MY KTEO

Πέμπτη 16 Μαΐου 2024

Συντάξεις: Αλλάζει ο τρόπος που θα υπολογίζονται οι αυξήσεις - Ποιοι θα είναι οι ωφελούμενοι


Κερδισµένες αναμένεται να είναι οι νέες γενιές συνταξιούχων από το 2025 και µετά, οπότε αλλάζει ο τρόπος υπολογισµού των αυξήσεων στις συντάξεις.

Δεδομένου ότι πλέον οι ετήσιες αυξήσεις θα υπολογίζονται με βάση το Δείκτη Μεταβολής Μισθών για το σύνολο της οικονομίας και όχι μόνο από τον πληθωρισμό -όπως θα γίνεται μέχρι και το τέλος του 2024-, εκτιμάται ότι οι απολαβές όσων συνταξιοδοτηθούν από το νέο έτος θα επηρεαστούν προς τα πάνω.

Παρότι δεν είναι ακόμη γνωστές οι αναλυτικές συνισταμένες της νέας μεθόδου υπολογισμού των αυξήσεων, θεωρείται βέβαιο, σημειώνει η «Απογευματινή», πως σε μεγάλο βαθμό η επίδραση θα είναι θετική για όσους αρχίσουν να βγαίνουν στη σύνταξη από το 2025.

Και αυτό, καθώς για το σύνολο της οικονομίας τρέχουν τα τέσσερα τελευταία χρόνια σημαντικές αυξήσεις μισθών τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δηµόσιο τοµέα, ενώ η τάση αυτή αναμένεται ότι θα διατηρηθεί και τα επόμενα χρόνια λόγω των ισχυρών ρυθμών ανάπτυξης της οικονομίας και της τροχιάς σύγκλισης των εισοδημάτων με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο προσφέροντας ετήσιο bonus στους νέους συνταξιούχους.

Ο Δείκτης Μεταβολής Μισθών θα δείχνει πόση ήταν η αύξηση του μέσου μισθού για το σύνολο της οικονομίας κάθε χρόνο από το 2002 και μετά, και κατά την ετήσια μεταβολή του θα αναπροσαρµόζονται ανάλογα οι συντάξιμες αποδοχές των ασφαλισμένων.

Σύμφωνα με τον υφυπουργό Κοινωνικής Ασφάλισης, Πάνο Τσακλόγλου, το επόμενο διάστημα αναμένεται να συγκροτηθεί η αρμόδια επιτροπή για την κατασκευή του δείκτη μισθών που προβλέπει η νοµοθεσία (νόµος Βρούτση).

Η επιτροπή θα ελέγχει κάθε χρόνο τη µεταβολή των µισθών από το 2002 και µετά, µε συνέπεια από το αποτέλεσµα που θα προκύπτει να κρίνεται εάν οι νέες συντάξεις θα είναι υψηλότερες ή χαµηλότερες από τις τωρινές. Το νέο µοντέλο θα δηµιουργήσει εκ των πραγµάτων δύο ταχύτητες στις µεταβολές των συντάξεων, δεδοµένου ότι δεν θα έχει επίδραση στις ήδη καταβαλλόµενες συντάξεις και όσες εκδοθούν το 2024, οι οποίες θα συνεχίσουν να αυξάνονται κατά το ποσοστό του ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή, αλλά θα επηρεάζει το ύψος των νέων συντάξεων που θα προκύψουν από το 2025 και µετά, όπως διευκρίνισε ο κ. Τσακλόγλου.

Ποιοι ωφελούνται
Ωφεληµένοι θα είναι οι δηµόσιοι υπάλληλοι και οι εργαζόµενοι στα Σώµατα Ασφαλείας, από το νέο µισθολόγιο, αλλά και οι εργαζόµενοι του ιδιωτικού τοµέα που υπογράφουν κλαδικές συµβάσεις. Σύµφωνα µε τον νόµο, οι υπάλληλοι και λειτουργοί του ∆ηµοσίου καθώς και οι στρατιωτικοί, οι οποίοι θεµελιώνουν δικαίωµα σύνταξης εξ ιδίου δικαιώµατος, ανικανότητας ή κατά µεταβίβαση, σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις δικαιούνται ανταποδοτικό µέρος σύνταξης, που προκύπτει µε βάση τις συντάξιµες αποδοχές, τον χρόνο ασφάλισης και τα κατ’ έτος ποσοστά αναπλήρωσης. Για τον υπολογισµό του ανταποδοτικού µέρους της σύνταξης λαµβάνεται υπόψη ο µέσος όρος των µηνιαίων αποδοχών, όπως αυτές ισχύουν κατά περίπτωση µε βάση τις διατάξεις της ίδιας παραγράφου, που προκύπτει από το ασφαλιστικό έτος 2002 και έως την έναρξη καταβολής της σύνταξης του υπαλλήλου ή του λειτουργού του ∆ηµοσίου ή του στρατιωτικού.

Για συντάξεις µε έναρξη καταβολής από την 1/1/2021, αν δεν προκύπτει χρόνος ασφάλισης (πραγµατικός, πλασµατικός, χρόνος προαιρετικής ασφάλισης ή άλλος που λογίζεται ως συντάξιµος), τουλάχιστον δέκα (10) ετών από την 1/1/2002 µέχρι την έναρξη καταβολής της σύνταξης του υπαλλήλου ή λειτουργού του ∆ηµοσίου ή του στρατιωτικού, τότε για τον υπολογισµό των συντάξιµων αποδοχών αναζητείται χρόνος ασφάλισης (πραγµατικός, πλασµατικός, χρόνος προαιρετικής ή άλλος που λογίζεται ως συντάξιµος) και κατά το πριν από την 1/1/2002 χρονικό διάστηµα και µέχρι τη συµπλήρωση έως δέκα (10) ετών ασφάλισης. Ουσιαστικά η προσαύξηση των συντάξιµων αποδοχών για το διάστηµα από το 2025 και εφεξής διενεργείται µε βάση τον ∆είκτη Μεταβολής Μισθών, που υπολογίζεται από την ΕΛΣΤΑΤ. newsbomb.gr