MY KTEO

Πέμπτη 13 Ιουλίου 2023

Πρόσκληση για συμμετοχή σε δυο τοπικά θεματικά εργαστήρια με τίτλο: «ΤΑ ΣΙΩΠΗΛΑ ΜΑΣ ΜΝΗΜΕΙΑ»


1η Ενότητα

Οι Εικαστικές και ψηφιακές τέχνες στην ανάδειξη των μνημείων.

Επιμορφωτικό εργαστήριο workshop. Διάρκειας 10 ωρών

Για καλλιτέχνες εικαστικούς

2η Ενότητα

Η συν-δημιουργία στη τέχνη και η συμβολή της στην πολιτιστική επισκεψιμότητα.

Η Αναπτυξιακή Ευβοίας ΑΕ, ως Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ), υλοποιεί το Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER Κεντρική & Βόρεια Εύβοιας στο πλαίσιο του Μέτρου 19: «Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤοΚ - Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων)» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014-2020. Στο πλαίσιο του Υπομέτρου 19.3: «Στήριξη για την υλοποίηση της συνεργασίας (διακρατική και διατοπική)» συμμετέχει, μαζί με άλλες 15 Αναπτυξιακές Εταιρείες - Ομάδες Τοπικής Δράσης που συνιστούν το Δίκτυο Αναπτυξιακών Εταιρειών Νησιωτικής Ελλάδας, στην υλοποίηση του Σχεδίου Διατοπικής Συνεργασίας «Νήσων Περίπλους».

Σκοπός του σχεδίου συνεργασίας είναι η μετατροπή του πολιτισμού από καταναλωτικό πεδίο σε παραγωγική δύναμη των Νησιών μας.

Ο πολιτισμός γίνεται αυτόνομη παραγωγική δύναμη με εξωστρεφή αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και της σύγχρονης πολιτιστικής δημιουργίας, με την ένταξη του στην ψηφιακή εποχή.

Ο πολιτισμός συμβάλλει και στην παραγωγική ανάπτυξη όταν αξιοποιείται ως εκπαιδευτικό και κοινωνικό εργαλείο για την καινοτομία, τη δημιουργικότητα, την ποιότητα την αειφορία και την κοινωνική συνοχή. Η οικονομία του πολιτισμού είναι ένας νέος αναπτυσσόμενος τομέας της οικονομίας. Η αναπτυξιακή του διάσταση επιτάσσει την αξιοποίηση του ευρύτερου πολιτιστικού κεφαλαίου. Όχι μόνο των μνημείων, αλλά και του σύγχρονου πολιτισμού, όπως και αυτού της καθημερινότητας (αρχιτεκτονική, περιβάλλον, τοπίο, διατροφή, αξίες και συναισθήματα). Η δικτύωση και η συνεργασία των Νησιών είναι ο μοχλός ανάπτυξης νέων και καινοτόμων μεθόδων για την ανάδειξη του πολιτισμού και την μετατροπή του ως βασικό εργαλείο ανάπτυξης της Νησιωτικής Ελλάδας. Σε συνέχεια των παραπάνω η Αναπτυξιακή Ευβοίας ΑΕ στα πλαίσια του προγράμματος, με σκοπό την ανάδειξη των πολιτιστικών πόρων της Κεντρικής & Βόρειας Εύβοιας και ειδικότερα των μνημείων της περιοχής συμμετέχει, εκτός των κοινών δράσεων στο σχέδιο συνεργασίας με το έργο "ΤΑ ΣΙΩΠΗΛΑ ΜΑΣ ΜΝΗΜΕΙΑ”.

Το έργο αφορά την σύνδεση της τέχνης με τις δεκάδες Ακροπόλεις, Πύργους και Κάστρα που δεσπόζουν στο νησί μας και βρίσκονται συχνά στην αφάνεια. Η Εύβοια τόπος αλλοτινών αναταραχών βρίθει μνημείων που σήμερα παραμένουν άγνωστα. Είναι ένα project που αφορά την κεντρική και βόρεια Εύβοια και γίνεται στα πλαίσια της διατοπικής συνεργασίας Νήσων Περίπλους" σε μία σύμπραξη 15 και πλέον νησιωτικών περιοχών της Ελλάδας. Παράλληλος στόχος είναι να καταδειχτεί ότι μία συντονισμένη ομάδα ευαίσθητων δημιουργών μπορεί να συμβάλλει στην πολιτιστική επισκεψιμότητα της νήσου και να αυξήσουν με την τέχνη τους τις προστιθέμενες αξίες του αποθέματος των μνημείων, ενισχύοντας παράλληλα τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη στον τόπο τους.

Ειδικότερα στο πλαίσιο της Υποδράσης Β.3.1 «Επιμορφωτικά εργαστήρια», σχεδιάζει την υλοποίηση δύο εργαστηρίων με τίτλο που πραγματεύονται τις κάτωθι θεματικές ενότητες

Α) Ενότητα: Οι Εικαστικές και ψηφιακές τέχνες στην ανάδειξη των μνημείων. Στη συγκεκριμένη ενότητα γίνεται αναφορά στα μνημεία της κεντρικής και βορείου Ευβοίας με έμφαση σε αυτά που παραμένουν λιγότερο προβεβλημένα. Ακολουθεί παρουσίαση φωτογραφικού υλικού και κειμένων της ιστορίας και των θρύλων που συνδέονται με τα μνημεία αυτά. Οργανώνονται ομάδες εργασίας από τους συμμετέχοντες εικαστικούς και με τη μέθοδο του brainstorming καταθέτουν προτάσεις με προσχέδια και σκίτσα για την σύνδεση των παραδοσιακών μεθόδων καλλιτεχνικής έκφρασης και ανάδειξης των μνημείων με τον ψηφιακό κόσμο και το digital Art.

Β) Ενότητα: Η συν-δημιουργία στη τέχνη και η συμβολή της στην πολιτιστική επισκεψιμότητα. Η δεύτερη ενότητα εστιάζει στη δύναμη της συνεργασίας των καλλιτεχνών συνδέοντας περισσότερες μορφές καλλιτεχνικής έκφρασης. Η ζωγραφική, η γλυπτική, η καλλιτεχνική φωτογραφία, τα πολιτιστικά αγαθά αυτών των δημιουργών ενσωματώνονται στην τουριστική επιχειρηματικότητα αυξάνοντας τις προστιθέμενες αξίες νέων ταξιδιωτικών προορισμών. Ενισχύουν το Brand και γενικά την πολιτιστική επισκεψιμότητα της νήσου Ευβοίας.

Θα υλοποιηθούν δυο εργαστήρια στην Βόρεια & Κεντρική Εύβοια.

Το πρώτο εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί στην Ερέτρια στις 15/07/2023.

Προσκαλούμε τους ενδιαφερόμενους για την εκδήλωση ενδιαφέροντος στο e-mail: info@anevia.gr, τηλ/νο επικοινωνίας: 22210-26626.

HE WERKDINGE, FEBURGE

LEADER"

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΕΣΠΑ  2014-2020