MY KTEO

Παρασκευή 29 Δεκεμβρίου 2023

Νέα αύξηση στα περιστατικά βίας σε χώρους λατρείας στην Ελλάδα - Τα τελευταία στοιχεία


Ανάμεσα στα περιστατικά που έγιναν σε χώρους λατρείας είναι οι 577 βανδαλισμοί, διαρρήξεις, κλοπές, ληστείες, ιεροσυλίες, συλήσεις τάφων και εμπρησμοί.

Την έκθεση Περιστατικών εις βάρος χώρων θρησκευτικής σημασίας στην Ελλάδα έτους 2022, έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Παιδείας από την οποία προκύπτει ότι είναι αυξημένα συγκριτικά με τα προηγούμενα χρόνια.

Τα στοιχεία αυτά παρέχονται κάθε χρόνο από το Τμήμα Θρησκευτικών Ελευθεριών και Διαθρησκευτικών Σχέσεων της Διεύθυνσης Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων της Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων. Στο Εισαγωγικό μέρος παρουσιάζεται το ιστορικό και το ισχύον θεσμικό πλαίσιο της Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων, καθώς και το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την προστασία της θρησκευτικής ελευθερίας στην Ελλάδα, με ειδική αναφορά στην ανέγερση και λειτουργία λατρευτικών χώρων.

Ακολούθως, γίνεται αναφορά στο Δίκτυο καταγραφής περιστατικών, προσδιορίζονται τα είδη χώρων θρησκευτικής σημασίας που ελήφθησαν υπόψη και παρατίθεται κατάλογος με τους συνεργαζόμενους θρησκευτικούς και κρατικούς φορείς. Στο δεύτερο μέρος της έκθεσης παρατίθενται τα πάσης φύσεως περιστατικά σε βάρος χώρων θρησκευτικής σημασίας, τα οποία περιήλθαν σε γνώση της Υπηρεσίας, ανά θρησκευτική κοινότητα, συνοδευόμενα από ιστορικά, νομικά και στατιστικά στοιχεία κατά περίπτωση.

Συνολικά, για το έτος 2022 καταγράφηκαν 577 περιστατικά εις βάρος χώρων θρησκευτικής σημασίας, κατανεμόμενα ανά θρήσκευμα ως ακολούθως:

Χριστιανισμός: 567 περιστατικά
Ειδικότερα:
  • Ορθόδοξη Εκκλησία: 564 περιστατικά ήτοι το 97,7% επί του συνόλου,
  • Γνήσιοι Ορθόδοξοι Χριστιανοί (Γ.Ο.Χ.): 1 περιστατικό ήτοι το 0,17% επί του συνόλου,
  • Χριστιανοί Μάρτυρες του Ιεχωβά: 2 περιστατικά ήτοι το 0,35% επί του συνόλου,
  • Ιουδαϊσμός: 1 περιστατικό αντισημιτικού χαρακτήρα, ήτοι το 0,17% επί του συνόλου.
  • Μουσουλμανισμός: 8 περιστατικά, ήτοι το 1,39% επί του συνόλου.
Ο Γενικός Γραμματέας Θρησκευμάτων, Γ. Καλαντζής αναφέρει: «Αποδεδειγμένα λοιπόν η Ελλάδα με τρόπο μεθοδικό και αποτελεσματικό συνεχίζει την προσπάθεια δημιουργίας ενός σύγχρονου, φιλελεύθερου και πρωτοπόρου νομοθετικού πλαισίου για τα θρησκεύματα, στον πυρήνα του οποίου τίθεται ο σεβασμός του θεμελιώδους δικαιώματος της θρησκευτικής ελευθερίας χωρίς όμως να αγνοούνται οι προϋποθέσεις που θέτει το άρθρο 13 του Συντάγματος: «H άσκηση της λατρείας δεν επιτρέπεται να προσβάλλει τη δημόσια τάξη ή τα χρηστά ήθη.

O προσηλυτισμός απαγορεύεται. Κανένας δεν μπορεί, εξαιτίας των θρησκευτικών του πεποιθήσεων, να απαλλαγεί από την εκπλήρωση των υποχρεώσεων προς το Kράτος ή να αρνηθεί να συμμορφωθεί προς τους νόμους».

Ο υπουργός Παιδείας Κυριάκος Πιερακάκης υπογράμμισε ότι η «θρησκευτική ελευθερία όλων είναι ο θεμέλιος λίθος της πολιτικής θρησκευμάτων της Ελλάδας και δεν νοείται χωρίς ελευθερία άσκησης της λατρείας αλλά και χωρίς σεβασμό για τους χώρους λατρείας. Η Ετήσια Έκθεση του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού προσφέρει ασφαλή, αξιόπιστα και έγκυρα στοιχεία για τα περιστατικά εις βάρος χώρων θρησκευτικής σημασίας.

Συγχρόνως περιέχει τις αναγκαίες πληροφορίες για το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο περί θρησκευμάτων στην Ελλάδα. Η Έκθεση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. και μεταφράζεται στην αγγλική γλώσσα. Με τον τρόπο αυτό καθίσταται δημόσιο κτήμα και μια πηγή αναφοράς εντός και εκτός Ελλάδας.

Προτεραιότητά μας στο Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. είναι η ενσωμάτωση της ψηφιοποίησης στην πολιτική θρησκευμάτων. Αυτή τη νέα προσέγγιση φιλοδοξούμε να υλοποιήσουμε με σταθερά βήματα όσο το δυνατόν πιο σύντομα. Ως ψηφιακή διάσταση δεν ορίζεται μόνο η ψηφιοποίηση των διαδικασιών αλλά και η διαχείριση των πληροφοριών στον ψηφιακό κόσμο, ώστε μεταξύ των θετικών αποτελεσμάτων να συμπεριληφθεί και η κατά το δυνατόν ανάσχεση της παραπληροφόρησης και της ψευδούς πληροφόρησης για θέματα θρησκευτικής πολιτικής στην Ελλάδα.

Η Ελλάδα διαθέτει μια εντυπωσιακή θρησκευτική ποικιλομορφία, ενώ συγχρόνως έχει μοναδική θέση στον χριστιανισμό λόγω της σχέσης της με την Ορθοδοξία. Αυτά τα δύο δεδομένα δεν λειτουργούν αντιθετικά μεταξύ τους αλλά συμπληρωματικά, διότι εδράζονται στην αρχή της θρησκευτικής ελευθερίας όλων την οποία εγγυάται η Πολιτεία».iEidiseis.gr