MY KTEO

Τετάρτη 8 Μαΐου 2024

Τριπλά αναδροµικά εντός Μαΐου: Έως 16.500 ευρώ σε 65.000 δικαιούχους από επανυπολογισµό συντάξεων και νέες επικουρικές


Αναδροµικά για τρεις κατηγορίες δικαιούχων φέρνει ο Μάιος. Με τις πληρωµές των συντάξεων στο τέλος του µήνα θα δοθούν τα εξής ποσά: (α) από τον επανυπολογισµό της παράλληλης ασφάλισης (έως 16.500 ευρώ), (β) της επικουρικής σύνταξης στην παράλληλη ασφάλιση, αλλά και (γ) από την έκδοση επικουρικής σύνταξης και αναδροµικών έως 2.000 ευρώ για όσους δεν τη λάµβαναν λόγω συνταξιοδότησης µε 15ετία ή 20ετία (αντί της 25ετίας που προβλεπόταν). Τα αναδροµικά από τον επανυπολογισµό των συντάξεων απευθύνονται σε 65.000 δικαιούχους και αφορούν την παράλληλη ασφάλιση, καθώς και όσους εργάζονται από την 1/1/2017 και µετά. Η προσαύξηση για κάθε χρόνο στην παράλληλη ασφάλιση γίνεται µε ποσοστό 0,075%, ποσό που θα πολλαπλασιαστεί επί 56 συνολικά µήνες.

Ποιους αφορά ο επανυπολογισµός
Ο επανυπολογισµός στις µεν νέες συντάξεις γίνεται σε όσους αποχώρησαν µε 30 έτη ασφάλισης και άνω από τις 13/5/2016 έως και τις 30/9/2019, ενώ για τις παλαιότερες συντάξεις αφορούν όσους αποχώρησαν µε περισσότερα από 30 έτη έως και τις 12/5/2016. Τα αναδροµικά για όσους προκύπτει αύξηση σύνταξης ξεκινούν από τον Οκτώβριο του 2019.

Για τους µεν νέους συνταξιούχους, οι περισσότεροι από τους εκκρεµείς επανυπολογισµούς αφορούν συνταξιοδοτήσεις των ετών 2018 και 2019, ενώ από τους επανυπολογισµούς των παλαιών συνταξιούχων εκκρεµούν κυρίως οι συντάξεις µε παράλληλη ασφάλιση. Τέλος Απριλίου πληρώθηκαν αναδροµικά σε 12.000 δικαιούχους από τον επανυπολογισµό για δηµοσίους υπαλλήλους και τ. ΙΚΑ, ενώ για το τέλος Μαΐου έχει προϋπολογιστεί η πληρωµή από τον επανυπολογισµό στα υπόλοιπα Ταµεία.

Στους 65.000 δικαιούχους θα υπολογιστούν και αναδροµικά από επικούρηση διαφορετικών Ταµείων, όπου υπήρχαν, και θα λάβουν την αντίστοιχη διαφορά 20-80 ευρώ για 56 µήνες.

Σύµφωνα µε τον ΕΦΚΑ, σε αυτές τις περιπτώσεις µπορεί να προκύψουν αναδροµικά έως 8.500 ευρώ, κυρίως από Ταµεία τραπεζών, που πλήρωναν εισφορές υψηλότερες από το 6% που είναι η κανονική εισφορά στην επικουρική ασφάλιση. Για τις έξτρα εισφορές, ο νόµος προβλέπει προσαύξηση σύνταξης µε συντελεστή 0,075% για κάθε έτος και για καθεµία µονάδα πρόσθετης εισφοράς πάνω από το 6%. Σε ορισµένα Ταµεία, όπως των συνταξιούχων της πρώην Εµπορικής Τράπεζας (ΤΕΑΠΕΤΕ), οι συνολικές εισφορές επικουρικής ασφάλισης (εργαζοµένου και εργοδότη) έφταναν στο 14,75% των µηνιαίων αποδοχών τους, ήταν δηλαδή υπερδιπλάσιες από το 6% της κανονικής εισφοράς. Σε άλλα Ταµεία οι εισφορές επικουρικής ασφάλισης έφταναν στο 12% κ.ο.κ.

Προσαυξήσεις
Οι επικουρικές συντάξεις όλων όσοι είχαν καταβάλει τις έξτρα εισφορές υπολογίστηκαν σαν να είχαν πληρώσει την κανονική εισφορά 6%, χωρίς να έχει αποδοθεί το συµπλήρωµα σύνταξης από τις επιπλέον εισφορές, επειδή ο ΕΦΚΑ δεν είχε το κατάλληλο λογισµικό για τους απαιτούµενους επανυπολογισµούς. Με τις αλλαγές του νόµου Κατρούγκαλου για τις αιτήσεις από την 1/1/2015 και µετά, οι επικουρικές έχουν διπλό υπολογισµό, έναν για τα έτη ασφάλισης έως το 2014 και έναν δεύτερο για τα έτη από την 1/1/2015 και µετά.

Τα έτη έως το 2014 υπολογίζονται µε ενιαίο ποσοστό αναπλήρωσης 0,45% για κάθε έτος έως το 2014, ενώ από το 2015 η επικουρική υπολογίζεται µε βάση τις εισφορές που κατέβαλαν οι ασφαλισµένοι και ανάλογα µε την ηλικία που συνταξιοδοτούνται.

Η προσαύξηση των επικουρικών συντάξεων για τις επιπλέον εισφορές θα αφορά το πρώτο κοµµάτι της σύνταξης για τα έτη έως το 2014, καθώς από το 2015 και µετά οι ασφαλισµένοι µε επιπλέον εισφορές έχουν τον ίδιο υπολογισµό µε όσους καταβάλλουν 6%. Η διαφορά είναι ότι όσο περισσότερες εισφορές καταβάλλουν τόσο µεγαλύτερη θα είναι και η επικουρική που αναλογεί στα έτη από το 2015 και µετά.

Δυνατότητα άμεσης έκδοσης για 30.000 ασφαλισμένους
Περισσότεροι από 30.000 ασφαλισμένοι του Δημοσίου, των ΔΕΚΟ και των τραπεζών αναμένεται να λάβουν επικουρική σύνταξη λόγω της συντόμευσης με την πρόσφατη νομοθετική παρέμβαση για όσους δεν πληρούσαν τις καταστατικές διατάξεις των Ταμείων, επειδή είχαν συνταξιοδοτηθεί με έως 25 χρόνια ασφάλισης.

Οι παραπάνω υπάλληλοι των ΔΕΚΟ και του Δημοσίου είναι ήδη συνταξιούχοι, αλλά δεν είχαν συμπληρώσει τα ίδια έτη ασφάλισης με αυτά που απαιτούνται για την κύρια (25ετία, 35ετία), με αποτέλεσμα να είναι επί σειρά ετών «εγκλωβισμένοι», καθώς η αίτησή τους παραμένει σε εκκρεμότητα. Σήμερα η επικουρική σύνταξη ενός δημοσίου υπαλλήλου μπορεί να εκδοθεί 3-4 χρόνια μετά την έκδοση της κύριας σύνταξης.

«Εγκλωβισμένοι» Δημοσίου, ΔΕΚΟ και τραπεζών χωρίς 25 χρόνια ένσημα
Παράλληλα, θα επανεξεταστούν οι αιτήσεις που πήραν απορριπτική απόφαση λόγω έλλειψης χρονικών προϋποθέσεων. Για παράδειγμα, η έκδοση επικουρικής με 15ετία ανεξαρτήτως Ταμείων (διαδοχική) διευκολύνει τους αυτοαπασχολούμενους του ΤΣΜΕΔΕ που μπορούν να θεμελιώσουν δικαίωμα με 15ετία σε ΤΣΜΕΔΕ και Δημόσιο ή ΤΣΜΕΔΕ και ΙΚΑ.

Με τη νέα ρύθμιση μηδενίζονται οι απορριπτικές αποφάσεις καθυστέρησης της επικουρικής σύνταξης. Τα ποσά στις επικουρικές της 15ετίας είναι μικρά. Αυτοί που θα βγουν θα πρέπει να γνωρίζουν ότι για όσους συνταξιοδοτούνται από το 2015 και μετά εφαρμόζονται δύο υπολογισμοί: ο ένας για τα έτη ασφάλισης έως το 2014 και ο άλλος από το 2015 και έπειτα. Ασφαλισμένος έως το 2014 έχει επικουρική που καθορίζεται με συντελεστή 0,45% ανά έτος και πολλαπλασιάζεται με τον συντάξιμο μισθό που έχει έως το 2014.

Δημοσιεύθηκε στην «Απογευματινή».Parapolitika.gr