MY KTEO

Τρίτη 11 Ιουνίου 2024

Εργατικό Κέντρο Εύβοιας: Μέτρα για τη θερμική καταπόνηση των εργαζομένων σε συνθήκες υψηλών θερμοκρασιών


Το Εργατικό Κέντρο Εύβοιας με ανακοίνωση του ενημερώνει για τα μέτρα για τη θερμική καταπόνηση των εργαζομένων σε συνθήκες υψηλών θερμοκρασιών.

Συναδέλφισσες – συνάδελφοι

Οι μέρες του καύσωνα  αποτελούν ένα ακόμα καμπανάκι κινδύνου για τους εργαζόμενους.
Χιλιάδες συνάδελφοι θα βρεθούν αντιμέτωποι με εργασιακούς χώρους - καμίνια, πραγματικά κολαστήρια. Αυτό αφορά τόσο ανοιχτούς χώρους (ναυπηγεία, ιχθυοκαλλιέργειες, διανομείς, οικοδομές, δασεργάτες, τεχνικά έργα, εργάτες γης κλπ) όπου υπάρχει άμεση έκθεση στον ήλιο, αλλά και κλειστούς χώρους όπου, είτε λόγω κατασκευής (ανεπαρκής θερμομόνωση, αερισμός κτλ) είτε λόγω εργασιακών παραγόντων (π.χ. λειτουργία μηχανών, βαριές εργασίες), οι συνθήκες εργασίας θα είναι ανυπόφορες και εξοντωτικές.

Σε όλους αυτούς τους χώρους θα απαιτηθεί από τους εργαζόμενους να δουλέψουν μέχρι τελικής πτώσης, στο όνομα της συνέχισης της παραγωγής, της «εξυπηρέτησης του πελάτη», της «ανταγωνιστικότητας».

Οι εργαζόμενοι τις ημέρες του καύσωνα επιπλέον των δύσκολων συνθηκών που αντιμετωπίζουν με την εντατικοποίηση της δουλειάς και τα εξαντλητικά ωράρια, βρίσκονται αντιμέτωποι με τη θερμική καταπόνηση που πολλαπλασιάζει τους κινδύνους για την υγεία τους, ιδιαίτερα για τις ευάλωτες κατηγορίες με χρόνια προβλήματα. Η ζέστη και η υγρασία έχουν και άμεσα αρνητικά αποτελέσματα (αφυδάτωση, ηλίαση, αύξηση του κινδύνου εργατικών ατυχημάτων), αλλά και μακροπρόθεσμη επίδραση σε χρόνιες παθήσεις (καρδιοπάθειες, κτλ).

Εν όψει λοιπόν των υψηλών θερμοκρασιών που επικρατούν αυτές τις ημέρες αλλά και αυτών που -σύμφωνα με τις προβλέψεις- συνολικά θα επικρατήσουν μέσα στο τρέχον καλοκαίρι, τα Συνδικάτα οφείλουν να γίνουν ασπίδα προστασίας για την Υγεία και την Ασφάλεια των εργαζομένων, να εντάξουν το θέμα αυτό στις προτεραιότητές τους για να μη θρηνήσουμε νεκρούς και τραυματίες συναδέλφους.

Σε αυτά τα πλαίσια, σας αποστέλλουμε την Εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας με θέμα «Πρόληψη της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων», διευκρινίζοντας εξαρχής ότι η Εγκύκλιος αυτή σε καμία περίπτωση δε λύνει το πρόβλημα αφού παρουσιάζει πολλές ελλείψεις.

Παρόλα αυτά, μπορεί να αξιοποιηθεί από τα Συνδικάτα για παρεμβάσεις και άσκηση πίεσης στην εργοδοσία, στους Τεχνικούς Ασφαλείας, στους Ιατρούς Εργασίας και στο Τμήμα Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Εύβοιας (ΤΕΑΥΕ Εύβοιας) για την τήρηση έστω αυτών των ελάχιστων μέτρων.

Ταυτόχρονα, χρειάζεται να ασκηθεί πίεση για τη βελτίωση των μέτρων αυτών ώστε να ανταποκρίνονται στις ιδιαιτερότητες του κάθε χώρου, του είδους και του αντικειμένου της κάθε εργασίας, θέματα που το κάθε Συνδικάτο στο χώρο του μπορεί να εξειδικεύσει. Σε αυτή την κατεύθυνση, σας καλούμε να απευθύνεστε στο Εργατικό Κέντρο Εύβοιας έτσι ώστε να συντονίζονται και να ενισχύονται οι προσπάθειες.

Το πλαίσιο που διεκδικούμε είναι:
  • Άμεση διακοπή όλων των υπαίθριων εργασιών όταν η θερμοκρασία ξεπεράσει τους 38οC ή και σε χαμηλότερες θερμοκρασίες ανάλογα με τη σχετική υγρασία και το είδος της εργασίας. Αντίστοιχα, άμεση διακοπή εργασιών σε ιδιαίτερα επιβαρυμένους θερμικά χώρους (μηχανοστάσια, υπαίθριες εργασίες, ναυπηγεία κτλ). Πλήρης καταβολή του ημερομισθίου χωρίς καμία περικοπή.
  • Πλήρης αποχή από την εργασία, όταν επικρατούν συνθήκες καύσωνα, των εργαζομένων που εντάσσονται σε ομάδες υψηλού κινδύνου (καρδιοπαθείς, πνευμονοπαθείς, διαβητικοί, νεφροπαθείς, εγκυμονούσες κ.λπ.). Πλήρης καταβολή του ημερομισθίου.
  • Συχνά διαλείμματα κατάλληλης διάρκειας, ανάλογα με τις συνθήκες περιβάλλοντος και τα χαρακτηριστικά της εργασίας, της έντασης εργασίας και της χρησιμοποιούμενης στολής εργασίας – ΜΑΠ, για την πρόληψη της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων.
  • Περιορισμός βαριών εργασιών όταν οι συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας δημιουργούν ασφυκτικές συνθήκες.
  • Διάθεση σε συνεχή βάση στους εργαζόμενους πόσιμου δροσερού νερού κοντά στη θέση εργασίας τους.
Δημιουργία κατάλληλων κλιματισμένων χώρων διαλείμματος για την ανάπαυση των εργαζομένων.

Καλούμε όλους τους εργαζόμενους να μην κάνουν εκπτώσεις στα ζητήματα προστασίας της Υγείας τους. Να απευθύνονται άμεσα στα Συνδικάτα και στο Εργατικό Κέντρο για κάθε παραβίαση από την εργοδοσία στην λήψη των μέτρων προστασίας της υγείας.