MY KTEO

Παρασκευή 22 Μαρτίου 2024

Επιβεβαίωση για το πιο φτηνό τιμολόγιο ρεύματος - Ποιο είναι τελικά


«Αλλάζει» η αγορά με τα νέα χρωματιστά τιμολόγια ρεύματος, καθώς το κυμαινόμενο -κίτρινο χρώμα- αναδείχθηκε κατά μέσο όρο το πιο οικονομικό, μετά από ένα τρίμηνο που βρίσκεται σε εφαρμογή η νέα τιμολογιακή πολιτική.

Γράφει η Γεωργία Καλαντζή

Σύμφωνα με τα επίσημα δεδομένα, το κίτρινο τιμολόγιο, κατέληξε να είναι -κατά μέσο όρο- το φθηνότερο τον Φεβρουάριο και η ίδια προσέγγιση παρατηρείται και για τον Μάρτιο, τουλάχιστον ως προς τις δύο εταιρείες που έχουν ήδη ανακοινώσει τα ex ante κίτρινα τιμολόγια.

Ο ένας πάροχος προσφέρει το κίτρινο τιμολόγιο στα 9,523 λεπτά ανά KWh, ενώ η τιμή στο πράσινο τιμολόγιο είναι 10,827 λεπτά ανά KWh. Ο άλλος πάροχος έχει ανακοινώσει τιμή 9,176 λεπτά ανά KWh για το κίτρινο τιμολόγιο, ενώ η τιμή στο πράσινο τιμολόγιο είναι 10,776 λεπτά ανά KWh.

Τον Ιανουάριο, με την έναρξη του νέου συστήματος τιμολόγησης, η μέση τιμή χρέωσης των κίτρινων τιμολογίων για κατανάλωση κάτω των 500 kWh ήταν 12,653 λεπτά ανά KWh. Τον Δεκέμβριο του 2023, οι τιμές στο αντίστοιχο κυμαινόμενο τιμολόγιο ήταν 0,17 ευρώ ανά KWh (μετά την επιδότηση).

Επομένως, το μηνιαίο κέρδος για τον καταναλωτή ήταν 9,235 ευρώ και το ετήσιο (αν διατηρηθούν αυτές οι διαφορές) ήταν 110,82 ευρώ. Το ίδιο σενάριο επαναλαμβάνεται και για τον Φεβρουάριο, καθώς ο σχεδιασμός των κίτρινων τιμολογίων επέτρεψε τη διαμόρφωση των τελικών τιμών σε χαμηλότερα επίπεδα συγκριτικά με τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος.

Οι τιμές στα τιμολόγια ρεύματος
Σύμφωνα με τις τιμές, όπως δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ), στα κίτρινα τιμολόγια για τον μήνα Φεβρουάριο κυμαίνονται από 10,9 έως 13,43 λεπτά ανά KWh, ενώ η μέση τιμή διαμορφώνεται στα 11,86 λεπτά ανά KWh.

Αντίστοιχα, στα πράσινα τιμολόγια του Φεβρουαρίου, η μέση τιμή ήταν 13,1 λεπτά ανά KWh, με τη χαμηλότερη τιμή να είναι 11 λεπτά ανά KWh και την υψηλότερη να ανέρχεται στα 14,65 λεπτά ανά KWh.

Τιμολόγια ρεύματος - Πού οφείλεται η «διαφορά»
Σύμφωνα με τα στελέχη της αγοράς, και όπως γράφει η εφημερίδα «Τα Νέα», η διαφορά στις τιμές αυτές μεταξύ των κίτρινων και των πράσινων τιμολογίων οφείλεται στο γεγονός ότι οι εταιρείες δεν έχουν υποχρέωση να λάβουν υπόψη το ρίσκο που συνδέεται με την εξέλιξη των χονδρεμπορικών τιμών, κάτι που ισχύει επίσης για τα ειδικά πράσινα τιμολόγια.

Όσον αφορά τον Μάρτιο, φαίνεται πως η πλειονότητα των καταναλωτών προτιμά τα κίτρινα τιμολόγια, τα οποία αναμένεται να κυμαίνονται κάτω από τα 10 λεπτά ανά KWh, ενώ το εύρος αναμένεται να είναι μεταξύ 8 και 9 λεπτών ανά KWh.

Ένα από τα πλεονεκτήματα των κίτρινων τιμολογίων είναι η κυμαινόμενη χρέωση ανά KWh ανά μήνα, με τη δυνατότητα πρόωρης αποχώρησης χωρίς πληρωμή ρήτρας να συγκαταλέγεται επίσης στα πλεονεκτήματα.

Ωστόσο, ένα από τα μειονεκτήματα αυτού του τιμολογίου είναι ότι οι τιμές μπορούν να υπόκεινται σε μεταβολές, καθώς η χρέωση ανά μήνα εξαρτάται από τις χρηματιστηριακές διακυμάνσεις της αγοράς του ρεύματος.

Παρόλα αυτά, η σημαντική μείωση των ευρωπαϊκών τιμών φυσικού αερίου (TTF) που τώρα ανέρχονται σε επίπεδα μεταξύ 22 και 23 ευρώ ανά MWh (από τα 250 ευρώ τον Αύγουστο του 2022), σε συνδυασμό με τη μείωση της μέσης τιμής χονδρικής της ηλεκτρικής ενέργειας κάτω από τα 74 ευρώ τον Φεβρουάριο, φαίνεται ότι διαμορφώνουν το πεδίο για φθηνότερες τιμές.

Στους λογαριασμούς ρεύματος που λαμβάνουμε μέσω email, υπάρχει ένα ενεργό σύνδεσμος που οδηγεί σε μια ειδική ιστοσελίδα της ΡΑΑΕΥ.

Σε αυτήν τη σελίδα συγκεντρώνονται κάθε μήνα όλα τα τιμολόγια των παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας.

Ρεύμα: Κίτρινο, πράσινο και μπλε τιμολόγιο ρεύματος
Το κύριο χαρακτηριστικό του πράσινου τιμολογίου είναι ότι η τιμή του ανακοινώνεται έως την 1η κάθε μήνα εφαρμογής και παραμένει αμετάβλητη για τον εν λόγω μήνα.

Στα κυμαινόμενα τιμολόγια -τα κίτρινα- η τιμή ανακοινώνεται στο τέλος του μήνα εφαρμογής, όποτε ξέρεις τι πληρώνεις κάθε τέλος του μήνα, σε αυτό -όπως και στο πράσινο- ο καταναλωτής έχει την ελευθερία να επιλέξει οποιοδήποτε προσφερόμενο τιμολόγιο θεωρεί κατάλληλο, υπογράφοντας νέα σύμβαση με τον πάροχο της επιλογής του.

Μόνη εξαίρεση -σε ότι αφορά την ρήτρα- αποτελούν τα σταθερά τιμολόγια -μπλε χρώμα-, τα οποία, λόγω της φύσης τους, συνδέονται με μακροχρόνιες συμβάσεις. Αν θέλει κάποιος να αλλάξει πάροχο, τότε πρέπει να πληρώσει ρήτρα αποχώρησης, που είναι διαφορετική τιμή ανάλογα με τον πάροχο.

Εν κατακλείδι, οι καταναλωτές που επέλεξαν το μπλε τιμολόγιο φαίνεται να ήταν οι μεγάλοι χαμένοι, καθώς οι τιμές του ρεύματος μειώνονται.

Αντίθετα, οι μεγάλοι κερδισμένοι είναι αυτοί που επέλεξαν το κίτρινο τιμολόγιο.

Μάλιστα αν οι προβλέψεις των αναλυτών επαληθευτούν και οι τιμές του φυσικού αερίου υποχωρήσουν ακόμη και κάτω από τα 20 ευρώ ανά MWh, αυτό θα αντιστοιχεί σε «ανταμοιβή» για το ρίσκο που ανέλαβαν.iEidiseis.gr