MY KTEO

Κυριακή 23 Ιουλίου 2023

Πλειστηριασμοί και κατασχέσεις για χρέη προς τον ΕΦΚΑ


Κυνηγητό προς τους δεκάδες χιλιάδες οφειλέτες που έχουν δημιουργήσει χρέος 45,9 δισ. ευρώ στον ΕΦΚΑ, εξαπολύει φέτος το ΚΕΑΟ αξιοποιώντας όλα τα «όπλα» που διαθέτει, δηλαδή ατομικές ειδοποιήσεις και αναγκαστικά μέτρα είσπραξης.

Γράφει ο Βασίλης Αγγελόπουλος 

Στο επιχειρησιακό σχέδιο που σας παρουσιάζει η «Ν», υπάρχει η πρόβλεψη για εισπράξεις 1,57 δισ. ευρώ. Την ίδια στιγμή όμως, προγραμματίζονται ειδικές δράσεις για να εντοπιστούν οι πραγματικά
υπεύθυνοι σε περιπτώσεις οργανωμένης εισφοροδιαφυγής. Γι’ αυτό το λόγο πρόκειται να γίνει επικαιροποίηση του Μητρώου Οφειλετών, ενώ ταυτόχρονα θα πραγματοποιηθούν και διασταυρώσεις με άλλες υπηρεσίες (ΓΓΠΣ, ΓΕΜΗ, ΕΛΑΣ, ΗΔΙΚΑ), ώστε να αποκατασταθούν τυχόν ελλείψεις.

Η κεντρική παρακολούθηση των οφειλετών, αποτελεί ξεχωριστό τμήμα στη λειτουργία του ΚΕΑΟ. Για την αποδοτικότερη λειτουργία του όμως, χρειάζεται να προωθηθούν ξεχωριστές δράσεις που αφορούν τόσο την αξιολόγηση των οφειλετών, όσο και των οφειλών που έχουν δημιουργήσει.

Οι οφειλέτες για τους οποίους θα μπορούν να ληφθούν αναγκαστικά μέτρα είσπραξης, θα είναι κατά βάση όσοι δεν ανταποκρίθηκαν εντός 20 ημερών από την παραλαβή της Ατομικής Ειδοποίησης για την τακτοποίηση οφειλής, καθώς και όσοι βρέθηκαν με απώλεια ρύθμισης.

Ταυτόχρονα, το ΚΕΑΟ πρόκειται να εστιάσει στα εξής χαρακτηριστικά στοιχεία:

Στη δημιουργία του προφίλ του οφειλέτη, (νομική μορφή, δραστηριότητα), ενώ θα λαμβάνεται υπόψη και η γενικότερη συμπεριφορά του σχετικά με την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.
Στην ανάλυση και κατηγοριοποίηση των οφειλών ως προς το ύψος και την παλαιότητα. Εξετάζεται το χρονικό σημείο δημιουργίας των οφειλών ώστε να εκτιμηθεί εάν οφείλονται στην ευρύτερη οικονομική κατάσταση ή σε συστηματική αφερεγγυότητα του οφειλέτη.
Στον διαχωρισμό οφειλών πολύ χαμηλής εισπραξιμότητας, όπως οφειλές για την είσπραξη των οποίων έχουν ληφθεί επανειλημμένα αναγκαστικά μέτρα είσπραξης χωρίς αποτέλεσμα, οφειλές προσώπων που έχουν αποβιώσει και οι κληρονόμοι αποποιήθηκαν την κληρονομιά, οφειλές επιχειρήσεων που έχουν πτωχεύσει ή βρίσκονται σε αδράνεια. Στο πλαίσιο αυτό έχει εφαρμογή η διαδικασία διαχωρισμού των ανεπίδεκτων είσπραξης.
Στον εντοπισμό παραβατικών συμπεριφορών – οργανωμένης εισφοροδιαφυγής ώστε να γίνονται οι απαραίτητες ενέργειες παρεμπόδισης συνέχισης της παραβατικής συμπεριφοράς και επικοινωνίας με τις αρμόδιες Υπηρεσίες ελέγχου.
Στην κατηγοριοποίηση των μεγάλων οφειλετών ανάλογα με την βιωσιμότητα, σε συνεργασία με την φορολογική διοίκηση, με στόχο την ανάλυση του χαρτοφυλακίου των οφειλών των μεγάλων οφειλετών που έχουν ενταχθεί στο Μητρώο Οφειλετών του Κ.Ε.Α.Ο. και στη συνέχεια τον προσδιορισμό των καταλληλότερων μεθόδων για την διαφοροποιημένη αντιμετώπιση των οφειλετών βάσει των χαρακτηριστικών των επιμέρους κατηγοριών.
Διαχείριση ρυθμίσεων
Πάγια επιδίωξη είναι η ένταξη όσο το δυνατόν περισσότερων οφειλών σε καθεστώς ρύθμισης και η τήρηση των ρυθμίσεων από τους οφειλέτες. Βασικό αντικείμενο εργασιών για το 2023 θα είναι η διεκπεραίωση των αιτήσεων του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών του Ν.4738/2020.

Επιπλέον, το 2023 έχει ήδη ξεκινήσει η εφαρμογή του νέου πλαισίου ρύθμισης του Ν.5036/2023 που επιτρέπει την αναβίωση παλαιών ευνοϊκών ρυθμίσεων (120 δόσεων και 72 δόσεων covid), καθώς και τον διακανονισμό σε 72 δόσεις για οφειλές που δημιουργήθηκαν την περίοδο από τον Σεπτέμβριο 2021 έως και τον Δεκέμβριο 2022.

Όσον αφορά την συνεχή παρακολούθηση και τον έλεγχο των ρυθμίσεων, το Κ.Ε.Α.Ο. προγραμματίζει τα ακόλουθα:

Παραγωγή μηνιαίων αναφορών ελέγχου σχετικά με τις απώλειες όλων των τύπων ρυθμίσεων.
 Άμεση ενημέρωση των οφειλετών με e-mail όταν υπάρχει κίνδυνος απώλειας ρύθμισης, είτε λόγω νέων οφειλών είτε λόγω αστοχιών από την πλευρά του οφειλέτη ως προς την τήρηση των όρων της ρύθμισης.
Διενέργεια στατιστικού ελέγχου διατήρησης ρυθμίσεων του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών (Ν. 4469/17 και Ν.4738/20) για οφειλέτες που υπέγραψαν ρύθμιση.
Τακτικοί έλεγχοι διατήρησης όλων των ειδικών ρυθμίσεων.
Παράλληλα, το ΚΕΑΟ εστιάζει στην άμεση και συνεχή ενημέρωση των οφειλετών όσον αφορά τις οφειλές που βεβαιώνονται εις βάρος τους αλλά και τις δυνατότητες τμηματικής εξόφλησης.

Επιπλέον, υπάρχει διαρκής επικοινωνία του helpdesk της Διεύθυνσης Διακανονισμού Οφειλών με ενδιαφερόμενους οφειλέτες για την επίλυση των ερωτημάτων τους σχετικά με τις οφειλές τους και την ένταξη σε ρύθμιση.

Στο επιχειρησιακό σχέδιο για το τρέχον έτος, φαίνεται η προσπάθεια που καταβάλλεται από τις υπηρεσίες του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών, παρά την υποστελέχωση. Είναι χαρακτηριστικό ότι σύμφωνα με την οργανωτική δομή που υπάρχει, αυτή την στιγμή εργάζονται συνολικά 329 υπάλληλοι. Ακριβέστερα, 64 υπάλληλοι εργάζονται στις έξι Διευθύνσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας, 192 υπάλληλοι απασχολούνται στις έντεκα Περιφερειακές Υπηρεσίες και 73 υπάλληλοι δουλεύουν στα δέκα Αποκεντρωμένα Τμήματα του ΚΕΑΟ. Με δεδομένο ότι ζητείται φέτος να αυξηθούν κατά τουλάχιστον 20% οι υπάλληλοι που υπηρετούν στις Περιφερειακές Υπηρεσίες, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να
γίνουν σχεδόν 40 προσλήψεις.

Αύξηση εσόδων
Η διοίκηση δεσμεύεται να προωθήσει τις εξής εννέα παρεμβάσεις:

Διενέργεια ελέγχων ορθότητας στο 100% των οφειλετών που εντάσσονται στο ΚΕΑΟ.
Παραγωγή δοκιμίων λαθών μητρώου εντός 45 ημερών από την ένταξη των οφειλετών στο ΚΕΑΟ.
Είσπραξη 1,57 δισ. ευρώ εντός του 2023.
Αποστολή 100.000 Ατομικών Ειδοποιήσεων.
Αποστολή 5.000 ενημερωτικών σημειωμάτων σε οφειλέτες προκειμένου να προβούν σε ενέργειες υπαγωγής/διατήρησης ρύθμισης.
Διεκπεραίωση 250.000 νέων αιτημάτων ένταξης σε ρύθμιση.
Άμεση λήψη αναγκαστικών μέτρων κατά των οφειλετών που δεν προχωρούν σε ρύθμιση ή εξόφληση (το αργότερο εντός τριών μηνών από την ένταξη των οφειλετών στο ΚΕΑΟ).
Λήψη αναγκαστικών μέτρων είσπραξης εντός 70 ημερών μετά από απώλεια ρύθμισης.
Εφαρμογή της διαδικασίας αναστολής χρήσης ηλεκτρονικών υπηρεσιών e-ΕΦΚΑ για υποβολή ΑΠΔ σε 160 εργοδότες.
Σύμφωνα με την α’ τριμηνιαία έκθεση του ΚΕΑΟ, το χρέος προς την Κοινωνική Ασφάλιση, στο τέλος Μαρτίου, ήταν 45,9 δισ. ευρώ, αυξημένο κατά 255.601.775 ευρώ, σε σχέση με τα 45,67 δισ. ευρώ που είχαν καταγραφεί στο τέλος του 2022. Η μεταβολή αφορούσε αύξηση κατά 393.480.207 ευρώ στα πρόσθετα τέλη, ενώ οι κύριες οφειλές μειώθηκαν κατά 137.878.433 ευρώ.

Όμως, σε σχέση με τα 42,8 δισ. ευρώ που ήταν το χρέος προς την Κοινωνική Ασφάλιση, τον Μάρτιο του 2022, προκύπτει ότι μέσα σε ένα έτος, αυξήθηκε κατά 3,1 δισ. ευρώ.naftemporiki.gr