MY KTEO

Τετάρτη 19 Ιουνίου 2024

Έρχονται μαζικές διασταυρώσεις από την εφορία


Στις μαζικές διασταυρώσεις για την αποκάλυψη αδήλωτων εισοδημάτων και μαύρου χρήματος επικεντρώνεται η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, καθώς πλέον τα ηλεκτρονικά συστήματα ολοκληρώνουν σχεδόν όλες τις διαδικασίες του ελέγχου.

Ταυτόχρονα με τη διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, τα στελέχη της ΑΑΔΕ τρέχουν διασταυρώσεις με στόχο τον εντοπισμό εισοδημάτων που δεν έχουν δηλωθεί στην εφορία από βραχυχρόνιες μισθώσεις, αναδρομικές αποδοχές, εισοδήματα από το εξωτερικό και εισοδήματα από ακίνητα.

Σύντομα θα συσταθεί και η ειδική μονάδα μαζικών ψηφιακών διασταυρώσεων, η οποία θα αξιοποιεί όλες τις δυνατότητες της τεχνολογίας με ανάλυση μεγάλων δεδομένων και άντληση στοιχείων από ψηφιακά συστήματα τιμολόγησης, με χρήση τεχνητής νοημοσύνης, συγκριτική αξιολόγηση και σκανάρισμα κάθε διαθέσιμου στοιχείου στο Διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δώσουν οι ελεγκτές και στις διασταυρώσεις των τραπεζικών καταθέσεων με τη χρήση του νέου λογισμικού, το οποίο φέρει το όνομα "Ειδικό Λογισμικό Αυτοματοποιημένου Ελέγχου Προσαύξησης Περιουσίας (ΕΛΑΕΠΠ)", θα επιτρέπει στους φοροελεγκτές να εισέρχονται στους τραπεζικούς λογαριασμούς και τα ηλεκτρονικά πορτοφόλια (e-wallet) και να λαμβάνουν αναλυτικά στοιχεία και πληροφορίες για τους ελεγχόμενους: από τα κινητά περιουσιακά στοιχεία (κοσμήματα, πολύτιμους λίθους, πλάκες χρυσού κ.λπ.) και τα ρευστά διαθέσιμα που έχουν ασφαλιστεί σε θυρίδες τραπεζών μέχρι τις πάσης φύσεως συναλλαγές μέσω "πλαστικού χρήματος" και τις κινήσεις για αποπληρωμές δανείων (καταναλωτικών, στεγαστικών, επιχειρηματικών).

Ποιοι βρίσκονται στο στόχαστρο:

1. Διασταυρώσεις για συμμόρφωση του προβλεπόμενου αριθμού καταχώρισης ακινήτου (ΑΜΑ) σύμφωνα με το πρωτόκολλο συνεργασίας της ΑΑΔΕ με πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης για το 2023. Στο πλαίσιο υλοποίησης της σχετικής συμφωνίας μεταξύ της ΑΑΔΕ και των ψηφιακών πλατφορμών Airbnb Ireland UC, Booking.com BV, VRBO Expedia Group Vacation Rentals Ireland Limited, πέρυσι διασταυρώθηκαν τα στοιχεία και διαπιστώθηκαν 18.657 καταχωρίσεις ακινήτων που δεν είχαν Αριθμό Μητρώου Ακινήτου (ΑΜΑ) ή δεν ήταν έγκυρος και ζητήθηκε να απενεργοποιηθούν οι καταχωρίσεις, ενώ τους επιβλήθηκαν πρόστιμα από την ΑΑΔΕ.

2. Τραπεζικές καταθέσεις. Το BankApp, που δέχεται προς το παρόν στοιχεία από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες, μπορεί να τρέξει διασταυρώσεις και ελέγχους σε χρόνο-ρεκόρ, τραπεζικούς λογαριασμούς, εμβάσματα, καταθέσεις, χορηγήσεις, θυρίδες, πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες, ακόμα και "ηλεκτρονικά πορτοφόλια".

3. Διασταύρωση δηλωθέντων ακαθαρίστων εσόδων ξενοδοχείων με στοιχεία εσόδων από συναλλαγές τους με την πλατφόρμα Booking για το φορολογικό έτος 2022. Στο στόχαστρο των ελεγκτών βρίσκονται ήδη ξενοδοχεία, τα οποία ερευνώνται ως προς τη δηλούμενη πληρότητα και τις τιμές διανυκτέρευσης με βάση τα στοιχεία που εμφανίζονται στο Booking.com. Στόχος να διαπιστωθεί εάν τα ποσά που έχουν δηλωθεί ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και εάν με βάση τα στοιχεία αυτά πληρώνονται οι φόροι στο Ελληνικό Δημόσιο.

4. Διασταύρωση φόρου μισθωτών υπηρεσιών. Θα πραγματοποιηθούν αυτόματες διασταυρώσεις των δηλώσεων που υποβάλλουν οι επιχειρήσεις σε εφορία και ΕΦΚΑ. Με την αντιπαραβολή των δηλώσεων Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών και των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ), η ΑΑΔΕ επιδιώκει να εντοπίσει επιχειρήσεις οι οποίες δηλώνουν διαφορετικά στοιχεία στην εφορία και άλλα στον ΕΦΚΑ.

5. Διασταύρωση των φορολογητέων εκροών για τον εντοπισμό φορολογουμένων που υπέβαλαν μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ ενώ είχαν επιχειρηματική δραστηριότητα. Εκατοντάδες περιπτώσεις φοροδιαφυγής εντοπίζονται σε αυτή την κατηγορία.

6. Διασταύρωση των εισερχομένων πληροφοριών από αλλοδαπές αρχές μέσω της Διεθνούς Διοικητικής Συνεργασίας (DAC1) για μισθούς, συντάξεις, διοικητικές αμοιβές και εισόδημα από ακίνητα, με τις υποβληθείσες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος. Για τη διασταύρωση DAC1 έτους 2017, που ολοκληρώθηκε πρόσφατα, πραγματοποιήθηκαν σχετικές επικοινωνιακές δράσεις συμμόρφωσης για την παρότρυνση υποβολής των απαιτούμενων Δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος και υποβλήθηκαν 7.647 επιπλέον φορολογικές δηλώσεις, με τα βεβαιωθέντα ποσά φόρου να ανέρχονται σε 13,0 εκατ. ευρώ.

7. Διασταύρωση για τη συμμόρφωση φορολογουμένων στην υποβολή δηλώσεων φόρου εισοδήματος για πρόσθετες αποδοχές (αναδρομικές αποδοχές). Για τα φορολογικά έτη 2017 και 2018, μετά την ολοκλήρωση των διασταυρώσεων υποβλήθηκαν 66.008 τροποποιητικές ή/και αρχικές δηλώσεις για πρόσθετες αναδρομικές αποδοχές και το συνολικό ποσό βεβαίωσης φόρου ανήλθε σε 15,5 εκατ. ευρώ.

Ραβασάκια για αδήλωτα εισοδήματα
Περισσότερα από 20.000 ειδοποιητήρια για ξεχασμένους φόρους του παρελθόντος στέλνει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων σε φορολογούμενους που έχουν εντοπιστεί να έχουν αποκρύψει εισοδήματα ή ακόμα και να μην έχουν υποβάλει δηλώσεις. Μάλιστα, ο φόρος θα υπολογιστεί "κατ’ εκτίμηση" με βάση τα στοιχεία και τις πληροφορίες που έχει στη διάθεσή της η φορολογική αρχή.

Σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο της ΑΑΔΕ, ο μακρύς κατάλογος της εφορίας θα περιλαμβάνει εργαζόμενους αλλά και συνταξιούχους με αδήλωτα αναδρομικά και αποδοχές, ιδιοκτήτες με αδήλωτα εισοδήματα από την εκμίσθωση ακινήτων και φυσικά πρόσωπα που λαμβάνουν αποδοχές από το εξωτερικό και έχουν ξεχάσει να τις δηλώσουν. Σύμφωνα με τις οδηγίες που έχει δώσει η ΑΑΔΕ, οι εφοριακοί ελέγχουν και διασταυρώνουν:

- Τα ηλεκτρονικά αρχεία βεβαιώσεων αποδοχών ή συντάξεων, αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα.

- Διαθέσιμα στοιχεία που αφορούν λοιπά εισοδήματα και αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης ή απόκτησης περιουσιακών στοιχείων, τα οποία αποστέλλονται ετησίως ή περιλαμβάνονται στην τελευταία προ του έτους για το οποίο εκδίδεται πράξη εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου υποβληθείσα δήλωση φόρου εισοδήματος και στην περιουσιακή κατάσταση του εκάστοτε έτους, όπως αυτή προκύπτει από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Περιουσιολογίου της ΑΑΔΕ.

- Την ηλεκτρονική βάση δεδομένων, που είναι διαθέσιμη στην ΑΑΔΕ και δύνανται να αφορούν την άσκηση επαγγελματικής ή επιχειρηματικής δραστηριότητας, καθώς επίσης και από στοιχεία που λήφθηκαν στο πλαίσιο της ανταλλαγής πληροφοριών για την εφαρμογή της διεθνούς διοικητικής συνεργασίας στο πεδίο της άμεσης φορολογίας.

 


capital.gr