MY KTEO

Πέμπτη 16 Νοεμβρίου 2023

Έκπτωση φόρου έως 3.200 ευρώ για ανακαίνιση σπιτιού - Τα εισοδηματικά κριτήρια


Έκπτωση φόρου έως 3.200 ευρώ τον χρόνο για πέντε χρόνια φέρνει το νέο νομοσχέδιο, που θα ισχύει από 1η Ιανουαρίου 2024.

Το νέο αυτό φορολογικό νομοσχέδιο έχει σκοπό να δώσει κίνητρο στους πολίτες ώστε να ζητάνε απόδειξη για κάθε δαπάνη ανακαίνισης που τυχόν γίνεται στο ακίνητό τους, καθώς και να πληρώνουν με ηλεκτρονικό χρήμα.

Συγκεκριμένα με την νέα ρύθμιση του νομοσχεδίου, που βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ενισχύεται το φόρο-μπόνους που ισχύει μέχρι σήμερα για δαπάνες ενεργειακής, λειτουργικής και αισθητικής αναβαθμίσεις κτιρίων δίνοντας μεγαλύτερο κίνητρο στους φορολογούμενους, να ζητούν αποδείξεις για υλικά και αμοιβές εργασίας και να εξοφλούν με ηλεκτρονικό χρήμα. Με αυτόν τον τρόπο η κυβέρνηση προσπαθεί επίσης να δώσει ένα τέλος στην φοροδιαφυγή στον κλάδο της οικοδομής.

Μέχρι σήμερα η ανώτατη έκπτωση φόρου που θα μπορούσε ένα νοικοκυριό να λάβει έφθανε έως τα 6.400 ευρώ για τέσσερα χρόνια ή τα 1.600 ευρώ το χρόνο για τέσσερα χρόνια.
Οι κερδισμένοι θα είναι όσοι πραγματοποιήσουν δαπάνες ίσες ή και πάνω από 16.000 ευρώ από το 2024 και μετά και έχουν εισοδήματα πάνω από 21.000 ευρώ τον χρόνο.

Όσοι φορολογούμενοι έχουν χαμηλότερα εισοδήματα που δηλώνουν τον χρόνο, ακόμα και αν δαπανήσουν 16.000 ευρώ, η έκπτωση θα είναι στα επίπεδα του φόρου που αναλογεί στα εισοδήματα.

Επίσης για να υπάρξει αυτό το φόρο-μπόνους θα πρέπει να υπάρχουν αποδείξεις δαπανών και για εργασία αλλά και για τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν, ενώ ακόμα η εξόφληση των δαπανών να έχει γίνει με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής.

Δικαιούχοι – επιλέξιμες δαπάνες
Με τη νέα απόφαση που θα εκδοθεί μετά την ψήφιση της νέας διάταξης:
 • Οι επιλέξιμες δαπάνες κάθε έτους μειώνουν τον φόρο του φυσικού προσώπου που έχει δικαίωμα πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας στο κτίριο στο οποίο πραγματοποιούνται οι «επιλέξιμες δαπάνες» που σχετίζονται με την ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική αναβάθμισή του για το οικείο φορολογικό έτος.
 • Δικαιούχοι της μείωσης φόρου είναι και τα φυσικά πρόσωπα που έχουν δικαίωμα ψιλής κυριότητας επί ακινήτου, με την προϋπόθεση ότι τα πρόσωπα αυτά χρησιμοποιούν το εν λόγω ακίνητο είτε ως κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία είτε ως έδρα ή υποκατάστημα για την άσκηση της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας.
 • Στις ανωτέρω περιπτώσεις δικαιούχος της μείωσης είναι μόνο το πρόσωπο στο όνομα του οποίου εκδίδεται το σχετικό παραστατικό.
 • Στην περίπτωση δαπανών των κοινόχρηστων χώρων, οι οποίες εξοφλούνται από τον διαχειριστή πολυκατοικίας/συγκροτήματος ιδιοκτησιών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής ή μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών, αυτές θα λαμβάνονται υπόψη για τους δικαιούχους ανάλογα με τα χιλιοστά συνιδιοκτησίας τους, με βάση σχετική βεβαίωση που θα χορηγείται από τον διαχειριστή και στην οποία θα καταχωρείται ο ΑΤΑΚ του ακινήτου το οποίο βρίσκεται εντός του κτιρίου για το οποίο πραγματοποιείται η σχετική δαπάνη.
Οι δαπάνες λήψης υπηρεσιών οι οποίες αναγωνρίζονται είναι οι εξής:
Α.Ενεργειακές
 • Τοποθέτηση θερμομόνωσης.
 • Αντικατάσταση κουφωμάτων, υαλοπινάκων και εξωτερικών προστατευτικών φύλλων.
 • Εγκατάσταση ή αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης/ψύξης καθώς και των αναγκαίων υποδομών και στοιχείων ώστε να καθίσταται πλήρως λειτουργικό.
 • Εγκατάσταση διατάξεων αυτόματου ελέγχου της λειτουργίας του συστήματος θέρμανσης/ψύξης.
 • Εγκατάσταση συστήματος αυτοπαραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος (με ενεργειακό συμψηφισμό), καθώς και συστημάτων ηλεκτρικών συσσωρευτών (μπαταρίες) όταν συνδυάζονται με φωτοβολταικά συστήματα.
 • Εγκατάσταση συστήματος παραγωγής ζεστού νερού με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ).
 • Εγκατάσταση συστήματος μηχανικού αερισμού με ανάκτηση θερμότητας.
 • Αναβάθμιση φωτισμού των κοινόχρηστων χώρων πολυκατοικίας.
Β.Λειτουργικές-αισθητικές
 • Τοποθέτηση/αντικατάσταση υδραυλικής εγκατάστασης.
 • Τοποθέτηση/αντικατάσταση ηλεκτρολογικής εγκατάστασης.
 • Συντήρηση/επισκευή στέγης.
 • Επισκευή τοιχοποιίας/Χρωματισμού εσωτερικά και εξωτερικά των κτιρίων.
 • Τοποθέτηση σταθερών ή κινητών συστημάτων σκίασης.
 • Αναβάθμιση ή εγκατάση ανελκυστήρα.
 • Εγκατάσταση οικιακών σημείων επαναφόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων.
 • Αλλαγή ή επισκευή δαπέδων.
Προϋποθέσεις
Απαραίτητες προϋποθέσεις για τη μείωση φόρου αποτελούν σωρευτικά:
 • Η απόδειξη πραγματοποίησης των δαπανών αυτών με νόμιμα παραστατικά (Τιμολόγιο ή στοιχείο λιανικής πώλησης για την παροχή υπηρεσιών) , στα οποία θα πρέπει να αναφέρεται διακριτά το είδος και η αξία της παρεχόμενης υπηρεσίας τα στοιχεία (ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ) του προσώπου καθώς και τα στοιχεία του ακινήτου (ΑΤΑΚ), εκτός αν πρόκειται για κοινόχρηστα, για τα οποία αρκεί μόνο η δ/νση του ακινήτου,
 • Η εξόφληση των δαπανών, ανεξαρτήτως του ύψους αυτών, να έχει πραγματοποιηθεί με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής ή μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών ( κάρτες, POS, ebanking , ηλεκτρονικό πορτοφόλι κλπ).
Τα ποσά των «επιλέξιμων δαπανών» δηλώνονται σε ειδικό κωδικό του εντύπου Ε1 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.


iEidiseis.gr