MY KTEO

Τρίτη 14 Μαΐου 2024

Τι αλλάζει στο νέο «Εξοικονομώ» – Κίνητρα έκπτωσης των δαπανών και χορήγηση προνομιακών δανείων


Aλλαγές στο νέο «Εξοικονομώ», που θα «τρέξει» τους επόμενους μήνες, εξετάζει το υπουργείο Ενέργειας, με στόχο τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας των κτιρίων, την εξοικονόμηση κόστους για τους πολίτες και τη μείωση των εκπομπών ρύπων. Κεντρικό άξονα των παρεμβάσεων για την ενεργειακή αναβάθμιση των νοικοκυριών θα αποτελέσει η τοποθέτηση αντλιών θερμότητας, ενώ στις σκέψεις των κυβερνητικών παραγόντων είναι να μην τεθούν εισοδηματικά κριτήρια, τουλάχιστον για όσους επιθυμούν να προχωρήσουν σε αυτή την παρέμβαση, λόγω του υψηλού κόστους.

Της ΣΙΣΣΥΣ ΣΤΑΥΡΟΠΙΕΡΡΑΚΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Ακόμη, εξετάζεται να χορηγηθεί κίνητρο έκπτωσης των δαπανών που πραγματοποιούνται για την υλοποίηση ειδικών παρεμβάσεων, σε συνδυασμό με τη χορήγηση προνομιακών δανείων γι’ αυτόν τον σκοπό. Τόσο η χορήγηση επιδοτούμενων ή εγγυημένων δανείων όσο και η έκπτωση δαπανών που θα πραγματοποιηθούν για την αναβάθμιση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων θα προωθηθούν μέσω του προγράμματος REPowerEU. Επίσης, στον σχεδιασμό του υπουργείου Ενέργειας προβλέπεται η συμμετοχή-εμπλοκή Εταιρειών Ενεργειακών Υπηρεσιών (Energy Service Companies – ESCO), οι οποίες θα διευκολύνουν την πρόσβαση σε χρηματοδότηση στα νοικοκυριά και θα παρέχουν στους ιδιοκτήτες των κατοικιών τη δυνατότητα να αποπληρώσουν σταδιακά το κόστος της επένδυσης. Ταυτόχρονα, θα «τρέξουν» και όλες οι υπόλοιπες παρεμβάσεις, όπως η τοποθέτηση μόνωσης, η αντικατάσταση κουφωμάτων, η τοποθέτηση/αναβάθμιση θερμομόνωσης και η αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης/ψύξης.

Χαμηλό κόστος χρήσης
Οι αντλίες θερμότητας χρησιμοποιούν το περιβάλλον για να θερμάνουν ή να ψύξουν έναν χώρο. Η χρήση ηλεκτρικής ενέργειας απαιτείται μόνο στο στάδιο της άντλησης θερμότητας και ο χρήστης πληρώνει μόνο το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας που απαιτείται για την άντληση. Δηλαδή, το ηλεκτρικό ρεύμα δεν χρησιμοποιείται ως πηγή για τη δημιουργία θέρμανσης ή ψύξης και γι’ αυτό η κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος που απαιτείται για τη λειτουργία της αντλίας θερμότητας είναι πολύ μικρή σε σχέση με το αποτέλεσμα. Για παράδειγμα, αν αντλήσουμε 3kWh ενέργειας από το περιβάλλον, συν 1kWh ηλεκτρικής ενέργειας που θα χρειαστούμε για τη μετατροπή, θα έχουμε συνολικά 4kWh ωφέλιμης θερμικής ενέργειας.

Ωστόσο, η εγκατάσταση μιας αντλίας θερμότητας είναι κατά πολύ πιο κοστοβόρα σε σχέση με έναν λέβητα φυσικού αερίου/ανανεώσιμων καυσίμων. Συγκεκριμένα, το κόστος για μια αντλία θερμότητας για ένα μέσο νοικοκυριό ανέρχεται σε 6.700 ευρώ, ενώ το αντίστοιχο κόστος για λέβητα φυσικού αερίου ανέρχεται σε 3.900 ευρώ. Οι περισσότερες αντλίες θερμότητας θεωρούνται Ανανεώσιμη Πηγή Ενέργειας (με βαθμό αποδοτικότητας πάνω από 3,3), καθώς αντλούν από το περιβάλλον τη μεγαλύτερη ποσότητα ενέργειας που απαιτείται.

Οδηγία Ε.Ε.
Η αναθεωρημένη οδηγία για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων θα καθορίσει μια σειρά μέτρων που θα βοηθήσουν τις κυβερνήσεις των κρατών-μελών της Ε.Ε. να ενισχύσουν δομικά την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, με ιδιαίτερη έμφαση στα κτίρια με τη χειρότερη απόδοση. Τα κράτη-μέλη είναι ελεύθερα να επιλέξουν ποια κτίρια θα στοχεύσουν και ποια μέτρα θα λάβουν. Στόχος είναι η μείωση της μέσης χρήσης πρωτογενούς ενέργειας των κατοικιών κατά 16% έως το 2030 και 20%-22% έως το 2035.

Τα κράτη-μέλη θα πρέπει επίσης να διασφαλίσουν ότι τα νέα κτίρια είναι έτοιμα για να φιλοξενήσουν φωτοβολταϊκές ή ηλιακές θερμικές εγκαταστάσεις στον τελευταίο όροφο. Η εγκατάσταση συστημάτων ηλιακής ενέργειας θα είναι ο κανόνας για τα νέα κτίρια. Στα υπάρχοντα δημόσια και μη κτίρια, τα ηλιακά συστήματα θα πρέπει να εγκατασταθούν σταδιακά, ξεκινώντας από το 2027, όπου αυτό είναι τεχνικά, οικονομικά και λειτουργικά εφικτό. Ακόμα, προβλέπεται ότι τα κράτη-μέλη θα υιοθετήσουν μέτρα για την απαλλαγή των συστημάτων θέρμανσης από άνθρακα και τη σταδιακή κατάργηση των ορυκτών καυσίμων στη θέρμανση και στην ψύξη, με σκοπό τη σταδιακή κατάργηση των λεβητών ορυκτών καυσίμων έως το 2040. Θα πρέπει επίσης να σταματήσουν την επιδότηση μεμονωμένων λεβητών ορυκτών καυσίμων από το 2025. 

Να σημειωθεί ότι παρατάθηκε για δύο μήνες -και συγκεκριμένα έως τον προσεχή Ιούνιο- η προθεσμία για την υλοποίηση έργων, στο πλαίσιο του «Εξοικονομώ 2021» του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Οι δικαιούχοι του προγράμματος θα έχουν στη διάθεσή τους 14 μήνες συνολικά από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης υπαγωγής τους για την ολοκλήρωση έργων, από 12 μήνες που προβλεπόταν αρχικά. Διευκρινίζεται πως, παρά την παράταση της περιόδου υλοποίησης, η τελική ημερομηνία για την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των έργων παραμένει αμετάβλητη και ορίζεται στις 30 Ιουνίου 2025. Αυτή η ημερομηνία αποτελεί και το τελικό όριο για την επιλεξιμότητα των υποβαλλόμενων δαπανών στο πλαίσιο του προγράμματος. Η δίμηνη παράταση έχει στόχο την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας.enikos.gr