MY KTEO

Δευτέρα 19 Ιουνίου 2023

Διψήφιες αυξήσεις σε τηλέφωνο - ίντερνετ μετά τις εκλογές!


Μια από τις ελάχιστες κατηγορίες υπηρεσιών που έγιναν φθηνότερες ακόμη και την περίοδο κορύφωσης του πληθωρισμού, οι τηλεπικοινωνικές υπηρεσίες, θα γίνουν πολύ ακριβότερες μετά τις εκλογές, με αυξήσεις που αναμένεται να πλησιάσουν διψήφιο ποσοστό, με βάση το μοντέλο τιμαριθμικής αναπροσαρμογής που προωθεί η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ).

Ύστερα από έντονες πιέσεις, επί σειρά μηνών, από τους παρόχους τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, οι οποίοι επικαλούνταν τις μεγάλες αυξήσεις στα κόστη παροχής των υπηρεσιών τους, η Επιτροπή άρχισε στις 13 Ιουνίου Δημόσια Διαβούλευση για την τροποποίηση του Κανονισμού Γενικών Αδειών, η οποία θα ολοκληρωθεί στις 13 Ιουλίου και, αμέσως μετά, θα αρχίσουν να... φουσκώνουν οι λογαριασμοί των καταναλωτών.

Η ΕΕΤΤ σπεύδει να ενισχύσει τα περιθώρια κερδοφορίας των παρόχων, που δέχονται πίεση από τον πληθωρισμό, παρότι δεν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι έχουν υποστεί σοβαρά πλήγματα. Ενδεικτικά, ο ΟΤΕ, που έχει κυρίαρχη θέση στην αγορά σταθερής τηλεφωνίας και ίντερνετ, ανακοίνωσε για το 2022 τα μεγαλύτερα οικονομικά μεγέθη της τελευταίας δεκαετίας, με έσοδα 3,4 δισ. ευρώ και λειτουργική κερδοφορία 1,3 δισ. ευρώ.

Παρόλα αυτά, η ΕΕΤΤ σπεύδει να προσφέρει μια μεγάλη ένεση κερδών στους παρόχους, προτείνοντας την καθιέρωση ενός μηχανισμού τιμαριθμικής αναπροσαρμογής των τιμολογίων, ο οποίος θα ενταχθεί στον Κανονισμό Γενικών Αδειών επικαλούμενη σχετικά αιτήματα παρόχων, οι οποίοι προσκόμισαν στοιχεία και εκτιμήσεις για τις επιβαρύνσεις που δέχονται από την επιδείνωση του οικονομικού περιβάλλοντος, μεταξύ άλλων εξαιτίας της ενεργειακής κρίσης.

Όπως σημειώνει η ΕΕΤΤ στο κείμενο διαβούλευσης, παρά τις πιέσεις στα κόστη και τον υψηλό πληθωρισμό, τα τιμολόγια στις τηλεπικοινωνίες έχουν αρνητικό ρυθμό μεταβολής. Η ΕΕΤΤ τονίζει, ειδικότερα, ότι:
  • Ο τομέας των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, συνεισφέροντας ουσιώδεις υπηρεσίες για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία των κοινωνιών, των επιχειρήσεων και των καταναλωτών παρουσιάζει ιδιαίτερα ανελαστική λειτουργία προσαρμογής στις απότομες αυξομειώσεις τους κόστους λειτουργίας του, όπως διαμορφώνεται από το αυξημένο ενεργειακό κόστος και τον υψηλό πληθωρισμό υπηρεσιών, υλικών και πρώτων υλών.
  • Είναι ενδεικτικό ότι για το έτος 2022 ο ετήσιος μέσος όρος του μηνιαίου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή της ομάδας Επικοινωνίες σημείωσε αρνητική μεταβολή -2,44%, σε σχέση με τον αντίστοιχο μέσο όρο μηνιαίου ΔΤΚ Επικοινωνιών για το έτος 2021, δηλαδή αποπληθωρισμό, ενώ το σύνολο των υπηρεσιών και αγαθών του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, για το έτος 2022 παρουσίασε αύξηση, δηλαδή πληθωρισμό, της τάξης του 9,65%, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.
Η ΕΕΤΤ σημειώνει, μάλιστα, ότι οι εταιρείες έχουν να αντιμετωπίσουν όχι μόνο τα αυξημένα κόστη, αλλά και τις μεγάλες επενδυτικές δαπάνες για τον εκσυγχρονισμό των δικτύων. Όπως αναφέρει, «ο κλάδος των τηλεπικοινωνιών καλείται να αντιμετωπίσει τις πιέσεις που συνεπάγονται οι έντονες πληθωριστικές τάσεις, κυρίως λόγω της ανοδικής πορείας του ενεργειακού κόστους και των σημαντικών αυξήσεων των τιμών πρώτων υλών και υπηρεσιών που είναι απαραίτητες για την συντήρηση αλλά και περαιτέρω ανάπτυξη κρίσιμων υποδομών, όπως οι επενδύσεις για την επέκταση του δικτύου κινητής τηλεφωνίας (5G) και των δικτύων Νέας Γενιάς (FTTH)».

Πώς θα έλθουν τα... καπέλα
Με αυτά τα δεδομένα, η ΕΕΤΤ προτείνει την καθιέρωση μιας ρήτρας τιμαριθμικής αναπροσαρμογής, κατά τα πρότυπα σχετικών προβλέψεων στα θεσμικά πλαίσια και άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Ειδικά φέτος, μετά τη μεγάλη αύξηση του πληθωρισμού το 2022, η ρήτρα αυτή θα οδηγήσει σε αναπροσαρμογή των τιμολογίων σχεδόν σε διψήφιο ποσοστό, αφού ο μέσος πληθωρισμός του προηγούμενου έτους ήταν 9,65%.

Όπως αναφέρει η ΕΕΤΤ, η ρήτρα:
α. υπολογίζεται βάσει του πληθωρισμού του προηγούμενου ημερολογιακού έτους, όπως αυτός ανακοινώνεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή ως Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ),
β. δύναται να εφαρμόζεται μία φορά ανά ημερολογιακό έτος, μετά την οριστικοποίηση του ετήσιου πληθωρισμού του προηγούμενου ημερολογιακού έτους,
γ. Για συμβόλαια που έχουν υπογραφεί πριν την θέση σε ισχύ της προτεινόμενης διάταξης:
- η εισαγωγή της ρήτρας τιμαριθμικής αναπροσαρμογής συνιστά τροποποίηση τιμολογίων και παρέχεται η δυνατότητα αζήμιας καταγγελίας της σύμβασης,
- απαγορεύεται η ενεργοποίηση της ρήτρας τιμαριθμικής αναπροσαρμογής πριν την πάροδο τριών (3) μηνών από την σύναψη του συμβολαίου.sofokleousin.gr