MY KTEO

Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου 2024

Ανοίγει η πλατφόρμα για τους καταπατητές


Επιβραβεύονται με έκπτωση έως 80% όσοι είχαν την... πρόνοια να καταπατήσουν δημόσιες εκτάσεις

Στην πιο δύσκολη φάση περνά η διαδικασία νομιμοποίησης των καταπατημένων εκτάσεων του

δημοσίου, καθώς μέχρι τις αρχές Μαρτίου θα ανοίξει η πλατφόρμα στην ΑΑΔΕ, στην οποία οι υπόχρεοι θα υποβάλουν τις σχετικές αιτήσεις προκειμένου να εξαγοράσουν τα συγκεκριμένα ακίνητα.

Η ρύθμιση αφορά σε καταπατημένες εκτάσεις του δημοσίου, από τους ιδιώτες που τις κατέχουν πάνω από 30 χρόνια, με εκπτώσεις που θα φθάνουν έως και 80%, ανάλογα με τον χρόνο κατοχής και την ιδιότητα του καταπατητή.

Με βάση τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών, σε σύνολο 97.029 καταγεγραμμένων δημόσιων και ανταλλάξιμων κτημάτων έχουν καταπατηθεί τα 89.928, ποσοστό 92%.

Ωστόσο, το ερώτημα είναι, τι θα γίνει με όσους αρνηθούν να καταβάλουν στο Κράτος το αντίτιμο για την εξαγορά του καταπατημένου οικοπέδου και αν, μάλιστα, σε αυτό έχει ανεγερθεί κατοικία ή πολυκατοικία.

Η εξόφληση του τιμήματος θα μπορεί να γίνει είτε εφάπαξ με πρόσθετη έκπτωση 10%, είτε σε 60 μηνιαίες δόσεις με ελάχιστο πληρωτέο ποσό δόσης τα 100 ευρώ, αν και τίθενται περιορισμοί ως προς την έκταση των κτημάτων που μπορούν εξαγορασθούν.

Σε κάθε περίπτωση η εξαγορά κατεχόμενων ακινήτων του δημοσίου θα μπορεί να γίνει:

Με κατοχή αδιαλείπτως με τίτλο στο όνομα του ιδίου ή των δικαιοπαρόχων του για τριάντα (30) τουλάχιστον έτη επί δημοσίου ακινήτου και, στην περίπτωση που εντός του δημοσίου ακινήτου υφίσταται κτίσμα, αυτό έχει ανεγερθεί το αργότερο έως την 31η.12.1991, είτε

Με κατοχή αδιαλείπτως για σαράντα (40) τουλάχιστον έτη επί δημοσίου ακινήτου εντός του οποίου υφίσταται κτίσμα, το οποίο έχει ανεγερθεί το αργότερο έως την 31η.12.1981 και στο οποίο βρίσκεται:

η κύρια κατοικία του, η οποία καλύπτει τις στεγαστικές ανάγκες του ιδίου ή της οικογένειάς του, ή

τουριστική, βιοτεχνική, βιομηχανική ή εμπορική δραστηριότητα με χρήση κτιριακών εγκαταστάσεων και άλλων συνοδών έργων που συνδέονται λειτουργικά με αυτές ή

αγροτική δραστηριότητα με χρήση ή μη κτιριακών εγκαταστάσεων και άλλων συνοδών έργων που συνδέονται λειτουργικά με αυτές.

Ο ιδιώτης πάντως που έχει εγγραφεί ήδη ως ιδιοκτήτης στο Κτηματολόγιο, θα παίρνει αμέσως έκπτωση 50%, ενώ προβλέπονται και πρόσθετες εκπτώσεις επί του τιμήματος εξαγοράς στις κατωτέρω περιπτώσεις:

κατοχή με ή χωρίς τίτλους ιδιοκτησίας: μείωση λόγω παλαιότητας, κατά 1% ή 2%, για κάθε έτος κατοχής μετά το όριο των 30 ή 40 ετών (αναλόγως αν υπάρχουν ή όχι τίτλοι ιδιοκτησίας) και με ανώτατο όριο 50%.

αν ο αιτών είναι άτομο με αναπηρία 80% και άνω ή αν είναι πρόσωπο που φιλοξενεί περισσότερο από ένα 1 έτος ή επιβαρύνεται φορολογικά από πρόσωπα με την ανωτέρω ιδιότητα, με ετήσιο ατομικό εισόδημα έως 40.000 ευρώ ή ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 60.000 ευρώ: μείωση τιμήματος κατά 30%.

για αναπηρία 67%-79% προβλέπεται έκπτωση 20%. Ιδια έκπτωση έχει και κάθε πρόσωπο που φιλοξενεί περισσότερο από 1 έτος ή επιβαρύνεται φορολογικά από πρόσωπα με την ανωτέρω ιδιότητα, με ετήσιο ατομικό εισόδημα έως 18.000 ευρώ ή ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 24.000 ευρώ.

παλιννοστών ομογενής, ο οποίος έχει εγγραφεί στα μητρώα ή τα δημοτολόγια δήμου ή είναι μόνιμος κάτοικος παραμεθόριων περιοχών: μείωση 20%.

πολύτεκνοι: μείωση 20%, εφόσον έχουν ετήσιο ατομικό εισόδημα έως 40.000 ευρώ ή ετήσιο οικογενειακό 80.000 ευρώ.

τρίτεκνοι: μείωση 15% εάν το ετήσιο ατομικό εισόδημα δεν ξεπερνά τα 25.000 ευρώ ή τα 40.000ευρώ το ετήσιο οικογενειακό.

μονογονεϊκές οικογένειες: μείωση 15%.

μακροχρόνια άνεργοι: μείωση 15%.

δικαιούχοι Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΚΕΑ): μείωση 20%.

εάν εντός του ακινήτου υφίσταται κτίσμα που αποτελεί την κύρια και μοναδική κατοικία του αιτούντος: έκπτωση 20%.

Οι ιδιώτες θα μπορούν να λάβουν μέχρι ένα άρτιο οικόπεδο (για εντός σχεδίου), ή 10 στρέμματα γης (για εκτός σχεδίου), ενώ υπό προϋποθέσεις οι ιδιώτες θα μπορούν να λάβουν και ακόμα μεγαλύτερες εκτάσεις (π.χ., 20 στρέμματα ή τυχόν μικρό υπόλοιπο που απομένει ανεκμετάλλευτο).

Επίσης, θα μπορούν να εξαγοράσουν και ακίνητα που περιλαμβάνουν (όχι παραπάνω όμως από το 20% της συνολικής επιφάνειας) εκτάσεις χαρακτηρισμένες ως δασικές ή Νatura, υπογράφοντας ταυτόχρονα και ρήτρα προστασίας τους.

Στην περίπτωση, που θα επιχειρήσουν να χτίσουν, ή να παρέμβουν, στις ευαίσθητες αυτές εκτάσεις, τότε η εξαγορά θα ακυρώνεται και θα αποβάλλονται από το ακίνητο.

Sofokleus.gr