MY KTEO

Σάββατο 8 Ιουλίου 2023

ΟΠΕΚΕΠΕ: Η μεγάλη αλλαγή στις πληρωμές των δικαιούχων


Έρχεται ριζική αναδιάρθωση του ΟΠΕΚΕΠΕ με αλλαγές στις πληρωμές των δικαιούχων επιδοτήσεων. Στο πλαίσιο αυτό θα ολοκληρωθεί η ένταξη του ΟΠΕΚΕΠΕ στην πλατφόρμα gov.gr ώστε οι δικαιούχοι να έχουν πλήρη εικόνα των συναλλαγών, αλλά και να υπάρχει διαφάνεια στις συναλλαγές.

Οι ανακοινώσεις έγιναν από τον νέο υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Λευτέρη Αυγενάκης στο πλαίσιο των προγραμματικών της δηλώσεων της Κυβέρνησης.

Αναλυτικά για την αναδιάρθρωση του ΟΠΕΚΕΠΕ:

Όπως είπε ο υπουργός, υπάρχει πλήρης εικόνα της σημερινής κατάστασης του ΟΠΕΚΕΠΕ - θα μπει τάξη με άξονα τις ανάγκες κάθε δικαιούχου, συνεχίζοντας την ολοκλήρωση της ένταξης του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ψηφιακή πλατφόρμα του gov.gr, ώστε ο Έλληνας παραγωγός να μπορεί εύκολα και άμεσα να εξυπηρετηθεί, να έχει πλήρη εικόνα των συναλλαγών του, να νιώθει ασφάλεια για τις συναλλαγές που εκτελεί και κυρίως να υπάρχει διαφάνεια και δικαιοσύνη στις κατανομές.

Επίσης, αναφέρθηκε στη μεταρρύθμιση του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α) με ψηφιοποίηση των υπηρεσιών του.

Πρόκειται για ένα έργο, προϋπολογισμού ύψους 2,5 εκατ. ευρώ που μεταξύ άλλων θα επιτρέψει στον Γεωπόνο Εκτιμητή να ολοκληρώνει με διαφάνεια και ταχύτητα την αξιολόγηση της ζημίας στο κτήμα του παραγωγού με τον φορητό του υπολογιστή, να καταγράφει και να ενημερώνει τον ΕΛΓΑ επί τόπου και να προϋπολογίζει την έκταση της ζημίας και το ύψος της οφειλόμενης αποζημίωσης, ώστε να έχει ο παραγωγός πλήρη και ξεκάθαρη γνώση της υπόθεσής του.

Νέοι αγρότες:
Αύξηση του αριθμού των κατ’ επάγγελμα νέων αγροτών κατά 60.000 μέχρι το 2027. Ήδη φέτος, τρέχει το αυξημένο «κονδύλι» της ενίσχυσης των 40.000 ευρώ ανά αγρότη, ενώ αξίζει να θυμίσουμε ότι το σχετικό Πρόγραμμα Νέων Γεωργών είναι το μεγαλύτερο σε σχέση με τα προηγούμενα. Με απλούς αριθμούς: 14.000 περίπου νέοι αγρότες εντάχθηκαν στο Πρόγραμμα Νέων Γεωργών ύψους 527 εκ. ευρώ. Εξοικονομήσαμε τους απαραίτητους πόρους και εντάσσουμε όλους τους επιλαχόντες νέους γεωργούς στο πρόγραμμα ενίσχυσης νέων αγροτών. Στην πράξη λοιπόν 2.096 επιλαχόντες νέοι αγρότες εντάσσονται στο πρόγραμμα. Με ποσό ύψους 77 εκατ. ευρώ.

Το Στρατηγικό Σχέδιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027:
Το Στρατηγικό Σχέδιο υποστηρίζει παρεμβάσεις και δράσεις ύψους 19,3 δισ. ευρώ, που καλύπτουν τις ειδικές ανάγκες της χώρας μας και των αγροτικών μας περιοχών. Επιδιώκουμε τη μετάβαση προς έναν έξυπνο, βιώσιμο, ανταγωνιστικό, σταθερό και διαφοροποιημένο αγροτικό τομέα, διασφαλίζοντας παράλληλα, μακροπρόθεσμα, την ασφάλεια των τροφίμων.

Διαχείριση των υδάτινων πόρων:
Εθνική στρατηγική για το νερό που αντανακλά τον δραματικό του ρόλο ως εχέγγυο για την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα, τη συνακόλουθη ανταγωνιστική αύξηση της παραγωγής και την ενδυνάμωση της ευρύτερης γεωργικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας.

Ειδικότερα:
1. Αναμόρφωση των Γ.Ο.Ε.Β- Τ.Ο.Ε.Β
2. Εγγειοβελτιωτικά έργα ΥΔΩΡ 2.0

Δημιουργία Αγροτικών Τμημάτων στα Επιμελητήρια:
Βασική συνιστώσα της πολιτικής μας είναι η στήριξη της επιχειρηματικότητας στον πρωτογενή τομέα. Στο πλαίσιο αυτό σχεδιάζουμε την δημιουργία Αγροτικού Τμήματος σε κάθε Επιμελητήριο και την εγγραφή των αγροτών σε αυτό.

Μεταρρύθμιση των ελεγκτικών μηχανισμών στα τρόφιμα
Κεντρικοί στόχοι είναι:

α) ένα δίκαιο, υγιές και φιλικό προς το περιβάλλον σύστημα τροφίμων, β) εξασφάλιση επαρκούς και διαφοροποιημένης προσφοράς ασφαλών, θρεπτικών, οικονομικά προσιτών και βιώσιμων τροφίμων στους πολίτες, γ) η προστασία και στήριξη των ελλήνων παραγωγών και των ελληνικών προϊόντων.

Ψηφιακή Γεωργία
Η ψηφιακή στρατηγική για τον αγροδιατροφικό τομέα αποσκοπεί στην ενίσχυση των πληροφοριακών συστημάτων του Υπουργείου και στην ενοποίηση με αυτών του ΕΛΓΑ και του ΟΠΕΚΕΠΕ, ώστε όλες οι υποχρεώσεις των αγροτών, να πραγματοποιούνται, μέσω του διαδικτύου, χωρίς επιπλέον ταλαιπωρίες.
iEidiseis.gr