MY KTEO

Κυριακή 16 Ιουνίου 2024

Ανασφάλιστα οχήματα: Έρχεται ο «Big Brother» – Ποιοι θα πληρώσουν πρόστιμο έως 1.000 ευρώ και σε ποιες περιπτώσεις διαγράφεται


Έρχεται ο «big brother» για τα ανασφάλιστα οχήματα.  Υπενθυμίζεται πως το νέο πλαίσιο ελέγχων και κυρώσεων για τα ανασφάλιστα οχήματα  συμπεριλαμβάνεται στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που κατατέθηκε πρόσφατα στη Βουλή.

Μάλιστα το πλαίσιο αυτό προβλέπει επιβολή αυστηρών ποινών και προστίμων έως και 1.000 ευρώ για την εκπρόθεσμη  πληρωμή των τελών κυκλοφορίας. Επίσης επισημαίνεται πως το εν λόγω νομοσχέδιο αναφέρει τα εξής:

Σε περίπτωση ανασφάλιστου οχήματος, ο κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας του αυτοκινήτου θα πληρώσει πρόστιμα που διαμορφώνονται ως εξής:
 • Για τα λεωφορεία και φορτηγά δημόσιας χρήσης είναι 1.000 ευρώ
 • Για τα επιβατηγά και άλλα οχήματα κάθε φύσης είναι 500 ευρώ 
 • Για τα δίκυκλα είναι  250 ευρώ.
Εάν όμως διαπιστωθεί οφειλή τελών κυκλοφορίας 1 τουλάχιστον έτους  τότε βεβαιώνονται στο σύνολό τους τα οφειλόμενα τέλη κυκλοφορίας μετά του προστίμου που αναλογεί.

Σημειώνεται δε πως ο ιδιοκτήτης του οχήματος μπορεί να υποβάλλει ένσταση μέσα σε 5 εργάσιμες ημέρες από την επιβολή του προστίμου.  Την ένσταση αυτή την εξετάζει η Αρχή που επιβάλλει το αντίστοιχο πρόστιμό της εντός 30 εργάσιμων ημερών.

Τα πρόστιμα όμως διαγράφονται σε περίπτωση αποδοχής της ένστασης. Εφόσον εντός 10 εργάσιμων ημερών από την επομένη της κοινοποίησης της επιβολής προστίμου ή της απορριπτικής απόφασης επί της ένστασης, ο ιδιοκτήτης συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις του αναφορικά με την ασφάλιση του οχήματος, τα σχετικά πρόστιμα διαγράφονται.

Σημειώνεται ότι, μετά τη διαπίστωση παράβασης διενεργείται εκ νέου ηλεκτρονικός έλεγχος σε διάστημα από 3 έως 12 μήνες από την επιβολή του προστίμου. Εφόσον διαπιστωθεί ότι ο ιδιοκτήτης δεν έχει συμμορφωθεί μέχρι τον νέο έλεγχο, αφαιρείται η άδεια κυκλοφορίας και οι πινακίδες του οχήματος τα οποία επιστρέφονται μόνο με την προσκόμιση του σχετικού συμβολαίου ασφάλισης ή της βεβαίωσης περί μη οφειλής των τελών κυκλοφορίας, κατά περίπτωση, και της απόδειξης καταβολής του προστίμου.

Τα πρόστιμα για τα εκπρόθεσμα τέλη κυκλοφορίας
Πάντως τα πρόστιμα για τα εκπρόθεσμα τέλη κυκλοφορίας οχημάτων θα είναι από του χρόνου κλιμακωτά για τους παραβάτες  .Αναλυτικά:
 • 25% επί του τέλους αν καταβληθεί εντός του Ιανουαρίου του επομένου έτους από το έτος καταβολής,
 • 50% επί του τέλους αν καταβληθεί τον Φεβρουάριο,
 • 100% αν καταβληθεί μετά το τέλος Φεβρουαρίου.
Σε κάθε περίπτωση το πρόστιμο δεν μπορεί να υπολείπεται των 30 ευρώ.

Καθορίζεται η διαδικασία αδρανοποίησης και διαγραφής από τα Μητρώα οχημάτων
Δηλαδή τα οχήματα που δεν έχουν ασφαλισθεί, δεν έχουν υποβληθεί σε ΚΤΕΟ και δεν έχουν καταβληθεί γι’ αυτά τέλη κυκλοφορίας τα τελευταία 7 έτη, τίθενται σε καθεστώς προσωρινής αδράνειας. Κατόπιν, ειδοποιούνται οι ιδιοκτήτες των οχημάτων ώστε είτε να προχωρήσουν στην οριστική αδρανοποίηση των οχημάτων και τη διαγραφή τους από τα μητρώα, είτε στη δήλωση ακινησίας τους, είτε, εφόσον προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες, στην επανακυκλοφορία τους. Προβλέπεται, επίσης, η συχνότητα των ελέγχων, οι συνέπειες της προσωρινής και οριστικής αδράνειας και οι κυρώσεις για παραβάσεις των σχετικών ρυθμίσεων.

Σημειώνεται ότι:
 • Διευκολύνεται η διαγραφή οχήματος θανόντος που μπορεί να γίνει χωρίς να έχει μεταβιβαστεί το όχημα στους κληρονόμους.
 • Σε περίπτωση χρήσης του οχήματος που έχει τεθεί σε οριστική αδράνεια ή έχει διαγραφεί επιβάλλεται στον κάτοχό του πρόστιμο 10.000 ευρώ, καθώς και τα τέλη κυκλοφορίας που αναλογούν στο όχημα για το έτος εντοπισμού.
 • Εάν εντοπιστεί σε κυκλοφορία όχημα για το οποίο υποβλήθηκε δήλωση ακινησίας, είτε εντοπιστεί σταθμευμένο σε διαφορετικό σημείο από αυτό, το οποίο έχει δηλωθεί, αίρεται η ακινησία και επιβάλλεται πρόστιμο 10.000 ευρώ από την ΑΑΔΕ πέραν των τελών κυκλοφορίας και του προστίμου μη καταβολής τους. Σημειώνεται ότι ο έλεγχος διενεργείται κατόπιν έκδοσης εντολής ελέγχου ή κατόπιν ηλεκτρονικών διασταυρώσεων από την ΑΑΔΕ με άντληση στοιχείων από τους παραχωρησιούχους αυτοκινητοδρόμων καθώς και μέσω ειδικής εφαρμογής κινητών συσκευών για τη σάρωση πινακίδων.
 • Εάν επαναληφθεί η παράβαση εντός πενταετίας το πρόστιμο τριπλασιάζεται και αφαιρείται για 3 έτη το δίπλωμα οδήγησης του ιδιοκτήτη ή κατόχου του οχήματος.
Το  Συνεκτικό πλαίσιο για την ασφάλιση οχημάτων
Καθορίζεται ένα συνεκτικό πλαίσιο για την ασφάλιση οχημάτων. Σε αυτό ενσωματώνεται η Οδηγία (ΕΕ) 2021/2118 (L 430) στο εθνικό Δίκαιο που προβλέπει τα εξής:

Α. Το Επικουρικό Κεφάλαιο:
 • είναι υποχρεωμένο να αποζημιώνει ζημιωθέντες από αυτοκινητιστικά ατυχήματα και να καλύπτει πλέον και τις περιπτώσεις όπου το όχημα που προκάλεσε τη ζημία ήταν ασφαλισμένο, αλλά η ασφαλιστική εταιρεία έχει τεθεί σε ασφαλιστική εκκαθάριση.
 • παρέχει αποζημίωση όταν η ασφαλιστική εταιρεία που έχει πτωχεύσει ή έχει τεθεί σε εκκαθάριση εδρεύει σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (και προβλέπεται σχετική διαδικασία αναγωγής).
Β. Ισχύει ενιαία μορφή στις βεβαιώσεις ιστορικού αξιώσεων αποζημίωσης τρίτων ώστε να καθίσταται εφικτή η εξακρίβωση της γνησιότητάς τους. Υπάρχει δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης ασφάλισης για τα αυτοκίνητα.enikonomia.gr