MY KTEO

Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου 2024

ΑΑΔΕ: Επιχείρηση "σκούπα" για να μπουν 65 δισ. ευρώ στον "κουμπαρά" της εφορίας το 2024


Στο “φουλ” θα πρέπει να λειτουργήσουν και φέτος οι “μηχανές” της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, καθώς θα πρέπει να εισπράξουν συνολικά 65 δισεκ. ευρώ από φορολογικά και μη φορολογικά έσοδα το 2024, απαραίτητη “βάση” για να τηρηθούν οι δημοσιονομικοί στόχοι.

Συγκεκριμένα ο “πήχης” μπήκε και τυπικά με τη σχετική απόφαση του υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Χάρη Θεοχάρη. Σε αυτήν καθορίζονται οι ποσοτικοί στόχοι εσόδων για είσπραξη από ΑΑΔΕ για το τρέχον έτος, όπως αυτοί έχουν αποτυπωθεί, βέβαια, με τον πλέον επίσημο τρόπο στον προϋπολογισμό.

Να σημειωθεί ότι σε σχέση με το 2023 θα πρέπει να εισπραχθούν περίπου 6 δισεκ. περισσότερα. Παράλληλα, η ΑΑΔΕ θα πρέπει να επιστρέψει στους φορολογούμενους φόρους 6,5 δις ευρώ. Όπως, μάλιστα, σημειώνεται στην απόφαση, οι στόχοι είσπραξης εσόδων αλλά και επιστροφών φόρου θα πρέπει να υλοποιηθούν στο ακέραιο.

Αναλυτικά, σύμφωνα με την απόφαση μεταξύ των εισπρακτικών στόχων που πρέπει να επιτευχθούν είναι οι ακόλουθοι:
  • 24,391 δισεκ. ευρώ από ΦΠΑ
  • 19,69 δισεκ. ευρώ από φόρο εισοδήματος, εκ των οποίων τα 11,408 δισεκ. ευρώ πληρώσουν φέτος τα φυσικά πρόσωπα ενώ ο φόρος εισοδήματος για τις επιχειρήσεις προβλέπεται να ανέλθει σε 6,779 δισεκ. ευρώ.
  • 2,453 δισεκ. ευρώ από τον ΕΝΦΙΑ που θα πρέπει να πληρώσουν 7 εκατ. ιδιοκτήτες ακινήτων σε 11 μηνιαίες δόσεις
  • 7,065 δισεκ. ευρώ από Ειδικούς Φόρους Κατανάλωσης εκ των όποιων 4,102 δισεκ. ευρώ θα προέλθουν από τα ενεργειακά προϊόντα,
  • 2,237 δισεκ. ευρώ από καπνικά προϊόντα.
Οι έλεγχοι
Να σημειωθεί ότι για φέτος προβλέπεται η διενέργεια  από την Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Λειτουργιών, 27.500 πλήρων και μερικών ελέγχων, 25.400 στοχευμένων επιτόπιων ελέγχων και 2.500 ελέγχων για την εκπλήρωση μη ετήσιων υποχρεώσεων των φορολογιών κεφαλαίου. Παράλληλα η Υπηρεσία Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (ΥΕΔΕΕ) θα πραγματοποιήσει 16.600 στρατευμένους μερικούς επιτόπιους ελέγχους καθώς καθώς και τουλάχιστον 885 ελέγχους – έρευνες φοροδιαφυγής.

Επίσης, με βάση το νέο νομοθετικό πλαίσιο προβλέπονται τέσσερις νέες περιπτώσεις κατά τις οποίες το εισόδημα των επιχειρήσεων θα μπορεί να προσδιορίζεται με έμμεσες μεθόδους ελέγχου από τη φορολογική διοίκηση.

Ειδικότερα, στις ήδη υπάρχουσες περιπτώσεις που προβλέπει ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος, με έμμεσες τεχνικές θα προσδιορίζεται το εισόδημα και στις ακόλουθες περιπτώσεις:
  • όταν δηλώνεται ζημία σε τρία τουλάχιστον συνεχόμενα έτη και δεν προκύπτει ο τρόπος χρηματοδότησης της επιχείρησης, με τον οποίο καλύπτονται οι υποχρεώσεις της
  • όταν υπάρχει σημαντική αναντιστοιχία μεταξύ αγορών, πωλήσεων και αποθεμάτων
  • όταν ο συντελεστής μικτού κέρδους που προκύπτει από τα δηλούμενα αποτελέσματα είναι διαφορετικός από αυτόν που προκύπτει βάσει των παραστατικών αγορών και πωλήσεων
  • όταν η επιχείρηση δεν προσκομίζει στοιχεία που ζητά η φορολογική διοίκηση, ύστερα από δύο προσκλήσεις.
Τι μπορεί να επηρεάσει την υλοποίηση των στόχων;
Αναλυτικά, σε σχέση με την απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών, κατά τη διαδικασία αξιολόγησης της επίτευξης του στόχου για εισπράξεις 65 δισεκ. ευρώ θα πρέπει να συνεκτιμηθούν τυχόν παράγοντες που θα επηρεάσουν την εν γένει υλοποίηση.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται, η λήψη μέτρων ή η διαφοροποίηση φορολογικής ή δημοσιονομικής πολιτικής μετά την κατάρτιση του Προϋπολογισμού, καθώς και τυχόν εξωγενείς παράγοντες, θα ποσοτικοποιηθούν και θα εκτιμηθούν από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών.

Ποσά εσόδων από μέτρα, παρεμβάσεις που δεν έχουν συνυπολογισθεί στον ανωτέρω πίνακα αφαιρούνται από το ποσό των εισπραχθέντων εσόδων (σε περίπτωση αύξησης των εσόδων) ή προστίθεται σε αυτό (σε περίπτωση μείωσης των εσόδων), κατόπιν ποσοτικοποιήσεων που θα εκτιμηθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών.

Συγκεκριμένα: 

(α) σε περίπτωση μέτρων, παρεμβάσεων αύξησης των εσόδων, από τα εισπραχθέντα έσοδα θα αφαιρείται κατά περίπτωση το χαμηλότερο ποσό μεταξύ της αρχικής εκτίμησης και της τελικής ποσοτικοποίησης της απόδοσης των παρεμβάσεων που ελήφθησαν μετά την κατάρτιση του προϋπολογισμού, δεδομένου ότι τυχόν υπεραπόδοση αυτών οφείλεται σε ενέργειες και δράσεις της ΑΑΔΕ, ενώ τυχόν αστοχίες και υποεκτέλεση της πραγματικής απόδοσης έναντι των αρχικών εκτιμήσεων δεν αποδίδεται στην ΑΑΔΕ,

(β) σε περίπτωση μέτρων, παρεμβάσεων ή παραγόντων μείωσης των εσόδων σε σχέση με τα προϋπολογισθέντα έσοδα θα προστίθεται κατά περίπτωση το υψηλότερο ποσό μεταξύ της αρχικής εκτίμησης και της τελικής ποσοτικοποίησης της απόδοσης των μέτρων, παρεμβάσεων που ελήφθησαν μετά την κατάρτιση του προϋπολογισμού.

Μέτρο σύγκρισης για την επίτευξη των παραπάνω συμφωνείται ότι αποτελούν τα μεγέθη που θα περιληφθούν στο Οριστικό Δελτίο Εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού που εκδίδεται από την Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών.News247.gr