MY KTEO

Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου 2023

Επενδύσεις €600 εκατ. την επόμενη τριετία από την τσιμεντοβιομηχανία "Ηρακλής"


Μεγάλο επενδυτικό πρόγραμμα θα υλοποιήσει την επόμενη τριετία ο όμιλος της τσιμεντοβιιομηχανίας "Ηρακλής", έχοντας στόχο τον ψηφιακό μετασχηματισμό της παραγωγικής διαδικασίας και την τεχνολογική αναβάθμιση των εγκαταστάσεών του. Ο όμιλος - που ανήκει στο ελβετικό γκρουπ Holcim.- επιδιώκει επίσης να ενισχύσει τη θέση του στον τομέα σκυροδέματος και αδρανών υλικών και να επεκταθεί σε νέες δραστηριότητες.

Οπως ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος Δημήτριος Χανής στο πλαίσιο ενημερωτικής συνάντησης με εκπροσώπους του Τύπου, την πενταετία 2019-2023 οι επενδύσεις του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ προσεγγίζουν τα 170 εκατ. ευρώ.

Από το 2024 έως το 2027 οι επενδύσεις εκτιμάται ότι θα ξεπεράσουν τα 600 εκατ. ευρώ. Στο πλαίσιο αυτό, δρομολογείται μεγάλη πράσινη επένδυση με το καινοτόμο έργο δέσμευσης CO2 OLYMPUS.

Συγκεκριμένα, το «OLYMPUS» αφορά στον πράσινο μετασχηματισμό του εργοστασίου παραγωγής τσιμέντου του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ στο Μηλάκι Ευβοίας σε εγκατάσταση μηδενικού αποτυπώματος άνθρακα (netzerocarbon), με αξιοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών δέσμευσης και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα.

Πρόκειται για επένδυση συνολικού ποσού 300 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων το Ταμείο Καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EU Innovation Fund) θα καλύψει κεφαλαιουχικές δαπάνες 124,5 εκατ. ευρώ. Από τη λειτουργία της τεχνολογίας που θα υιοθετηθεί, η ετήσια αποφυγή εκπομπών CO2 υπολογίζεται στους 1 εκατ. τόνους.

Το έργο αναμένεται να έχει σημαντικό θετικό αποτύπωμα σε τοπικό επίπεδο, μέσα από τη δημιουργία 1.000 θέσεων εργασίας στη φάση της κατασκευής και συνεργασιών με αναδόχους έργων και προμηθευτές, συμβάλλοντας στη συνολική οικονομική ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής. Σημειώνεται ότι από το τέλος του 2028 θα διαθέσει στην αγορά το τσιμέντο ECO Planet ZERO με μηδενικό ανθρακικό αποτύπωμα.

Οι οικονομικές επιδόσεις

Σε ό,τι αφορά στα οικονομικά μεγέθη, ο κύκλος εργασιών εφέτος θα διαμορφωθεί στα 420 εκατ. ευρώ (από 370 εκατ. ευρώ το 2022) και το 2024 στα 480 εκατ. ευρώ. Στόχος της διοίκησης είναι το 2030 ο τζίρος να αγγίξει τα 800 εκατ. ευρώ. Αντίστοιχα, τα EBIT το 2023 θα ξεπεράσουν τα 45 εκατ. ευρώ (από 30 εκατ. ευρώ το 2022). Το 2024 τα EBIT θα αγγίξουν τα 70 εκατ. ευρώ ενώ το 2030 στόχος είναι τα 0,2 δισ. ευρώ.

Η εκτίναξη των οικονομικών επιδόσεων του ομίλου, σύμφωνα με τον κ. Χανή, συνδέεται με την αύξηση των έργων υποδομών και της οικοδομικής δραστηριότητας. Προβλέπεται ανάπτυξη της οικοδομικής δραστηριότητας κατά 7% με 8% ετησίως για τα επόμενα χρόνια. Σημειώνεται ότι ο ΗΡΑΚΛΗΣ κατέχει το 47% της αγοράς τσιμέντου στην Ελλάδα.

Εξαγορές

Ο Όμιλος εστιάζει στη διαρκή ανάπτυξη με κύριες προτεραιότητες την περαιτέρω ενίσχυση της θέσης του στο σκυρόδεμα και τα αδρανή, με δύο επενδύσεις που άλλαξαν τα εγχώρια δεδομένα στους συγκεκριμένους τομείς.

Πιο συγκεκριμένα, το 2022, η εξαγορά των δραστηριοτήτων αδρανών υλικών και σκυροδέματος της ΧΑΛΥΨ Δομικά Υλικά  (του ομίλου Heidelberg) περιελάμβανε ένα λατομείο αδρανών υλικών και δύο μονάδες σκυροδέματος στην Αττική. Το 2023, με την εξαγορά της ΛΑΡΣΙΝΟΣ ΑΕ επεκτάθηκε το εμπορικό του δίκτυο και έχει πλέον τη μεγαλύτερη γεωγραφική κάλυψη στη χώρα. Ο ΗΡΑΚΛΗΣ διαθέτει σήμερα 40 μονάδες παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος και 15 λατομεία αδρανών υλικών.

Στην ενέργεια

Παράλληλα ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ προχωρά στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάρκων για ιδιοπαραγωγή και ιδιοκατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στα δύο εργοστάσια του, στο Βόλο και το Μηλάκι Ευβοίας. Η επένδυση αφορά στην εγκατάσταση και λειτουργία φωτοβολταϊκών συστημάτων, συνολικής επιφάνειας 118 στρεμμάτων και συνολικής ισχύος 10.2 MW με στόχο την παραγωγή περίπου 14.000 MWh, που αντιστοιχούν στην κάλυψη αναγκών περίπου 3.500 νοικοκυριών.

Τη μελέτη, το σχεδιασμό, την προμήθεια και εγκατάσταση των υλικών, καθώς και την κατασκευή των φωτοβολταϊκών πάρκων ανέλαβε η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή ΑΒΕΤΕ. Πρόκειται για μία από τις πρώτες εγκαταστάσεις ΑΠΕ στη χώρα για την υψηλή τάση χωρίς ενεργειακό συμψηφισμό, που θα καλύπτει το 5% των ετήσιων αναγκών του Ομίλου σε ηλεκτρική ενέργεια από τον Ιανουάριο του 2025, βελτιώνοντας την ποιότητα ηλεκτρικής ισχύος

Παράλληλα, δρομολογείται από τον Όμιλο η σταδιακή αντικατάσταση του στόλου οχημάτων μεταφοράς των προϊόντων μας με ηλεκτρικά οχήματα, φιλικά προς το περιβάλλον. Τα πρώτα 100% ηλεκτρικά οχήματα μεταφοράς σκυροδέματος αξιοποιούνται ήδη στο The Ellinikon.

Καινοτόμα προϊόντα

Σημειώνεται ότι ο Όμιλος ΗΡΑΚΛHΣ προσφέρει ένα ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο «πράσινων» λύσεων με βελτιωμένο ανθρακικό αποτύπωμα μέσα από τις σειρές ECO Planet και ECO Pact καθώς επίσης και τη νέα σειρά DYNA Max.

Πρόκειται για σκυροδέματα υψηλών επιδόσεων, τα οποία χαρακτηρίζονται από πολύ υψηλές αντοχές, μεγάλο μέτρο ελαστικότητας και ανθεκτικότητα στον χρόνο, ιδανικά για πολυώροφα κτίρια και πολύπλοκες υποδομές με μειωμένο ανθρακικό αποτύπωμα σε όλο τον κύκλο ζωής τους.

Επίσης, το 2022 με την είσοδο στο Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) ΠΕΔΜΕΔΕ ECO ο Όμιλος δημιούργησε νέα δεδομένα στην εναλλακτική διαχείριση των ΑΕΚΚ. Σήμερα έχει 3 μονάδες επεξεργασίας ΑΕΚΚ ενώ εφέτος ανακύκλωσε/αξιοποίησε 100.000 τόνους ΑΕKΚ ως πρώτη ύλη στην παραγωγή τσιμέντου.