MY KTEO

Σάββατο 17 Φεβρουαρίου 2024

Αναστέλλουν την αποχή οι δικηγόροι - Ποιες δίκες αφορά

 


Την αναστολή αποχής από υποθέσεις νομικής βοήθειας και δίκες συμφερόντων Δημοσίου αλλά συνέχιση της αποχής σε ποινικές δίκες αποφάσισε η ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος που συνεδρίασε την Πέμπτη,15/2. Συγκεκριμένα, η ολομέλεια εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:

Α. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης κατέθεσε σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης «Ενίσχυση δικηγορικής ύλης: Ρυθμίσεις για τα σωματεία, τα κληρονομητήρια, τις αποδοχές και αποποιήσεις κληρονομιών, τις εγγραφές και τις εξαλείψεις συναινετικών προσημειώσεων υποθηκών και τις ένορκες βεβαιώσεις και για το Ταμείο Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων και την πληρωμή των υποθέσεων νομικής βοήθειας». Οι διατάξεις του σχεδίου νόμου, κατ’ αποδοχή των σχετικών προτάσεων της Ολομέλειας, διευρύνουν την δικηγορική ύλη σε μία δύσκολη οικονομική περίοδο για την κοινωνία και τον κλάδο, ενισχύουν το θεσμικό ρόλο του δικηγόρου, ως συλλειτουργού της Δικαιοσύνης και τον αναβαθμίζουν σε ουσιαστικό παράγοντα απονομής της Δικαιοσύνης.

Παράλληλα, ρυθμίζεται το ζήτημα της καταβολής των αποζημιώσεων της νομικής βοήθειας που αφορούν όλες τις υποθέσεις για τις οποίες έχουν εκδοθεί γραμμάτια μέχρι 31.12.2023, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που οι δικηγόροι δεν έκαναν χρήση του άρθρου 69 του ν. 5016/2023 και εκείνων όπου έγινε χρήση της άνω διάταξης, ως προς το υπόλοιπο είκοσι τοις εκατό (20%).

B. Το σχέδιο νόμου «Παρεμβάσεις στον Ποινικό Κώδικα και τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας για την επιτάχυνση και την ποιοτική αναβάθμιση της ποινικής δίκης – Εκσυγχρονισμός του νομοθετικού πλαισίου για την πρόληψη και την καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής βίας» το οποίο κατατέθηκε στη Βουλή, παρά τις όποιες τροποποιήσεις επήλθαν, απέχει των προτάσεων της Ολομέλειας και μάλιστα σε σημαντικά θέματα, που θίγουν τη φιλελεύθερη φιλοσοφία που πρέπει να διέπει ένα ευρωπαϊκό ποινικό νομοθέτημα, οδηγώντας σε μία άκρα αυστηροποίηση των ποινών, φαλκιδεύει ουσιώδη δικαιώματα του κατηγορουμένου και στοχοποιεί το δικηγόρο ως ποινικό υπερασπιστή.

Γ. Στο ζήτημα του δικαστικού χάρτη της χώρας συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις του δικηγορικού σώματος με το Υπουργείο Δικαιοσύνης για την αποδοχή των θέσεών του, όπως έχουν διαμορφωθεί με αποφάσεις της Ολομέλειας.

Δ. Βασικά οικονομικά αιτήματα του κλάδου, (κατάργηση, άλλως, μείωση ΦΠΑ σε δικαστηριακές υποθέσεις, επέκταση απαλλαγής από ΦΠΑ για εισοδήματα μέχρι 25000 ευρώ, υποχρεωτική παράσταση στα συμβόλαια, επανεξέταση των γραμματίων προείσπραξης, κατάργηση τέλους επιτηδεύματος, αύξηση αμοιβών εμμίσθων κλπ), παραμένουν σε εκκρεμότητα.

Κατόπιν αυτών, η Ολομέλεια αποφάσισε να προτείνει στους Δικηγορικούς Συλλόγους της χώρας την αναστολή της αποχής των μελών τους από:

Τις δίκες συμφερόντων Ελληνικού Δημοσίου, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ δημοσίου τομέα, πλην ΟΤΑ και

Τις υποθέσεις Νομικής Βοήθειας.

Η αναστολή της αποχής θα ξεκινήσει από το χρόνο λήψης της σχετικής απόφασης από τα Διοικητικά Συμβούλια των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας.

Κατά τα λοιπά ισχύει η από 7.2.2024 απόφαση της Ολομέλειας (Πρόταση για αποχή μέχρι και την Δευτέρα 26.2.2024 από όλες τις ποινικές δίκες, εκτός των δικών που προέρχονται από διακοπή και στις οποίες έχει ήδη ξεκινήσει η εξέταση του πρώτου μάρτυρα και από την έκδοση Διαταγών Πληρωμής και τις πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης, Τραπεζών και Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων (funds), με το ισχύον πλαίσιο).

Η Ολομέλεια αποφάσισε επίσης να προτείνει καθολική αποχή την ημέρα ψήφισης στη Βουλή του άνω σχεδίου νόμου για τον Ποινικό Κώδικα και τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Σε περίπτωση δε, που η κυβέρνηση εμείνει στην προτεινόμενη ρύθμιση του 349 ΚΠΔ, η Ολομέλεια προτείνει την αναστολή της απόφασής της για αποχή στα κακουργήματα μετά τη δεύτερη διακοπή για τρείς μήνες από τη δημοσίευση του νόμου στο ΦΕΚ.