MY KTEO

Δευτέρα 19 Ιουνίου 2023

Φόρος κληρονομιάς: Πως φορολογούνται οι εξ αποποιήσεως κληρονόμοι


Ο κανόνας της αυτοτελούς φορολόγησης ισχύει και για τους µη κερδοσκοπικούς οργανισμούς που καθίστανται κληρονόμοι συνεπεία αποποίησης. 

Σε περίπτωση αποποίησης της κληρονομιάς, ο εξ αποποιήσεως κληρονόμος (ο κληρονόμος που ακολουθεί του πρώτου που έκανε την αποποίησης) οφείλει να καταβάλει τον φόρο που προκύπτει κατόπιν εκ νέου υπολογισμού στο πρόσωπό του µε βάση τον συγγενικό του δεσμό, εκτός αν ο φόρος που θα όφειλε ο αποποιηθείς είναι μεγαλύτερος, οπότε θα οφείλει να καταβάλει αυτό το ποσό φόρου.

Επιπλέον, εφόσον δικαιούχοι κληρονομιάς είναι ειδικές κατηγορίες νομικών προσώπων, μεταξύ των οποίων οι µη κερδοσκοπικοί οργανισμοί και τα ΝΠ∆∆, προβλέπεται αυτοτελής φορολόγηση των κτηθέντων αιτία θανάτου περιουσιακών στοιχείων µε συντελεστή 0,5%.

Σχετικά µε τα ανωτέρω και µε πρόσφατη εγκύκλιο διευκρινίστηκε ότι σε περίπτωση που κάποιο εκ των εν λόγω νομικών προσώπων καταστεί εξ αποποιήσεως κληρονόμος, θα υποχρεούται να καταβάλει τον φόρο που προκύπτει βάσει του κανόνα της αυτοτελούς φορολόγησης µε συντελεστή 0,5%, σε κάθε περίπτωση, µη εφαρμοζόμενης έτσι της ανωτέρω εξαίρεσης περί υποχρέωσης καταβολής του μεγαλύτερου φόρου του αποποιηθέντος.

Η ρύθμιση αυτή δικαιολογείται, καθώς η ανωτέρω εξαίρεση τελεί σε σχέση γενικού προς ειδικό µε τον κανόνα της αυτοτελούς φορολόγησης, ο οποίος ως ειδικότερος θα πρέπει να υπερισχύσει.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι για τον εξ αποποιήσεως κληρονόμο, η φορολογική υποχρέωση δεν γεννάται κατά τον χρόνο θανάτου αλλά κατά τον χρόνο αποποίησης της κληρονομιάς.newsbomb.gr