MY KTEO

Κυριακή 10 Δεκεμβρίου 2023

Πλειστηριασμοί: Αλλαγές στο τραπέζι – Άγονο το 75% των δημοπρασιών


Οι εταιρείες διαχείρισης ζητούν κυρίως επιτάχυνση σε ό,τι αφορά τις γραφειοκρατικές διαδικασίες για τη μεταβίβαση των ακινήτων.

Γράφει η Ειρήνη Σακελλάρη 

Να σταματήσουν οι πλειστηριασμοί στα τυφλά, ώστε τελικώς οι πράξεις των δημοπρασιών να είναι περισσότερο αποτελεσματικές, ζητούν οι servicers αλλά και όλοι όσοι εμπλέκονται με το θέμα αυτό.

Μετά τη δυνατότητα που δίνεται στον Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων να αξιολογεί ένα ακίνητο το οποίο θα έρθει στην κατοχή του, έχοντας πρόσβαση στον φάκελο του ακινήτου και στο ίδιο το ακίνητο, το υπουργείο Οικονομικών μελετά τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσαν δυνητικά οι ενδιαφερόμενοι συμμετέχοντες στις δημοπρασίες να αποκτούν νωρίτερα πρόσβαση σε παρόμοιες πληροφορίες, αλλά και στο ίδιο το ακίνητο.

Τι ζητεί η αγορά
Οι εταιρείες διαχείρισης ζητούν κυρίως επιτάχυνση σε ό,τι αφορά τις γραφειοκρατικές διαδικασίες για τη μεταβίβαση των ακινήτων. Οι διαδικασίες έχουν δυσχεράνει πολύ. Ωστόσο, επειδή πρόκειται για ένα εξαιρετικά ευαίσθητο κοινωνικά θέμα οι παρεμβάσεις που μπορούν να γίνουν για να
μειωθεί το ποσοστό των άγονων πλειστηριασμών είναι μάλλον πεπερασμένες.

Παράλληλα δεν μπορούν να παραληφθούν διαδικασίες και να γίνονται τίτλοι εκτελεστοί οι συμφωνίες που έχουν συναφθεί κατά τη διάρκεια εξωδικαστικών διαδικασιών. Αξίζει να σημειωθεί πως από τις δημοπρασίες που διενεργούνται, για μια σειρά από λόγους, το 75% αυτών κηρύσσεται άγονο.

Παράλληλα, όλες οι προσπάθειες πρέπει να κατατείνουν στο να αυξηθεί ο ανταγωνισμός ώστε να μη συσσωρεύεται μεγάλος όγκος ακινήτων με προβλήματα, που τελικώς έχουν ως αποτέλεσμα τα πλειστηριάσματα να καταλήγουν είτε σε θυγατρικές των εταιρειών διαχείρισης είτε σε πιστωτικά ιδρύματα μετά τον τρίτο πλειστηριασμό και παρά το γεγονός πως οι τιμές έχουν υποχωρήσει στο 65% της αρχικής. Τέτοιες διαδικασίες καθιστούν επίφοβες σε ορισμένες περιπτώσεις τους στόχους των ανακτήσεων από τους servicers.

«Όλοι χαμένοι»
Συγχρόνως αυτά τα αποτελέσματα βαίνουν εις βάρος και του δανειολήπτη που τελικώς δεν μπορεί να καλύψει το χρέος του, αλλά φυσικά ούτε τον επισπεύδοντα.

Ένα μεγάλο πλήθος ακινήτων αντιμετωπίζει θέματα και μάλιστα σημαντικά, μιας και στα ακίνητα αυτά υπάρχουν μη νομιμοποιημένες παρανομίες.
Η τόνωση του ανταγωνισμού στη διαδικασία της δημοπρασίας είναι στις σκέψεις του υπουργείου, ωστόσο αποτελεί ένα δύσκολο εγχείρημα.

Στα προβλήματα που έχει δημιουργήσει το ίδιο το Δημόσιο με τη νομολογία του προστίθεται και η ασφυκτική εικόνα με τη δυσφορία που διαμορφώνεται σε ό,τι αφορά την πολυπλοκότητα των μεταβιβάσεων από τους φορείς που εμπλέκονται σε αυτά.

Αργή δικαιοσύνη
Οι ρυθμοί απονομής της δικαιοσύνης, τέλος, αποτελούν σημαντικό πρόβλημα, καθώς οι δικάσιμοι για ανακοπή μετά τον πλειστηριασμό μπορεί να οδηγήσουν τον νέο ιδιοκτήτη να αποκτήσει πρόσβαση στο ακίνητο πολλά χρόνια μετά.

«Αγκάθι» η γραφειοκρατία
Αργή χαρακτηρίζεται η ανταπόκριση των υποθηκοφυλακείων και των κτηματολογικών γραφείων για τα οποία απαιτούνται 12-15 μήνες σε ό,τι αφορά ένα πιστοποιητικό μεταγραφής, ενώ προβλήματα συναντώνται σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες και δήμους που σχετίζονται με τη μεταγραφή ενός ακινήτου. Οι servicers αλλά και μεγάλο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας θέλουν η κατάθεση αιτήσεων να γίνεται ηλεκτρονικά και θεσμοθέτηση κανόνων για τα υποθηκοφυλακεία και τα κτηματολογικά γραφεία, όπως για παράδειγμα να εκδίδουν πιστοποιητικά μεταγραφής εντός προθεσμιών.naftemporiki.gr