MY KTEO

Πέμπτη 9 Μαΐου 2024

Μεγάλα νέα για τιμές ρεύματος τον Μάιο - Το Πάσχα άλλαξε τα δεδομένα


Μηδενικές έως και αρνητικές τιμές στις ΑΠΕ και στην Ελλάδα μέσα στην Μεγάλη Εβδομάδα. Τι σημαίνει αυτό για τους λογαριασμούς ρεύματος.

Ο συνδυασμός πτώσης της ζήτησης λόγω της Μεγάλης Εβδομάδας και υψηλής παραγωγής ΑΠΕ άσκησε καθοδικές πιέσεις στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος στη χονδρεμπορική αγορά.

Η μέση τιμή εκκαθάρισης της αγοράς (ΤΕΑ) μειώθηκε σημαντικά, φθάνοντας τα 56,12 ευρώ ανά μεγαβατώρα, με πτώση 24,26% σε σχέση με το προηγούμενο επταήμερο. Η μέγιστη τιμή καταγράφηκε στα 132,01 ευρώ ανά μεγαβατώρα, ενώ η ελάχιστη έφτασε τα 0 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Για 26 συνεχείς ώρες, οι τιμές στην ελληνική αγορά παρέμειναν στο μηδέν, με επιπλέον 11 ώρες να καταγράφονται αρνητικές τιμές την Κυριακή των Βαΐων (28.4). Επίσης, για πρώτη φορά στις 7 Απριλίου, στο ελληνικό σύστημα εμφανίστηκαν αρνητικές τιμές, μια τάση που παρατηρείται συχνά πλέον στις ώριμες ευρωπαϊκές αγορές. Η ύπαρξη αρνητικών τιμών σημαίνει ότι οι παραγωγοί πλήρωναν για να διατηρήσουν τη συμμετοχή τους στο σύστημα αντί να λαμβάνουν πληρωμές. Την εν λόγω ημερομηνία, για μία ώρα στις 3 το μεσημέρι, η τιμή στο Χρηματιστήριο Ενέργειας έφτασε στο -0,01 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Η αντιμετώπιση μηδενικών και αρνητικών τιμών αποτελεί τη νέα πρόκληση για τα ηλεκτρικά συστήματα στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Η συνεχής αύξηση της διείσδυσης των ΑΠΕ, σε συνδυασμό με τη χαμηλή ζήτηση, δημιουργεί δυσκολίες, καθώς η τεχνολογία αποθήκευσης δεν είναι ακόμη αρκετά ανεπτυγμένη για να διαχειριστεί τη μετατόπιση της παραγωγής στις ώρες μεγαλύτερης ζήτησης.

Η έλλειψη χωρητικότητας στα δίκτυα, σε συνδυασμό με την απουσία αποθήκευσης, επιβάλλει την ανάγκη για συνεχή χρήση ενέργειας από ορυκτά καύσιμα για ένα εκτεταμένο διάστημα. Παράλληλα, η αυξημένη παραγωγή από ΑΠΕ απαιτείται για την επίτευξη των κλιματικών στόχων που έχουν τεθεί για το 2030 και το 2050.

Θετικό για τους λογαριασμούς ρεύματος αλλά απειλή για τις επενδύσεις
Αν και οι μηδενικές και αρνητικές τιμές μπορεί να φαίνονται θετικές για τους καταναλωτές λόγω των χαμηλών τιμών ρεύματος, αποτελούν παράλληλα απειλή για τη βιωσιμότητα των επενδύσεων σε ΑΠΕ. Αυτό θέτει σε κίνδυνο την επίτευξη των στόχων για την κλιματική αλλαγή.

Ήδη πολλά έργα, ιδίως τα μικρότερα, αντιμετωπίζουν προκλήσεις στην εξασφάλιση χρηματοδότησης, καθώς οι τράπεζες συχνά δείχνουν ανεπαρκή ενδιαφέροντα για τη χορήγηση δανείων.

Στην αγορά υπάρχει μεγάλη ανησυχία και αυτό φαίνεται από τη δήλωση του διευθυντή Διαχείρισης Ενέργειας της Elpedison, Ανδρέα Πετροπουλέα, σε ένα ενεργειακό συνέδριο. Ο κ. Πετροπουλέας τόνισε: «Η αγορά οδηγείται στα βράχια και θα πρέπει να υπάρξει πραγματικός σχεδιασμός των αναγκών και της προσφοράς ενέργειας για να αποτραπεί η καταστροφή της βιομηχανίας ενέργειας, αλλά και των επενδύσεων στην πράσινη ενέργεια».

Το θέμα αυτό αντιπροσωπεύει μια σύνθετη πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι εθνικές κυβερνήσεις των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η κατάσταση στην αγορά της Ισπανίας, με την υψηλή εγκατεστημένη ισχύ φωτοβολταϊκών, έχει επιδεινωθεί σημαντικά, με παράγοντες της ισπανικής αγοράς να εκφράζουν σοβαρές ανησυχίες για το ενδεχόμενο εμφάνισης κύματος χρεοκοπιών σε έργα ΑΠΕ.
iEidiseis.gr