμετέχουν φέτος

• Ανανέωση του προσωπικού σε ποσοστό τουλάχιστον 50% σε βάθος τριετίας

• Ανανέωση του προσωπικού ειδικά στις θέσεις εκείνες  που έχουν υψηλότερη αμοιβή

• Αντιπροσωπευτικότητα, όσο το δυνατόν, από σχολεία και ειδικότητες

• Να μην επιλέγονται στελέχη της εκπαίδευσης που κατέχουν θέσεις και επιδόματα ευθύνης, (Σύμβουλοι, Δ/ντές, Υποδ/ντές,  Προϊστάμενοι Τμημάτων στη ΔΙΔΕ), εκτός από τις θέσεις  που απαιτούνται  από τις κείμενες  διατάξεις

• Να μην επιλέγονται ταυτόχρονα σύζυγοι εκπαιδευτικοί

• Να μην επιλέγονται συνάδελφοι/ισσες που συμμετέχουν σε άλλες επιτροπές που εμπλέκονται με τις πανελλαδικές εξετάσεις

Β. ΕΠΙΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ  ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Σε ό,τι αφορά τις επιτηρήσεις και τη στελέχωση των λυκειακών επιτροπών προτείνουμε:

Α. η στελέχωσή του ειδικού εξεταστικού κέντρου να γίνεται με όσο το δυνατόν περισσότερους συναδέλφους/ισσες (όχι τους/τις ίδιους/ες με τις προηγούμενες χρονιές) έτσι ώστε να μην επιβαρυνθούν οι ίδιοι/ες συνάδελφοι/ισσες με περισσότερες από μία επιτηρήσεις.

Β. την απαλλαγή των εκπαιδευτικών που θα οριστούν βαθμολογητές/τριες  στο βαθμολογικό κέντρο από την υποχρέωση των επιτηρήσεων, εφόσον το επιθυμούν. Επίσης την απαλλαγή, όπως κάθε χρόνο, των συναδέλφων-ισσών που έχουν παιδιά που συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις.

Γ. την έγκαιρη πληρωμή όλων όσοι θα εμπλακούν στη διαδικασία των εξετάσεων, την πληρωμή των αναπληρωτών ΕΣΠΑ που συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις καθώς και την αύξηση των αποζημιώσεων: πάγιο αίτημα του κλάδου μας είναι να αυξήσει το ΥΠΑΙΘ τις εξευτελιστικά χαμηλές αμοιβές των επιτηρητών, των βαθμολογητών, των μελών των επιτροπών και του βοηθητικού προσωπικού. Ιδιαίτερα για τους επιτηρητές, οι εξευτελιστικά χαμηλές αμοιβές δεν καλύπτουν ούτε το κόστος μετακίνησής τους στα εξεταστικά κέντρα .

Δ. Ως Ένωση Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Νομού Ευβοίας, θα θέλαμε επίσης να εκφράσουμε την ανησυχία μας για τα αυξημένα φαινόμενα κρίσεων άγχους και πανικού που παρατηρούνται στα εξεταστικά κέντρα κατά τη διάρκεια των πανελλαδικων εξετάσεων. Τα τελευταία ειδικά χρόνια, μετά την πανδημία, οι υποψήφιοι /ες καλούνται να διαχειριστούν μια πρωτόγνωρη κατάσταση πίεσης, με Τράπεζα Θεμάτων στις 2 πρώτες τάξεις Λυκείου, ανελαστικό όγκο ύλης, μείωση του αριθμού των εισακτέων Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής κ.λπ). Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή θεσμικός φορέας στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, για την πρόληψη και την αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης. Να σημειώσουμε ότι οι  όποιες ενέργειες πραγματοποιούνται, αφορούν σε πρωτοβουλία των σχολείων, των συλλόγων γονέων και κηδεμόνων, των σωματείων κλπ 

Η καθημερινή παρουσία ψυχολόγων σε όλα τα σχολεία θα μπορούσε να συμβάλει στην κατεύθυνση της αποφόρτισης των υποψηφίων και της εξοικείωσης με τεχνικές διαχείρισης  του άγχους. Κρίνουμε επίσης, εκ των ων ουκ άνευ, την παρουσία ψυχολόγων στα εξεταστικά κέντρα για την αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών κρίσεων πανικού κλπ.

Ο Κανονισμός των πανελλαδικών από το 1999-2000 και μετά, οπότε και κάθε λύκειο ήταν εξεταστικό κέντρο, προέβλεπε σε κάθε εξεταστικό κέντρο έναν γιατρό. Αυτό τα τελευταία χρόνια δεν το βλέπουμε. Δεν γνωρίζουμε  αν έχει καταργηθεί ή είναι ανενεργός

Ως εκ τούτου προτείνουμε μετά την ολοκλήρωση της σχολικής χρονιάς οι ψυχολόγοι που εργάζονται στα σχολεία, να τοποθετούνται στα εξεταστικά κέντρα ώστε να επιλαμβάνονται όλων αυτών των περιστατικών που προαναφέρθηκαν .Η επιστροφή των συναδέλφων ψυχολόγων στα ΚΕΔΑΣΥ θα έπρεπε  να γίνεται μετά το πέρας  των εξετάσεων.

Επίσης, η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να ενεργοποιηθεί ο νόμος περί παρουσίας γιατρού στα εξεταστικά κέντρα.

Υ.Γ. 1. Παρακαλούμε τους συναδέλφους/ισσες που διαπιστώσουν φαινόμενα, αποκλεισμού, αδιαφάνειας ή μεροληπτικής συμπεριφοράς  κατά τη διαδικασία συγκρότησης όλων των παραπάνω,  να απευθύνονται στο σωματείο.

2. Παρακαλούμε να κοινοποιηθούν  στο σωματείο  όλα τα στοιχεία με τη σύνθεση του βαθμολογικού κέντρου και των επιτροπών των εξετάσεων των τελευταίων 3 τουλάχιστον χρόνων, για λόγους δεοντολογίας και διαφάνειας.  Η ΔΙΔΕ Εύβοιας να δημοσιοποιεί τους καταλόγους των συναδέλφων που στελέχωσαν τις επιτροπές, μετά το πέρας των εξετάσεων.

        Η πρόεδρος   Ο γεν. γραμματέας

          Χαρά Νίκα   Αντώνης Μπαϊρακτάρης