MY KTEO

Τετάρτη 24 Μαΐου 2023

Νέα καθυστέρηση στο Ειδικό Χωροταξικό πλαίσιο για τις ΑΠΕ


Παράταση ενός χρόνου έδωσε το ΥΠΕΝ για την παράδοση της μελέτης από τους αναδόχους, παρότι επείγει το νέο πλαίσιο και η Κομισιόν προειδοποιεί τη χώρα με πρόστιμα.

Γράφει ο Θοδωρής Παναγούλης

Η επίμαχη και πολυαναμενόμενη μελέτη για το νέο χωροταξικό πλαίσιο των ΑΠΕ πήρε αναβολή ως τα τέλη Μαρτίου του 2024, με απόφαση του ΥΠΕΝ που δημοσιεύτηκε στη Διαύγεια με ημερομηνία 17/5.

Συγκεκριμένα, στην απόφαση αναφέρεται ότι γίνεται παράταση του έργου κατά 11 μήνες ως τις 27 Μαρτίου 2024.

Παράλληλα, το υπουργείο αναφέρει χαρακτηριστικά ότι για την καθυστέρηση δεν ευθύνεται η ανάδοχος εταιρεία, αλλά οφείλεται "κυρίως σε γεγονότα που δεν ήταν δυνατό να προβλεφθούν και να αποφευχθούν".

Αξίζει να σημειωθεί ότι η αναθεώρηση του ειδικού χωροταξικού του 2008 αποτελείται από συνολικά 5 στάδια: Καταρχήν, η ανάλυση και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης, δηλαδή το Στάδιο Α’, έχει ολοκληρωθεί και βρίσκεται σε εξέλιξη το Στάδιο Β’, το οποίο μαζί με τα υπόλοιπα τρία περιλαμβάνει τη διατύπωση και τη βελτίωση της πρότασης αναθεώρησης του ΕΧΠ για τις ΑΠΕ

Οι βασικές κατευθύνσεις του νέου χωροταξικού είναι οι εξής:
 • Δεκαέξι χρόνια μετά το σχέδιο του 2008, το μέγεθος των ανεμογεννητριών είναι μεγαλύτερο. Αυτό προφανώς αλλάζει και τα δεδομένα και καθιστά απαραίτητη την επανεξέταση των ελάχιστων αποστάσεων, τις επιπτώσεις των εγκαταστάσεων σε ευαίσθητα τοπία και γενικά τους κανόνες ένταξης στο περιβάλλον.
 • Η μέγιστη επιτρεπόμενη πυκνότητα αιολικών εγκαταστάσεων ανά ΟΤΑ και κατηγορία χώρου. Τα στοιχεία δείχνουν ότι παρέχεται η δυνατότητα τοποθέτησης μονάδων ΑΠΕ 26πλάσιας συνολικής ισχύος του εθνικού στόχου για το 2030, μόνο από χερσαίες εγκαταστάσεις.
 • Αναδιάρθρωση των Περιοχών Αιολικής Προτεραιότητας (ΠΑΠ) και των Περιοχών Αιολικής Καταλληλότητας (ΠΑΚ). Το νέο Χωροταξικό λαμβάνει υπ’ όψη τις υφιστάμενες συγκεντρώσεις αλλά και περιοχές με αυξημένη ζήτηση (π.χ. Ευρυτανία, Θίσβη).
 • Νέοι και μεγαλύτεροι δρόμοι. Ειδικά στα αιολικά, τα συνοδά έργα και οι υποδομές θα είναι περισσότερα και μεγαλύτερα.
 • Κριτήρια χωροθέτησης όλων των μορφών ΑΠΕ και κυρίως των αιολικών και ηλιακών εγκαταστάσεων.
 • Περιορισμός στο μέγεθος των ανεμοννητριών που μπορούν να εγκατασταθούν σε κάποιες περιοχές, λόγω των ιδιαιτεροτήτων τους. Τέτοιες είναι όσες αποτελούν π.χ. μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς. Επανεξετάζονται επίσης οι αποστάσεις από οικισμούς ή περιοχές οργανωμένης τουριστικής ανάπτυξης.
 • Τι θα συμβεί με την χωροθέτηση αιολικών εγκαταστάσεων εντός των Ζωνών Ειδικής Προστασίας της ορνιθοπανίδας (ΖΕΠ) αλλά και των Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά (ΣΠΠ).
 • Επαναπροσδιορισμός των περιοχών αποκλεισμού.
 • Ενταξη στο νέο Χωροταξικό του θεσμού των «απάτητων βουνών». Εως σήμερα έχουν ενταχθεί συνολικά 8 ορεινοί όγκοι (Λευκά Όρη στην Κρήτη, Σάος στην Σαμοθράκη, Σμόλικας σε Ιωάννινα, Γρεβενά, Τύμφη σε Ιωάννινα, Ταΰγετος σε Λακωνία & Μεσσηνία, Χατζή στα Τρίκαλα, Άγραφα σε Καρπενήσι, Καρδίτσα, Μαίναλο στην Αρκαδία.
 • Το Χωροταξικό είναι συμβατό με τους στόχους του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ). Εχει ληφθεί υπ’ όψη η Μακροχρόνια Στρατηγική για το 2050. Εχει δηλαδή συνυπολογιστεί η ανάπτυξη θαλάσσιων εγκαταστάσεων ΑΠΕ και μονάδων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας.
 • Δίκτυα. Εχει επίσης συνυπολογιστεί η ενίσχυση και επέκταση των δικτύων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, σε αντιστοιχία με τις τάσεις ανάπτυξης εγκαταστάσεων ΑΠΕ χωρικά.
Υπενθυμίζεται ότι η Κομισιόν είχε δώσει το Φεβρουάριο διορία δύο μηνών στη χώρα μας για συμμόρφωση με τον κανονισμό για τις περιοχές NATURA και το ειδικό χωροταξικό των ΑΠΕ, προειδοποιώντας ότι μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε περίπτωση νέων καθυστερήσεων.
News247.gr