MY KTEO

Τρίτη 2 Ιουλίου 2024

Διασύνδεση του Κτηματολογίου με το Περιουσιολόγιο και εκτεταμένες διασταυρώσεις


Σε εκτεταμένες διασταυρώσεις στοιχείων της ακίνητης περιουσίας των φορολογουμένων με στόχο την αποκάλυψη «χαμένου ΕΝΦΙΑ» αποσκοπεί η διασύνδεση του Κτηματολογίου με το ηλεκτρονικό Περιουσιολόγιο της Εφορίας (Εντυπο Ε9).

Στην Ανεξάρτητης Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) εκτιμούν ότι πολλοί ιδιοκτήτες δήλωσαν τα ακίνητα στο Κτηματολόγιο για να τα κατοχυρώσουν ως ιδιοκτησία, αλλά δεν τα έχουν δηλώσει στην Εφορία ολόκληρα ή με το πραγματικό τους εμβαδόν, με στόχο την πληρωμή λιγότερων φόρων, και συγκεκριμένα:

■ Να είναι μικρότερος ο ετήσιος ΕΝΦΙΑ.

■ Να ξεφεύγουν από τα τεκμήρια δαπανών διαβίωσης.

■ Να αποφεύγουν κατασχέσεις για χρέη προς την Εφορία ή τις τράπεζες.

Αντίθετα, στο Κτηματολόγιο δήλωσαν ολόκληρη την περιουσία τους προκειμένου να την κατοχυρώσουν έναντι των γειτόνων ή άλλων που την επιβουλεύονται ή έναντι του Δημοσίου.
Ετσι, λοιπόν, τον ερχόμενο Σεπτέμβριο η Εφορία θα ψάξει να δει αν ταυτίζονται τα δεδομένα του myProperty για την ακίνητη περιουσία 7,2 εκατομμυρίων φορολογουμένων με όσα έχουν καταχωρηθεί από τους ιδιοκτήτες ακινήτων στο Εθνικό Κτηματολόγιο.

Πρακτικά δηλαδή τα στελέχη της ΑΑΔΕ θα αναζητήσουν όσους πληρώνουν λιγότερο ΕΝΦΙΑ από αυτόν που αναλογεί στην ακίνητη περιουσία τους. Για τον λόγο αυτό, εκτός από τα στοιχεία του Κτηματολογίου και του εντύπου Ε9, θα αξιοποιηθούν και τα στοιχεία των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος (Ε1) όπου όλοι οι φορολογούμενοι υποχρεώνονται να αναγράφουν αναλυτικά στοιχεία για τις κατοικίες που χρησιμοποιούν είτε τις ιδιόκτητες είτε τις ενοικιαζόμενες είτε τις δωρεάν παραχωρηθείσες.

Μετά τη διασταύρωση όλων των ηλεκτρονικών αρχείων, η ΑΑΔΕ θα προβεί αυτόματα στον καταλογισμό του ΕΝΦΙΑ για τα ακίνητα που είτε δεν έχουν δηλωθεί καθόλου είτε δηλώθηκαν με μικρότερο εμβαδόν. Οι ιδιοκτήτες θα κληθούν δηλαδή να υποβάλουν τροποποιητικές δηλώσεις και να καταχωρήσουν τα πραγματικά στοιχεία όλων των ακινήτων τους, όπως αυτά έχουν ήδη περιληφθεί στο Κτηματολόγιο.

Εφόσον προκύψει αλλαγή σε περιγραφικά στοιχεία ακινήτου που οδηγούν σε υποχρέωση καταβολής επιπλέον ΕΝΦΙΑ (π.χ. λόγω αύξησης των τετραγωνικών μέτρων της επιφάνειας ενός ή περισσότερων ακινήτων), ο ιδιοκτήτης θα καταβάλει τον επιπλέον φόρο προσαυξημένο με τόκους υπολογιζόμενους με ποσοστό 0,73% για κάθε μήνα από το πρώτο ειδοποιητήριο του ΕΝΦΙΑ!

Οσοι φορολογούμενοι δεν υποβάλλουν τροποποιητικές δηλώσεις Ε9 για να διορθώσουν τα στοιχεία των ακινήτων τους στο Περιουσιολόγιο της ΑΑΔΕ θα βρεθούν αντιμέτωποι με πιο αυστηρές ποινές. Στις περιπτώσεις όπου διαπιστωθεί ότι, εξαιτίας της μη διόρθωσης των στοιχείων, ιδιοκτήτες πλήρωναν για ένα ή περισσότερα έτη ΕΝΦΙΑ λιγότερο από αυτόν που όφειλαν κανονικά θα κληθούν να καταβάλουν τα διαφυγόντα ποσά αναδρομικά μαζί με υπέρογκες προσαυξήσεις της τάξεως του 10%-50% και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής υπολογιζόμενους με 0,73% ανά μήνα εκπρόθεσμης καταβολής.

Στις δε περιπτώσεις φορολογουμένων που έχουν σημαντικού ύψους ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τη φορολογική διοίκηση και έχουν αποκρύψει ακίνητα για να τα γλιτώσουν από τις κατασχέσεις, ο εντοπισμός των ακινήτων αυτών θα έχει ως συνέπεια την άμεση κατάσχεση και τον πλειστηριασμό τους.

Η αρχή θα γίνει από δήμους της περιφέρειας και της πρωτεύουσας (Αθήνα, Μαρούσι, Αγία Παρασκευή) ή όπου κλείνει η διαδικασία ενστάσεων και οριστικοποιούνται οι πίνακες κτηματογράφησης.

Επιπλέον, σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο της ΑΑΔΕ, από τον Σεπτέμβριο θα τεθεί σε λειτουργία μια νέα ηλεκτρονική βάση δεδομένων στην οποία θα είναι καταχωρημένα αναλυτικά στοιχεία όχι μόνο για τα ακίνητα που κατέχουν οι φορολογούμενοι, αλλά ακόμη και για τα ακίνητα που μισθώνουν. Το νέο αυτό ηλεκτρονικό αρχείο θα ονομάζεται Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων και θα περιλαμβάνει τα στοιχεία του ηλεκτρονικού Περιουσιολογίου της Εφορίας όπως θα έχει ευθυγραμμιστεί με το Κτηματολόγιο. Το Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων θα ενημερώνεται αυτόματα κάθε φορά που θα υποβάλλεται από ιδιοκτήτη ακινήτου και θα γίνεται αποδεκτή από τον ενοικιαστή του ίδιου ακινήτου δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης.

Επίσης, το Μητρώο θα ενημερώνεται αυτόματα κάθε φορά που ένας ιδιοκτήτης θα δηλώνει τη λύση της μίσθωσης ενός ακινήτου του.
newmoney.gr