MY KTEO

Τρίτη 26 Δεκεμβρίου 2023

Μέχρι πότε είναι η αίτηση για επίδομα θέρμανσης με ρεύμα - Αναλυτικός οδηγός


Η πλατφόρμα της ΑΑΔΕ «myΘέρμανση», για το επίδομα θέρμανσης για το ρεύμα, από την Πέμπτη 21/12 είναι ανοιχτή για όσους επιθυμούν να κάνουν αίτηση.

Οι δικαιούχοι είναι αυτοί που χρησιμοποιούν το ρεύμα ως μέσω για να ζεσταθούν.

Η πλατφόρμα άνοιξε την Πέμπτη 21/12 και θα παραμείνει ανοικτή έως τις 19 Ιανουαρίου του 2024.

Τονίζεται ότι η συγκεκριμένη επιδότηση θα καλύψει το κόστος θέρμανσης για το τρίμηνο Ιανουάριο-Φεβρουάριο-Μάρτιο του 2024.

Επίδομα θέρμανσης με ρεύμα - Κριτήρια και Δικαιούχοι
Τα νοικοκυριά που δικαιούνται το επίδομα θέρμανσης για ρεύμα είναι αυτοί η οποίοι χρησιμοποιούνε το ηλεκτρικό ρεύμα αποκλειστικά για να ζεσταθούνε, δηλαδή, κλιματιστικό, αντλία θερμότητας ή κάποιο θερμαντικό σώμα. Επίσης δεν θα πρέπει να έχουν λάβει κάποιο άλλο επίδομα θέρμανσης για κάποιο άλλο καύσιμο (πετρέλαιο θέρμανσης, φυσικό αέριο πέλετ, ξύλα κ.α.).

Το επίδομα θέρμανσης με ρεύμα χορηγείται σε φυσικά πρόσωπα, άγαμα ή έγγαμα ή σε κατάσταση χηρείας ή σε πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης ή εν διαστάσει ή διαζευγμένα, τα οποία καταναλώνουν ηλεκτρική ενέργεια για τη θέρμανση της κύριας κατοικίας τους (είτε αυτή είναι ιδιόκτητη είτε μισθώνεται είτε έχει παραχωρηθεί δωρεάν).

Σε ό,τι αφορά τα εισοδηματικά κριτήρια, αυτά ορίζονται ως εξής:

Το ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα θα πρέπει να ανέρχεται:
 • Έως 16.000 ευρώ για άγαμο υπόχρεο ή υπόχρεο σε κατάσταση χηρείας ή εν διαστάσει.
 • Έως 24.000 ευρώ για έγγαμο υπόχρεο ή τους έγγαμους ή τα μέρη του συμφώνου συμβίωσης που το υποβάλλου ξεχωριστή φορολογική δήλωση ή τους έγγαμους που υποβάλλουν φορολογική δήλωση ή τα φυσικά πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης και έχουν υποβάλει κοινή φορολογική δήλωση χωρίς τέκνα.
Για κάθε τέκνο, το εισόδημα προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ.
 • Για μία μονογονεϊκή οικογένεια το ως άνω εισόδημα ανέρχεται έως 29.000 ευρώ, το οποίο προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο μετά το πρώτο. Στο ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα περιλαμβάνεται το εισόδημα εκείνο, το οποίο αθροιστικά απαλλάσσεται από το φόρο εισοδήματος και από την εισφορά αλληλεγγύης.
 • Για ασκούντες επιχειρηματική δραστηριότητα, τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα υπόχρεου, συζύγου ή μέρους συμφώνου συμβίωσης και εξαρτωμένων, κατά τον ν. 4172/2013 τέκνων, δεν υπερβαίνουν το ποσό των 80.000 ευρώ.
Ως προς τα περιουσιακά κριτήρια, αυτά είναι τα εξής:
 • Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας, όπως αυτή προκύπτει από την πράξη διοικητικού προσδιορισμού ΕΝ.Φ.Ι.Α. του έτους 2023, υπόχρεου, συζύγου ή μέρους συμφώνου συμβίωσης και εξαρτώμενων, δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ για άγαμους, τους υπόχρεους σε κατάσταση χηρείας ή εν διαστάσει και αντιστοίχως το ποσό των 300.000 ευρώ για τους έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης και τις μονογονεϊκές οικογένειες.
Πώς κάνετε αίτηση για το επίδομα θέρμανσης με ρεύμα
Το κάθε νοικοκυριό υποβάλει μόνο μία αίτηση, δεν χρειάζεται να κάνει το κάθε μέλος αλλά μόνο ο ένας, καταχωρώντας τον αριθμό παροχής της κύριας κατοικίας.

Μπαίνετε στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ πατώντας εδώ και εκεί θα σας ζητηθούν τα εξής στοιχεία:
 • Η κατοικία σας είναι ενοικιαζόμενη/Εισάγετε έναν ΑΦΜ εκμισθωτή
 • Όνοματεπώνυμο Εκμισθωτή
 • Εισάγετε έναν ΑΦΜ/Όνοματεπώνυμο παραχωρούντος
 • Παρακαλούμε εισάγετε τον αριθμό παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος της κύριας κατοικίας σας
 • e-mail επικοινωνίας
 • Τηλέφωνο Οικίας
 • Κινητό τηλέφωνο
Μόλις γίνει ο έλεγχος των στοιχείων η ΑΑΔΕ θα αποστείλει τα στοιχεία στον ΔΕΔΔΗΕ ο οποίος είναι ο υπεύθυνος για να ενημερώσει τους προμηθευτές ρεύματος ώστε να εφαρμοστή η επιδότηση στους λογαριασμούς ρεύματος.

Τρόπος Πληρωμής
Ο τρόπος πληρωμής των δικαιούχων θα είναι μέσω έκπτωσης στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος για το διάστημα 1η Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2024.

Σε περίπτωση που ένας λογαριασμός περιλαμβάνει ένα διάστημα του μήνα, η μηνιαία επιδότηση επιμερίζεται αναλογικά στις ημέρες του μήνα που αφορά, εντός της περιόδου ενίσχυσης.

Ο καταναλωτής που θα έχει ενταχθεί στο επίδομα θέρμανσης με ρεύμα θα έχει την υποχρέωση να υποβάλλει έως 15 Σεπτεμβρίου 2024 τα στοιχεία για το σύνολο των λογαριασμών ρεύματος που θα έχουν εκδοθεί αποκλειστικά για το διάστημα που ισχύει η επιδότηση.

Στην ουσία οι καταναλωτές θα πρέπει να υποβάλλουν σταδιακά τους λογαριασμούς ρεύματος που αφορούν το τρίμηνο της επιδότησης.

Υπολογισμός επιδόματος θέρμανσης με ρεύμα
Το επίδομα θέρμανσης με ρεύμα θα κυμαίνεται από 45 έως 480 ευρώ για όλη την περίοδο εφαρμογής του μέτρου και χορηγείται έναντι ή εκκαθαριστικού λογαριασμού, ο οποίος εκδίδεται από τον εκάστοτε προμηθευτή.

Όσον αφορά την χορήγηση θα αξιοποιούνται δεδομένα που αφορούν Ταχυδρομικούς Κώδικες, τους δήμους και τους οικισμούς της χώρας. Στην ουσία κάθε περιοχή διαθέτει άλλον συντελεστεί καθώς αυτό εξαρτάται από τη θερμοκρασία που επικρατεί εκεί.
iEidiseis.gr