MY KTEO

Δευτέρα 23 Οκτωβρίου 2023

Συναντήσεις στρογγυλής τράπεζας τοπικών φορέων για τις απειλές σε θάλασσες και παράκτιες περιοχές στα πλαίσια του CLLD LEADER

Συναντήσεις στρογγυλής τράπεζας τοπικών φορέων, με τίτλο «Προβλήματα και Απειλές στο Παράκτιο και Θαλάσσιο Περιβάλλον», πραγματοποιήθηκαν στη Χαλκίδα (το απόγευμα της Τετάρτης 18ης

Οκτωβρίου σε αίθουσα του ξενοδοχείου «Παλίρροια») και τον Κάραβο Αλιβερίου (το απόγευμα της Πέμπτης 19ης Οκτωβρίου στο café-bar «Baluse»), αντίστοιχα.


Οι συναντήσεις διοργανώθηκαν από την Αναπτυξιακή Ευβοίας ΑΕ (ΟΤΔ/ΕΦ του CLLD/LEADER Κεντρικής & Βόρειας Ευβοίας) και την Κοινοπραξία Αναπτυξιακής Εύβοιας ΑΕ & Οργανισμού Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας ΑΑΕ ΟΤΑ (ΟΤΔ/ΕΦ του CLLD/LEADER Νότιας Εύβοιας & Σκύρου), αντίστοιχα.

Πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του Διαπεριφερειακού Σχεδίου Συνεργασίας «Θαλάσσιο Περιβάλλον, Παράκτιες Απειλές και Αλιεία» [που υλοποιείται από 22 συνεργαζόμενες Αναπτυξιακές Εταιρίες παράκτιων και νησιωτικών Ομάδων Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) Αλιείας της χώρας, με συντονιστή εταίρο την Αναπτυξιακή Ηρακλείου].

Και συγχρηματοδοτήθηκαν από τα Τ.Π. CLLD LEADER της Προτεραιότητας 4 «Αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής» του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) «Αλιεία και Θάλασσα (ΕΠΑλΘ) 2014–20».

Κούκουζας: «Στηρίζουμε τις δράσεις για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προκλήσεων»

Ο Πρόεδρος της Αναπτυξιακή Εύβοιας ΑΕ και  Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας & Εξωστρέφειας, Βαγγέλης Κούκουζας, στο χαιρετισμό του,επεσήμανε ότι «η Περιφέρεια στηρίζει πάντα τις πρωτοπόρες και δυναμικές δράσεις για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προκλήσεων» και πρόσθεσε: «Αναγνωρίζοντας τη σημασία των θεμάτων που αφορούν στο θαλάσσιο περιβάλλον, προσπαθούμε να συμβάλουμε στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, στην προστασία του οικοσυστήματος μέσα από ενέργειες σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, με στόχο την εξωστρέφεια και την άσκηση ορθών πολιτικών απέναντι στα προβλήματα της περιοχής μας.

Χαιρετισμούς απηύθυναν επίσης, ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας & Αλιευτικής Πολιτικής, Κώστας Αποστολόπουλος, ο οποίος έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου, χωρίς πρόθεση κινδυνολογίας και ο Περιφερειακός Σύμβουλος – επικεφαλής του συνδυασμού «Ελεύθερη Στερεά», Αντώνης Βούλγαρης.

Εισηγήσεις έγιναν από εξειδικευμένους επιστήμονες και στελέχη της Διοίκησης:

• τον Βασίλειο Λύκο (Διδάκτωρ Ολοκληρωμένης Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Πανεπιστημίου Κρήτης), με θέμα «Πως η κλιματική κρίση επηρεάζει την θαλάσσια ρύπανση στην Εύβοια»

• την Αικατερίνη Καλαντζή (Αντιπεριφερειάρχης για θέματα Δασικής Πολιτικής, Κτηνοτροφίας, Χωρικού Σχεδιασμού και Προστατευόμενων Περιοχών Π.Ε. Ευρυτανίας), με θέμα «Αιτίες μόλυνσης της θάλασσας από φερτά υλικά ορεινών όγκων και τρόποι ανάσχεσης και αντιμετώπισης»

• τον Ευάγγελο Τσάμη (Ιχθυολόγος Msc, Προϊστάμενος Τμήματος Αλιείας Π.Ε. Φθιώτιδας), με θέμα «Οι επιπτώσεις στην αλιεία, εμπορική και ερασιτεχνική, από τις ανθρωπογενείς δραστηριότητες, καθώς και από τη κλιματική αλλαγή»

• τον Λεωνίδα Παπαχαρίση (Συντονιστής Τεχνικής Επιτροπής ΕΛΟΠΥ), με θέμα «Δράσεις προσαρμογής υδατοκαλλιεργητικών επιχειρήσεων στην κλιματική αλλαγή που διαβιούμε»

• τον Μιχάλη Μαργαρίτη (MSc Υδροβιολόγος, Υπεύθυνος Αλιείας Πεδίου), με θέμα «Βιώσιμη Αλιεία: Η προσέγγιση του WWF Ελλάς» / μέσω zoom.

Διάλογος και συνεργασία έναντι των απειλών στις θάλασσες και στις παράκτιες περιοχές καθώς και των οικονομικών – κοινωνικών επιπτώσεών τους

Μέσω των συναντήσεων στρογγυλής τράπεζας –και αφού είχαν προηγηθεί, κατά τόπους συναντήσεις με επαγγελματίες αλιείς- ενεργοποιήθηκαν εμπλεκόμενοι τοπικοί αυτοδιοικητικοί, επαγγελματικοί, περιβαλλοντικοί και επιστημονικοί φορείς και ξεκίνησε ένας συντεταγμένος διάλογος για το θέμα της θαλάσσιας μόλυνσης, της κλιματικής αλλαγής και άλλων περιβαλλοντικών απειλών στις περιοχές παρέμβασης.

Η καταγραφή των απειλών και των εξ αυτών κινδύνων, η παρουσίαση στοιχείων, επιστημονικών δεδομένων και καλών πρακτικών, συνέβαλε στη διάδοση της σοβαρότητας των περιβαλλοντικών ζητημάτων που προκαλούνται είτε από δραστηριότητες του ανθρώπου, όπως η ρύπανση (αστική, βιομηχανική, αγροτική, ενεργειακή κ.α.) και η υπεραλίευση, είτε από την κλιματική αλλαγή, όπως η διάβρωση των ακτών, η ερημοποίηση, η εισβολή ξενικών ειδών κ.α.

Πέραν της καταγραφής και ανάδειξης, οι εισηγητές επεδίωξαν ερμηνείες και ιεραρχήσεις των απειλών που σχετίζονται με την αλιεία και τις παράκτιες περιοχές καθώς και των επιπτώσεών τους στην οικονομική και κοινωνική ζωή των κατοίκων των παράκτιων περιοχών. Και αναζήτησαν στοχευμένες προτάσεις για την αντιμετώπισή τους.

Σκοπός είναι η διαμόρφωση ενός άτυπου συνεργατικού δικτύου, με επιδίωξη τη συνεχή προσθήκη έγκυρων δεδομένων και δράσεων, ώστε να αποτελεί χρήσιμο εργαλείο ενημέρωσης και ενεργοποίησης φορέων, θεσμών της πολιτείας, υπηρεσιών του κράτους και της κοινωνίαςγια τις απειλές και τους κινδύνους στις θάλασσες και στις παράκτιες περιοχές.