MY KTEO

Πέμπτη 13 Ιουλίου 2023

2ο ΕΠΑΛ Χαλκίδας: Υλοποίηση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων Μαθησιακής Κινητικότητας Erasmus+

ΘΕΜΑ: “ DIGITAL TOOLS IN EDUCATION ”

Οι εκπαιδευτικοί τoυ 2o ΕΠΑΛ ΧΑΛΚΙΔΑΣ είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν στην υλοποίηση του

Ευρωπαϊκού Προγράμματος Κινητικότητας ERASMUS+ με κωδικό αριθμό: 2022-1-EL01-KA121-VET-000058712 στο ΠΟΡΤΟ της ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ από 04/07/2023 έως 12/07/2023 με θέμα: “DIGITAL TOOLS IN EDUCATION”.

Οι εκπαιδευτικοί είχαν την δυνατότητα με την συμμετοχή τους στη δράση να συγκρίνουν καλές πρακτικές και να βοηθήσουν στην καινοτομία και ανάπτυξη του σχολείου, ενισχύοντας την Ευρωπαϊκή διάσταση και εξωστρέφεια του και προετοιμάζοντας το έδαφος για μελλοντικές συνεργασίες και δράσεις στην πόλη ΠΟΡΤΟ  της ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ, όπως:

         Τεχνική επίσκεψη Porto Business School:

Το Porto Business School ανήκει στο Πανεπιστημίου του Πόρτο. Είναι μια από τις κορυφαίες σχολές επιχειρήσεων στην Πορτογαλία, στο οποίο φοιτούν και αρκετοί φοιτητές που προέρχονται από την τεχνική εκπαίδευση. Προσφέρει ένα ευρύ φάσμα εκπαιδευτικών προγραμμάτων και υπηρεσιών στον τομέα της εκπαίδευσης, των επιχειρήσεων και της διαχείρισης.

         Training Center ΜΟVEU :

Εισαγωγή στα Ψηφιακά Εργαλεία στην Εκπαίδευση.  Αυτή η ενότητα καλύπτει την χρήση διαφόρων ψηφιακών εργαλείων και διερευνά τις δυνατότητές τους στη βελτίωση των εμπειριών διδασκαλίας και μάθησης.

        Training Center ΜΟVEU:

Παιχνιδοποίηση και Μάθηση Βασισμένη στο Παιχνίδι. Σε αυτήν την ενότητα οι εκπαιδευτικοί εμβάθυναν στο σχεδιασμό και την εφαρμογή εκπαιδευτικών παιχνιδιών, στρατηγικές αξιολόγησης που βασίζονται σε παιχνίδια και την ενσωμάτωση στοιχείων του παιχνιδιού για την αύξηση της δέσμευσης και των κινήτρων των μαθητών.

         Μεικτή μάθηση: Αυτή η ενότητα εστίασε στην ενσωμάτωση ψηφιακών εργαλείων σε ένα μικτό περιβάλλον μάθησης, το οποίο συνδυάζει διαδικτυακή και  δια ζώσης διδασκαλία.

         Τεχνολογία για διαφοροποιημένη διδασκαλία: Αυτή η ενότητα διερεύνησε  πώς τα ψηφιακά εργαλεία μπορούν να υποστηρίξουν τη διαφοροποιημένη διδασκαλία, καλύπτοντας τις διαφορετικές ανάγκες και τα στυλ μάθησης των μαθητών, με σκοπό  να βοηθήσουν στην εξατομίκευση των μαθησιακών εμπειριών για μεμονωμένους μαθητές.

         Βαθιά προσέγγιση με την έννοια της επαυξημένης πραγματικότητας και κατανόηση των ατελείωτων δυνατοτήτων αυτής της μεθόδου.

Βελτίωση των δεξιοτήτων σχετικά με τη χρήση του AR,  πραγματοποιώντας διασκεδαστικές δραστηριότητες για την τάξη, κάτι το οποίο θα εμπλέξει εύκολα τόσο τους μαθητές όσο και τους δασκάλους στη διδακτική μαθησιακή διαδικασία.

Η διάχυση των  αποτελεσμάτων τους θα προσφέρει τη δυνατότητα ανάληψης πρωτοβουλιών για προγράμματα που θα σχετίζονται με την διεθνοποίηση, θα εξασφαλίσει την συνεργασία εκπαιδευτικών και μαθητών συμβάλλοντας στη διαμόρφωση ενός σύγχρονου και ελκυστικού σχολείου.

Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί έμειναν ενθουσιασμένοι για τα πολλαπλά οφέλη που βίωσαν μέσω της συμμετοχής τους στο πρόγραμμα.

Συγκεκριμένα:

        Απέκτησαν πολύτιμες εμπειρίες ερχόμενοι σε επαφή με τις εναλλακτικές μορφές Διδασκαλίας που μπορούν να αναπτυχθούν στην χώρα μας και ειδικότερα στο σχολείο μας.

        Θα τους απονεμηθούν Πιστοποιητικά  Κινητικότητας Europass για τις γνώσεις και δεξιότητες που απέκτησαν κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο ΠΟΡΤΟ, σε ειδική εκδήλωση που θα διοργανώσει το σχολείο μας.

Τέλος, δεν μπορούμε να μην αναφέρουμε τις αξέχαστες εικόνες με τις οποίες επιστρέψαμε μέσα από τις οργανωμένες Πολιτιστικές επισκέψεις μας, τα έξοδα των οποίων καλύφθηκαν πλήρως από την χρηματοδότηση της Ε..Ε.:

        Ξενάγηση στο ιστορικό κέντρο της παλιάς πόλης στα αγγλικά.

        Εκδρομή στις μεσαιωνική  πόλη Coimbra.

        Tour σε οινοποείο και βαρκάδα στον ποταμό Douro

        Βόλτα στον Ατλαντικό Ωκεανό .

        Ξενάγηση με το τελεφερίκ της Gaia, με μια άποψη πέρα από τον ποταμό Douro στη Ribeira,  περιοχή του Πόρτο.

Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί: Σαββόπουλος Αθανάσιος, Λαθούρα Ασπασία, Κυράνα Σπυριδούλα, Γκάβαλη Κωνσταντίνα και Σουλιώτη Δανάη   με την καθοδήγηση του υποδιευθυντή και  Υπεύθυνου Σχεδιασμού και Υλοποίησης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Erasmus+ κ. Χαλιούλια Γεώργιου,  και της υποδιευθύντριας κ. Στούπα Αικατερίνης πέρα από τη συνδιαμόρφωση και σχεδιασμό του προγράμματος συνολικά, φρόντισαν με κάθε λεπτομέρεια τη σωστή και απρόσκοπτη εφαρμογή του προγράμματος Erasmus+, τα αποτελέσματα του οποίου θα παρουσιάσουν αναλυτικά σε όλους τους καθηγητές του σχολείου μας.

Το πρόγραμμα επιχορηγείται από την ΕΕ και το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) αποτελεί την Εθνική Μονάδα Συντονισμού του προγράμματος Erasmus+.

Το ταξίδι συνεχίζεται !!!