MY KTEO

Τρίτη 30 Απριλίου 2024

''Γύρισαν την πλάτη'' στις ρυθµίσεις: Ούτε 3% των 232.000 οφειλετών του Δηµοσίου υπέβαλε αίτηση για αναβίωσή τους - Σκέψεις για παράταση


Αναιµικό παραµένει το ενδιαφέρον από τους φορολογούµενους για να ενταχθούν ξανά σε προγράµµατα αποπληρωµής χρεών, καθώς σήµερα εκπνέει η προθεσµία για τις ρυθµίσεις που έχουν χαθεί και µόλις το 3% των οφειλετών έχει υποβάλει αίτηση, µε αποτέλεσµα πάνω στο τραπέζι να υπάρχει και το σενάριο της παράτασης. Σύµφωνα µε τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, σε σύνολο 232.000 ρυθµίσεων που βρίσκονται σε µία «γκρίζα ζώνη» και κινδυνεύουν να χαρακτηριστούν «κόκκινες», µόλις 7.500 έχουν «ξαναζωντανέψει», µε τους περισσότερους φορολογούµενους να έχουν γυρίσει την πλάτη αδυνατώντας να πληρώσουν όλο το ποσό από τις εκπρόθεσµες δόσεις, που είναι προϋπόθεση για την αναβίωση.

7.500 σε σύνολο 232.000 ρυθμίσεων που κινδυνεύουν να χαρακτηριστούν «κόκκινες» έχουν «ξαναζωντανέψει»
Κλείνει το παράθυρο ευκαιρίας για όσους πλήρωναν µη γνωρίζοντας ότι έχουν τεθεί εκτός ρύθµισης
Σήµερα το βράδυ πάντως κλείνει το παράθυρο ευκαιρίας που είχε ανοίξει το υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας για την τακτοποίηση χρεών προς το Δηµόσιο που βρίσκονται σε εκκρεµότητα λόγω εσφαλµένης συνεννόησης µε την εφορία, καθώς χιλιάδες ήταν αυτοί που διέκοψαν και µετά συνέχισαν να πληρώνουν τις µηνιαίες δόσεις µη γνωρίζοντας ότι έχουν τεθεί εκτός ρύθµισης. Οι τελευταίοι φορολογούµενοι αρκεί να αποπληρώσουν το υπόλοιπο ποσό, προκειµένου να αναβιώσουν τη ρύθµιση, καθώς η φορολογική διοίκηση θα προβεί κατά προτεραιότητα στην πίστωση στις δόσεις αυτών των ποσών που προέρχονται από επιστροφές φόρων ή από παρακρατήσεις λόγω έκδοσης αποδεικτικού ενηµερότητας. Για να γνωρίζουν αν είναι δικαιούχοι ή όχι οι φορολογούµενοι, µπορούν στην πλατφόρµα της ΑΑ∆Ε να ενηµερωθούν για:
  1. Τις ανεξόφλητες εκπρόθεσµες δόσεις που µπορούν να ενταχθούν στη διαδικασία πιστώσεων και συµψηφισµών µε καταβολές και επιστροφές φόρων.
  2. Τις εκκρεµείς επιστροφές, καθώς και τις καταβολές για τις οποίες έχει ενηµερωθεί η ΑΑ∆Ε µέχρι 15/4/2024.
  3. Το ποσό που πρέπει να καταβάλουν για την κάλυψη των ανεξόφλητων εκπρόθεσµων δόσεων. Τα ποσά που βρίσκονται σε εκκρεµότητα βαρύνονται µε τόκο και προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής. Επιβάλλεται µηνιαίος τόκος εκπρόθεσµης καταβολής 0,73%, στο κεφάλαιο της καθυστερούµενης δόσης, για κάθε µήνα καθυστέρησης µέχρι σήµερα, ή µέχρι την τελευταία δόση της ρύθµισης, εάν η προθεσµία καταβολής της έχει παρέλθει. Επίσης, υπολογίζεται προσαύξηση στην τελευταία ή τις δύο τελευταίες δόσεις της ρύθµισης (ανάλογα µε τον τύπο της, 24-48 δόσεις, 36-72 δόσεις, 100 δόσεις, 120 δόσεις κ.λπ.). Πάντως, µε τις νέες παρεµβάσεις από το υπουργείο Οικονοµικών, οι φορολογούµενοι θα µπορούν να διατηρήσουν τις ρυθµίσεις οφειλών τους, εφόσον έχουν υποβάλει τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος και ΦΠΑ εντός 3 µηνών από τη λήξη της προθεσµίας υποβολής τους. Εάν η προθεσµία έχει παρέλθει µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 2023, µπορούν να υποβάλουν 5 µήνες µετά, δηλαδή µέχρι 31 Μαΐου 2024. Επίσης, θα πρέπει να έχουν εξοφλήσει ή ρυθµίσει τις νέες οφειλές τους σε χρονικό διάστηµα 3 µηνών από την πάροδο της προθεσµίας καταβολής τους.
Κόκκινα χρέη προς την εφορία
Τα στοιχεία δείχνουν ότι υπάρχει χαµηλή ανταπόκριση των φορολογούµενων στα προγράµµατα διακανονισµού των οφειλών, αφού από το συνολικό εισπράξιµο «κόκκινο» χρέος προς την εφορία ύψους 81 δισ. ευρώ µόνο τα 4,7 δισ. ευρώ ή το 5,8% βρίσκεται σε ρύθµιση. Το υψηλότερο ποσοστό, που φθάνει το 23,8% των συνολικών ρυθµισµένων οφειλών, εντοπίζεται στο εύρος οφειλών µεταξύ 500 και 10.000 ευρώ, ενώ για ποσά από 3.000 έως 5.000 ευρώ το ποσοστό των ρυθµισµένων οφειλών αγγίζει το 26,2% φυσικών και νοµικών προσώπων.

4,7 δισ. € από 81 δισ. ευρώ ληξιπρόθεσμα χρέη προς την εφορία βρίσκονται σε ρύθμιση
Το υψηλότερο ποσοστό ρυθµισµένων οφειλών φυσικών προσώπων εντοπίζεται µεταξύ 500 και 10.000 ευρώ (24,2%), ενώ στα νοµικά πρόσωπα το υψηλότερο ποσοστό (30%) καταγράφεται σε οφειλές από 10.000 έως 100.000 ευρώ. Χαµηλά ποσοστά ρύθµισης διαπιστώνονται σε ποσά οφειλής κάτω των 500 ευρώ και σε ποσά οφειλής άνω των 20.000 ευρώ γ ια φυσικά πρόσωπα και άνω των 150.000 ευρώ για νοµικά πρόσωπα.

20.000 ραβασάκια με επιπλέον φόρο για αδήλωτα εισοδήματα
Νέα εκκαθαριστικά σημειώματα με έξτρα «κατ’ εκτίμηση» φόρο σε 20.000 φορολογούμενους με αδήλωτα εισοδήματα και 120.000 προγράμματα διασταυρώσεων και ελέγχων πάνω σε βαριές υποθέσεις φοροδιαφυγής από τις νέες ελίτ μονάδες της ΑΑΔΕ προβλέπει το επιχειρησιακό σχέδιο για το 2024 για την είσπραξη 1,7 δισεκατομμυρίου ευρώ. Για την υλοποίηση αυτού του σχεδιασμού συστήνονται δύο νέες επιχειρησιακές μονάδες:

Το Κέντρο Ειδικών Δυνάμεων φορολογικών και τελωνειακών ελέγχων και ερευνών. Αυτή η ειδικά σχεδιασμένη δομή θα χρησιμεύσει ως κεντρικός κόμβος συντονισμού ενισχύοντας τη συνεργασία και την αποτελεσματικότητα μεταξύ των εξειδικευμένων ελεγκτικών δυνάμεων, επεμβαίνοντας στοχευμένα σε πραγματικό χρόνο στο πεδίο.

Η ειδική υπηρεσία μαζικών ψηφιακών διασταυρώσεων, που θα διαθέτει καινοτόμα εργαλεία όπως ανάλυση μεγάλων δεδομένων, συγκριτική αξιολόγηση, διαδικτυακές έρευνες και έλεγχοι ψηφιακών συστημάτων τιμολόγησης.

Ο σχεδιασμός προβλέπει ακόμα τη δημιουργία Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων και τη διασύνδεση της βάσης δεδομένων ακινήτων της ΑΑΔΕ με το Κτηματολόγιο. Στο μέτωπο των διασταυρώσεων ξεχωρίζουν οι εξής δράσεις:
  • Έλεγχος συμμόρφωσης προβλεπόμενου αριθμού καταχώρισης ακινήτου (ΑΜΑ) στη βάση του πρωτοκόλλου συνεργασίας της ΑΑΔΕ με πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης για το 2023.
  • Εντοπισμός αδήλωτων εισοδημάτων από βραχυχρόνιες μισθώσεις φυσικών προσώπων χωρίς επιχειρηματική δραστηριότητα σχετική με τουριστικά καταλύματα για τα φορολογικά έτη 2020-2021.
  • Ανάπτυξη και υλοποίηση στατιστικής μεθοδολογίας και αναλυτικών μεθόδων για τον εντοπισμό ύποπτων συναλλαγών.
  • Ενέργειες παροχής στοιχείων από ιδρύματα υπηρεσιών πληρωμών αλλοδαπής για συναλλαγές κατοίκων Ελλάδας.
  • Διενέργεια διασταύρωσης δηλωθέντων ακαθάριστων εσόδων ξενοδοχείων με στοιχεία εσόδων από συναλλαγές τους με την πλατφόρμα Booking για το φορολογικό έτος 2022.
  • Εντοπισμός αδήλωτων αγοραπωλησιών ακινήτων έτους 2018.
  • Αξιοποίηση δεδομένων myDATA για μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ για το έτος 2022.
Δημοσιεύθηκε στην «Απογευματινή»Parapolitika.gr