MY KTEO

Τρίτη 9 Ιουλίου 2024

Νέου τύπου έλεγχοι για τον εντοπισμό 550.000 ανασφάλιστων ΙΧ


Από τον ερχόμενο Νοέμβριο θα ξεκινήσουν οι ηλεκτρονικές διασταυρώσεις για τα ανασφάλιστα οχήματα, τα οποία υπολογίζονται από την ασφαλιστική αγορά σε 550.000 «κινητές βόμβες», με τους υπαίτιους να απειλούνται με πρόστιμα, 250 – 500 και 1.000 ευρώ, αν πρόκειται για δίκυκλο, ΙΧ, ή λεωφορείο – φορτηγό. Oι έλεγχοι θα είναι τριπλοί στους παραβάτες, καθώς θα υπάρξει διασταύρωση για ΚΤΕΟ και τέλη κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της ασφαλιστικής αγοράς, μέχρι τότε θα πρέπει να έχουν συνδεθεί και να βρίσκονται online τα συστήματα του υπουργείων Συγκοινωνιών, Οικονομίας και ΕΑΕΕ, με την τελευταία να δίνει τα στοιχεία των ανασφάλιστων ώστε να επιβάλλονται τα αντίστοιχα πρόστιμα.

Γιατί απέτυχαν στο παρελθόν οι διασταυρώσεις
Κάτι αντίστοιχο, χωρίς όμως την ηλεκτρονική διακλάδωση των σημερινών υπηρεσιών, είχε επιχειρηθεί το 2013, στο πλαίσιο Ευρωπαϊκής Οδηγίας και τότε. Πιο συγκεκριμένα, θεσπίστηκε για πρώτη φορά σύστημα ηλεκτρονικών ελέγχων για οχήματα που έχουν δηλωθεί σε κυκλοφορία αλλά δεν είχαν ασφαλιστική κάλυψη. Υπό την απειλή προστίμων, το μέτρο στάθηκε αφορμή να ασφαλιστούν άμεσα 300.000 ΙΧ αυτοκίνητα, φορτηγά και μοτοσυκλέτες, που κυκλοφορούσαν ανασφάλιστα.

Το μέτρο ατόνησε, όμως, στη συνέχεια. Το 2016 το υπουργείο Οικονομικών έφερε νέες διατάξεις, για να γίνονται διασταυρώσεις κάθε εξάμηνο (2 φορές τον χρόνο). Ούτε αυτό συνέβη τελικά. Το 2018 έγινε διασταύρωση, που εντόπισε 385.000 ιδιοκτήτες να μην έχουν ασφαλίσει τα οχήματά τους. Άλλη μια διασταύρωση το 2019 είχε μάλλον πενιχρά αποτελέσματα, αφού ελάχιστοι απ’ όσους εντοπίστηκαν, υποχρεώθηκαν τελικά να ασφαλιστούν.

Τι αλλάζει και πώς θα λειτουργεί το νέο σύστημα
Εκτός από τον τρόπο ελέγχου, αλλάζει και ο τρόπος επιβολής των κυρώσεων, ώστε να μη μένει ανεφάρμοστο το μέτρο. Σήμερα οι παραλείψεις ασφάλισης οχημάτων εντοπίζονται μόνο από τυχαίους επιτόπιους ελέγχους της ΕΛΑΣ. Αντιθέτως, οι ποινές και τα πρόστιμα που είχαν προκύψει από την ηλεκτρονική διασταύρωση, δεν ανάγκασαν τελικά τους παραβάτες να συμμορφωθούν. Το αποτέλεσμα ήταν να συνεχίζουν χιλιάδες οχήματα να κυκλοφορούν ανασφάλιστα.

Με βάση στοιχεία που έχει στη διάθεσή του το ΥΠΕΘΟ, τουλάχιστον 500.000 οχήματα κυκλοφορούν σήμερα ανασφάλιστα, με τον πραγματικό αριθμό να εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 550.000. Ο νέος μηχανισμός εντοπισμού ανασφάλιστων οχημάτων θα μπορεί να βρίσκει άμεσα ποια είναι αυτά και οι ιδιοκτήτες τους.

Με το νέο ισχύον πλαίσιο καταργείται το άρθρο 5α του Π.Δ. 237/1986, το οποίο καθορίζει μέχρι σήμερα τις διαδικασίες εντοπισμού ανασφάλιστων οχημάτων. Πρόκειται για ρύθμιση που δεν εφαρμόστηκε στην πράξη ουσιαστικά ποτέ, λόγω της επιχειρησιακής αδυναμίας της ΕΛΑΣ να επιβάλλει τις κυρώσεις που προβλέπονται (πρόστιμο έως 500 ευρώ) στους ιδιοκτήτες των οχημάτων, όπως προέκυπταν από τους καταλόγους που έστελνε η ΓΓΠΣ.

Πώς θα επιβάλλονται και θα διαγράφονται τα πρόστιμα
Ανά εξάμηνο θα διενεργούνται οι ηλεκτρονικοί έλεγχοι για τον εντοπισμό των ανασφάλιστων οχημάτων. Όταν θα εντοπίζονται τα ανασφάλιστα οχήματα θα βεβαιώνονται τα ανάλογα πρόστιμα. Με την επιβολή του προστίμου οι ιδιοκτήτες θα έχουν προθεσμία πέντε ημερών μέσα στην οποία θα μπορούν να κάνουν ένσταση. Η ένσταση θα πρέπει να απευθύνεται στην αρχή που έχει εκδώσει το πρόστιμο, η οποία θα πρέπει μέσα σε 30 εργάσιμες ημέρες να απαντήσει.

Σε περίπτωση αποδοχής της ένστασης, τα πρόστιμα διαγράφονται. Εφόσον εντός 10 εργάσιμων από την επομένη της κοινοποίησης της επιβολής προστίμου ή της απορριπτικής απόφασης επί της ένστασης, ο ιδιοκτήτης συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις του αναφορικά με την ασφάλιση του οχήματος, τα σχετικά πρόστιμα διαγράφονται.

Για την επιβολή των προστίμων οι αρμόδιες υπηρεσίες της Γ.Δ. Σ.Δ.Ο.Ε. δύνανται να έχουν πρόσβαση σε εφαρμογές της και να λαμβάνουν μέσω διαλειτουργικότητας κάθε αναγκαίο στοιχείο και πληροφορία από το υπουργείο Μεταφορών, την ΑΑΔΕ, καθώς και από κάθε άλλο αρμόδιο φορέα, κατά παρέκκλιση των γενικών και ειδικών διατάξεων, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων περί απορρήτου.

Αν δε, διαπιστώνεται οφειλή τελών κυκλοφορίας ενός τουλάχιστον έτους, τα οφειλόμενα τέλη μετά του προστίμου καταλογίζονται από την ΑΑΔΕ στο σύνολό τους. Επίσης, αν το όχημα δεν έχει υποβληθεί σε περιοδικό έλεγχο Κέντρου Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων, επιβάλλεται από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών το πρόστιμο του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Όταν από τον ηλεκτρονικό διασταυρωτικό έλεγχο διαπιστώνεται παράβαση, διενεργείται υποχρεωτικά δεύτερος εντός τριών μηνών από την κοινοποίηση της πράξης επιβολής προστίμου. Αν, κατά τον έλεγχο αυτόν, διαπιστωθεί μη συμμόρφωση του κατόχου της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος (ιδιοκτήτη ή κατόχου του οχήματος) με τις υποχρεώσεις, η άδεια κυκλοφορίας και οι κρατικές πινακίδες του οχήματος αφαιρούνται.

Η άδεια κυκλοφορίας και οι πινακίδες του οχήματος επιστρέφονται μόνο με την προσκόμιση του σχετικού συμβολαίου ασφάλισης ή του ισχύοντος δελτίου τεχνικού ελέγχου του οχήματος ή της βεβαίωσης περί μη οφειλής των τελών κυκλοφορίας, κατά περίπτωση, και της απόδειξης καταβολής του προστίμου. Σε περίπτωση υποτροπής, επιβάλλεται πρόστιμο διπλάσιο του προβλεπόμενου και αφαιρούνται η άδεια κυκλοφορίας και οι κρατικές πινακίδες του οχήματος.Powergame.gr