MY KTEO

Τετάρτη 3 Απριλίου 2024

Προσλήψεις 26 ατόμων στο Δήμο Ιστιαίας-Αιδηψού


Γνωστοποιείται η πρόσληψη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν. 4765/2021, συνολικά είκοσι έξι (26) ατόμων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού ΔικαίουΟρισμένου Χρόνου, διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 4/05/2024, για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών που προέκυψαν λόγω της κακοκαιρίας Daniel, της Δ/νσηςΤεχνικών Υπηρεσιών, στο Δήμο Ιστιαίας-Αιδηψού.

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

 Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά: είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στο Γραφείο Διοικητικής Μέριμνας (28ης Οκτωβρίου 26 – Ιστιαία) είτε ηλεκτρονικά σε βάση 24ώρου, στην δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@istaid.gr, από 03-04-2024, μέχρι και 08-04-2024 και ώρες από 07.30- 15.00

Η αίτηση συμμετοχής επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και η ευθύνη της ορθής συμπλήρωσής της είναι αποκλειστικά του υποψηφίου. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού ( ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικούσε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. Κατ’ εξαίρεση, σώρευση θέσεων δύο κατηγοριών και συγκεκριμένα

 κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ επιτρέπεται μόνο όταν στην ανακοίνωση προβλέπονται τόσο θέσεις κατηγορίας ΔΕ που μπορεί να καλυφθούν επικουρικώς με εμπειρία και τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης όσο και θέσεις κατηγορίας ΥΕ, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ΠΙΝΑΚΑ Β ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης). Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος της ΥΕ κατηγορίας θα χρησιμοποιήσει μία μόνο αίτηση στην οποία θα αναγράψει κατά σειρά προτίμησης το σύνολο των θέσεων (κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ) που επιδιώκει.