MY KTEO

Σάββατο 23 Δεκεμβρίου 2023

Ιδιωτικά πανεπιστήμια: Τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις για την άδεια λειτουργίας - Πώς θα γίνεται η αναγνώριση πτυχίων


Τα βασικά κριτήρια και τις προϋποθέσεις για την άδεια λειτουργίας των μη κρατικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα παρουσίασε ο Οδυσσέας - Ιωάννης Ζώρας, Γενικός Γραμματέας Ανώτατης Εκπαίδευσης του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. 

Όπως τόνισε, τον βασικό ρόλο στον έλεγχο των κριτηρίων αλλά και στην αδειοδότηση των ξένων παραρτημάτων θα διαδραματίσει η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.) - μια ανεξάρτητη διοικητική αρχή.

Τα κριτήρια αδειοδότησης 
- Η λειτουργία τουλάχιστον 3 πανεπιστημιακών σχολών από τον πρώτο χρόνο λειτουργίας τους.

- Η αναγνώρισή του στην χώρα από την οποία προέρχεται και η πιστοποίησή του από την αντίστοιχη διαπιστευμένη Αρχή της χώρας από την οποία προέρχεται.

- Τα επιμέρους προγράμματα σπουδών που οδηγούν στην απονομή τίτλων σπουδών θα πρέπει επίσης, να έχουν πιστοποιηθεί από τη διαπιστευμένη Αρχή του κράτους προέλευσης.

- Οι τίτλοι σπουδών που θα εκδίδονται στην Ελλάδα θα είναι ίδιοι με τους αντίστοιχους που θα είχαν εκδοθεί εάν η εκπαίδευση των φοιτητών λάμβανε χώρα εξ ολοκλήρου στο κράτος προέλευσης του ξένου πανεπιστημίου και θα προσδίδουν τα ίδια ακαδημαϊκά και επαγγελματικά δικαιώματα.

- Τα μέλη διδακτικού και εκπαιδευτικού προσωπικού του να έχουν διδακτορικό τίτλο σπουδών και το ειδικό προσωπικό του να μην ξεπερνάει το 20% του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού του.

- Σε περίπτωση ανάκλησης της άδειας του παραρτήματος, το μητρικό ίδρυμα θα είναι από κοινού υπεύθυνο με το παράρτημά του για την περάτωση των σπουδών όλων των εισαχθέντων φοιτητών και την απονομή σε αυτούς τίτλων σπουδών.

- Να διαθέτει άδεια εκπαιδευτηρίου σύμφωνα με το κτιριοδομικό κανονισμό που ισχύει σήμερα, οι δε κτιριακές υποδομές του θα πρέπει να είναι αυτοτελείς, να διαθέτει βιβλιοθήκη, χώρους εργαστηρίων, αίθουσες πολυμέσων, υλικοτεχνικό εξοπλισμό κ.ο.κ.

- Να διαθέτει οικονομική αξιοπιστία και ευρωστία, η οποία θα προκύπτει από την πενταετή οικονομοτεχνική μελέτη βιωσιμότητας την οποία θα βεβαιώνει αξιόπιστη ελεγκτική - συμβουλευτική εταιρία.

- Να προσκομίζει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης αξιόχρεης τράπεζας ύψους 500.000 ευρώ για κάθε σχολή και να πληρώνει παράβολο ύψους 500.000 ευρώ για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας και εγκατάστασης.

Πώς θα γίνεται η αναγνώριση πτυχίων
Σύμφωνα με τον κύριο Ζώρα, η αναγνώριση των ακαδημαϊκών τίτλων που θα προσφέρει το παράρτημα του ξένου Πανεπιστημίου θα γίνεται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που πραγματοποιείται ήδη για το «μητρικό» πανεπιστήμιο.

Θα ακολουθούνται όλες οι τυπικές διαδικασίες αναγνώρισης των ξένων τίτλων σπουδών. Αυτός είναι και ο λόγος που τα κριτήρια που παρατέθηκαν παραπάνω, εμπεριέχουν όλες τις απαραίτητες ασφαλείς δικλείδες για την αναγνώριση των τίτλων σπουδών, των απονεμόμενων επαγγελματικών δικαιωμάτων και της πιστοποίησης του περιεχομένου των προγραμμάτων σπουδών από τις αναγκαίες διαπιστευμένες αρχές τόσο της χώρας προέλευσης του πανεπιστημίου της αλλοδαπής όσο και από την ανεξάρτητη αρχή της Χώρας μας (ΕΘΑΑΕ).

 

Πηγή: skai.gr