MY KTEO

Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2023

Επίδομα ρεύματος όχι μέσω gov.gr: Πού κάνετε αίτηση και πότε


Καθορίζονται με ΦΕΚ τα δικαιολογητικά και οι προθεσμίες για το επίδομα θέρμανσης. Τι ισχύει για επίδομα ρεύματος. Πού κάνετε αίτηση.

Η επιλογή «ηλεκτρικό ρεύμα» αναμένεται να προστεθεί στις επιλογές επιθυμητού καυσίμου, στην πλατφόρμα όπου γίνονται οι αιτήσεις, για όσους θέλουν να πάρουν επίδομα ρεύματος για τον χειμώνα. Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι επίσημες ανακοινώσεις θα γίνουν αύριο ή το αργότερο μεθαύριο, Πέμπτη 2 Νοεμβρίου, ωστόσο, το ΦΕΚ για το επίδομα θέρμανσης δίνει πολλές απαντήσεις για το πού, πώς και πότε σε ό,τι αφορά τις αιτήσεις.

Σημειώνεται ότι -σε αντίθεση με το Power Pass- η αίτηση για το νέο επίδομα θέρμανσης θα γίνει όχι μέσω ειδικής πλατφόρμας του gov.gr, αλλά μέσω του myθέρμανση (ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ), της πλατφόρμας της ΑΑΔΕ. Θα χρειαστείτε επίσης τους κωδικούς σας Taxisnet, το ΑΦΜ σας, την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και άλλα στοιχεία για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία, ενώ η επιδότηση θα αφορά το χρονικό διάστημα από 1/1/24 μέχρι τον Απρίλιο της νέας χρονιάς.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργού Οικονομικών, Κωστή Χατζηδάκη, η πλατφόρμα θα ανοίξει μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου, δηλαδή το αργότερο μέχρι την επόμενη Τετάρτη, 15 Νοεμβρίου.

Η προθεσμία των αιτήσεων για να μπείτε στη λίστα των πρώτων πληρωμών του επιδόματος θέρμανσης είναι η 8η Δεκεμβρίου. Δεν έχει γίνει γνωστό αν το επίδομα ρεύματος θα πληρωθεί σε τρεις δόσεις όπως το επίδομα θέρμανσης.

Επίδομα ρεύματος: Τα κριτήρια αναλυτικά
Το ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα των δικαιούχων, ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσής του, πραγματικό και τεκμαρτό, ανέρχεται:
 • Έως 16.000 ευρώ για άγαμο υπόχρεο ή υπόχρεο σε κατάσταση χηρείας ή εν διαστάσει
 • Έως 24.000 ευρώ για έγγαμο υπόχρεο ή τους έγγαμους ή τα μέρη του συμφώνου συμβίωσης που υποβάλλουν ξεχωριστή φορολογική δήλωση ή τους έγγαμους που υποβάλλουν φορολογική δήλωση ή τα φυσικά πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης και έχουν υποβάλει κοινή φορολογική δήλωση χωρίς τέκνα.
Για κάθε τέκνο, το εισόδημα προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ.
 • Για τη μονογονεϊκή οικογένεια το ως άνω εισόδημα ανέρχεται έως 29.000 ευρώ, το οποίο προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο μετά το πρώτο. Στο ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα δεν περιλαμβάνεται το εισόδημα εκείνο, το οποίο αθροιστικά απαλλάσσεται από το φόρο εισοδήματος και από την εισφορά αλληλεγγύης.
 • Για ασκούντες επιχειρηματική δραστηριότητα, τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα υπόχρεου, συζύγου ή μέρους συμφώνου συμβίωσης και εξαρτωμένων, κατά τον ν. 4172/2013 τέκνων, δεν υπερβαίνουν το ποσό των 80.000 ευρώ.
Για τον προσδιορισμό της οικογενειακής κατάστασης, του αριθμού των τέκνων, καθώς και των εισοδηματικών κριτηρίων, χρησιμοποιούνται τα δεδομένα της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων, του φορολογικού έτους 2022, όπως έχει διαμορφωθεί κατά τη δημοσίευση της παρούσας. Αν οι σύζυγοι ή τα μέρη συμφώνου συμβίωσης υποβάλλουν χωριστή δήλωση λαμβάνεται ο μεγαλύτερος εκ του αριθμού των τέκνων που έχει δηλωθεί σε μια εκ των δύο δηλώσεων.

Τα περιουσιακά κριτήρια ορίζονται ως εξής:
Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας, όπως αυτή προκύπτει από την πράξη διοικητικού προσδιορισμού ΕΝ.Φ.Ι.Α. του έτους 2023, υπόχρεου, συζύγου ή μέρους συμφώνου συμβίωσης και εξαρτώμενων τέκνων, που αναγράφονται στη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων, του φορολογικού έτους 2022, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ για τους άγαμους, τους υπόχρεους σε κατάσταση χηρείας ή εν διαστάσει και το ποσό των 300.000 ευρώ για τους έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης και τις μονογονεϊκές οικογένειες.

Επίδομα ρεύματος: Τα δικαιολογητικά που δηλώνετε
Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση μέσω εφαρμογής στο myAADE, για να ενταχθούν στο Μητρώο Δικαιούχων του επιδόματος θέρμανσης. Στην αίτηση αναγράφονται κατά περίπτωση τα ακόλουθα στοιχεία:
 • Ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του αιτούντος προσώπου - υπόχρεου φορολογικής δήλωσης,
 • το ονοματεπώνυμό του,
 • ο αριθμός των εξαρτώμενων τέκνων του,
 • η ένδειξη αν πρόκειται για πολυκατοικία,
 • ο αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος του ακινήτου κύριας κατοικίας,
 • η ταχυδρομική διεύθυνση που αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, αν η κατοικία είναι ιδιόκτητη, ενοικιαζόμενη ή δωρεάν παραχωρούμενη, καθώς και ο Α.Φ.Μ. του εκμισθωτή ή του δωρεάν παραχωρούντος,
 • τα τετραγωνικά μέτρα κύριων χώρων της κύριας κατοικίας κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης,
 • το είδος του επιθυμητού προς επιδότηση καυσίμου θέρμανσης ή θερμικής ενέργειας,
 • τα στοιχεία επικοινωνίας του (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός κινητού ή και σταθερού τηλεφώνου).


iEidiseis.gr