MY KTEO

Σάββατο 6 Ιουλίου 2024

Τι ερωτήματα έθεσε στην Περιφερειακή Αρχή ο Κατσούλης


 Στην Ειδική Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου για την Λογοδοσία της Περιφερειακής Αρχής που έγινε την 4η Ιουλίου 2024 ο Περιφερειακός Σύμβουλος της παράταξής μας ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ Η ΣΤΕΡΕΑ Δημήτρης Κατσούλης εισηγήθηκε θέμα σχετικά με την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της Περιφέρειας και την συμβολή του στην Ισχυρή Περιφέρεια. Αφορμή για τον έλεγχο της Περιφερειακής Αρχής στο θέμα αυτό δόθηκε από τις προτάσεις του Περιφερειάρχη σε συνέδριο της ΕΝΠΕ περί δήθεν «αξιοποίησης του Προσωπικού» και ειδικότερα για την δυνατότητα ενεργοποίησης ιδιωτών επιστημόνων για άσκηση αρμοδιοτήτων, ελάφρυνση πλαισίου στην δυνατότητα των υπαλλήλων για παράλληλη άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή και, τέλος, νέο, πιο ελεύθερο, πλαίσιο επιλογής προϊσταμένων.

Ο Δημήτρης Κατσούλης αντέτεινε ότι:  Η ανάθεση αρμοδιοτήτων και μάλιστα αρμοδιοτήτων ελέγχου όπως εκείνες της κτηνιατρικής υπηρεσίας σε ιδιώτες και όχι σε Δημοσίους Υπαλλήλους οι οποίοι εκ της θέσεώς τους υποχρεούνται να υπερασπίζονται το δημόσιο συμφέρον ουσιαστικά εκμηδενίζει το ήδη αποσαθρωμένο σύστημα ελέγχων σε κρίσιμους τομείς της διατροφικής αλυσίδας και θέτει σε κίνδυνο την Δημόσια Υγεία.  Η χαλάρωση των προϋποθέσεων άσκησης παράλληλου επαγγέλματος από τους Δημοσίους Υπαλλήλους και εν προκειμένω τους Υπαλλήλους της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας θα έχει ως επακόλουθο την κατεύθυνση του ενδιαφέροντος του Υπαλλήλου προς την άσκηση του επαγγέλματός του και όχι την αφοσίωση στο υπηρεσιακό καθήκον. Για την επιλογή προϊσταμένων ουσιαστικά επιδιώκεται απροκάλυπτα η επιβράβευση της εσκεμμένης αδράνειά της Περιφερειακής Αρχής για την επιλογή προϊσταμένων με αξιοκρατική επιλογή από τα αρμόδια όργανα αντί του καθεστώτος της αναπλήρωσης που  της επιτρέπει να επιλέγει τους εκλεκτούς σας αλλά όχι απαραιτήτως τους ικανούς.

Επεσήμανε με έμφαση  ότι η Διοίκηση της Περιφέρειας, δηλαδή τα υπηρεσιακά στελέχη της, ιεραρχικά και λειτουργικά δομημένα, ανήκουν και προορίζονται να υπηρετήσουν το Δημόσιο Συμφέρον και την Περιφέρεια και όχι την εκάστοτε Περιφερειακή Αρχή.

Εν συνεχεία έθεσε τα ακόλουθα ερωτήματα:

1.         Πότε προτίθεσθε να αρχίσετε και να ολοκληρώσετε τη διαδικασία επιλογής των προϊσταμένων Τμημάτων και Διευθύνσεων με αξιολόγηση από το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο;

2.         Γιατί δεν επιμένετε στην άμεση και χωρίς χρονοτριβή προκήρυξη των θέσεων Γενικών Διευθυντών με επείγον και επιτακτικό αίτημα προς το Υπουργείο Εσωτερικών;

3.         Ποιες θέσεις μόνιμου προσωπικού έχουν ήδη προκηρυχθεί και βρίσκονται σε διαδικασία διαγωνισμού;

4.         Πόσες θέσεις μονίμου προσωπικού προγραμματίζετε για το τρέχον και το επόμενο έτος;

Και εισηγήθηκε τις ακόλουθες προτάσεις:

1.         Να αποκτήσει ρόλο και λόγο το Περιφερειακό Συμβούλιο στα ζητήματα της Διοίκησης, της ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού  στην βάση της αρχής ότι η Διοίκηση ανήκει στην Περιφέρεια και όχι στην Περιφερειακή Αρχή. Προς αυτή την κατεύθυνση θα υποβάλλουμε προτάσεις για την θεσμοθέτηση αυτού του ρόλου.

2.         Να τεθεί υπόψη του Περιφερειακού Συμβουλίου κατάσταση θέσεων υπηρετούντος προσωπικού ανά οργανική μονάδα επιπέδου τμήματος  Και Κατάσταση κενών θέσεων βάσει του ΟΕΥ ανά οργανική μονάδα επιπέδου τμήματος

3.         Να κληθούν σε ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου οι Σύλλογοι Προσωπικού των ΠΕ της Περιφέρειας για συζήτηση επί των προβλημάτων τους αλλά και των προτάσεων για την στελέχωση της περιφέρειας και την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, κεφάλαιο της οποίας είναι η κατάρτιση και η διαρκής βελτίωση δεξιοτήτων του προσωπικού. Η συζήτηση αυτή να επαναλαμβάνεται ετησίως

 

Στην απάντησή του ο Περιφερειάρχης αμύνθηκε των θέσεών του και ισχυρίστηκε ότι ασκεί πιέσεις στο Υπουργείο Εσωτερικών για την εφαρμογή της διαδικασίας επιλογής των προϊσταμένων από τα αρμόδια υπηρεσιακά συμβούλια.

Σε μερική απάντηση των ερωτημάτων μας δόθηκαν σήμερα (5.7.2024) τα στοιχεία σχετικά με τις εκκρεμότητες των προσλήψεων μονίμου προσωπικού από το ΑΣΕΠ. Συνολικά για το χρονικό διάστημα 2020-2024 προτάθηκαν 103 προσλήψεις, υλοποιήθηκαν ήδη 15 και εκκρεμούν 88. Οι σχετικοί πίνακες επισυνάπτονται στο Δελτίο Τύπου.

Δευτερολογώντας ο Δημήτρης Κατσούλης κατέστησε σαφές ότι για την παράταξη ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ Η ΣΤΕΡΕΑ η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της Περιφέρειας με όρους αξιοκρατίας, διαρκούς βελτίωσης δεξιοτήτων και κατάρτισης καθώς και ενίσχυσης του υπαλληλικού επαγγελματισμού είναι προϋπόθεση για να συγκροτηθεί η Ισχυρή και Αποτελεσματική Διοίκηση έτσι ώστε να στηρίξει την προοπτική της Ισχυρής Περιφέρειας εκείνης που θα έχει εξουσίες πόρους, ανθρώπινο δυναμικό για να επιτελέσει την αποστολή της όπως επιτάσσει το ευρωπαϊκό κεκτημένο της Αυτοδιοίκησης. Το Περιφερειακό Συμβούλιο πρέπει να ασκεί εποπτεία στις πολιτικές ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού και να διεκδικεί προσλήψεις μονίμου προσωπικού για την στελέχωση όλων των υπηρεσιών της Περιφέρειας. Η παράταξή μας παρακολουθεί τα ζητήματα αυτά επιμένοντας και διεκδικώντας όλα τα παραπάνω.