MY KTEO

Δευτέρα 29 Ιανουαρίου 2024

Μαθητές του 2 ου ΕΠΑΛ Χαλκίδας στην Βαρκελώνη

 


Οι μαθητές της Β΄ & Γ΄ Τάξης των Τομέων Μηχανολογίας - Ηλεκτρολογίας - Οικονομίας & Διοίκησης, του 2ου ΕΠΑΛ Χαλκίδας, είχαν την ευκαιρία να ταξιδέψουν στη Βαρκελώνη της Ισπανίας και να γνωρίσουν νέες τεχνολογίες και να διδαχθούν από επιστήμονες - ερευνητές και επαγγελματίες, μέσω ενός ακόμα επιτυχημένου προγράμματος Erasmus+.

            Το πρόγραμμα είχε κωδικό: 2023-1-EL01-KA121-VET-000134039 με τίτλο «Η ενεργειακή αναβάθμιση και διαχείριση αειφορικών κτιρίων - εργαλεία υπολογισμού του ενεργειακού ισοζυγίου» και πραγματοποιήθηκε από 14/01/2024 έως 25/01/2024. Έδωσε τη δυνατότητα στους μαθητές μας να γνωρίσουν τη σημασία της ενεργειακής απόδοσης σε βιώσιμα κτίρια, το ρόλο της διαχείρισης ενέργειας στη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και του λειτουργικού κόστους καθώς και τον προσδιορισμό σημαντικών συντελεστών στην κατανάλωση ενέργειας στα κτίρια (θέρμανση, ψύξη, φωτισμός, συσκευές κ.λπ.).

            Οι μαθητές μας επέτρεψαν από το Πρόγραμμα κινητικότητας Erasmus+ και μετέφεραν τις εντυπώσεις και τα πολλαπλά οφέλη που αποκόμισαν. Αναλυτικότερα οι στόχοι που πραγματοποιήθηκαν μπορούν να διακριθούν στις παρακάτω κατηγορίες:

         Πραγματοποίηση εκπαιδευτικών επισκέψεων:

           Στο CARNET - Future Mobility Research Hub, που έχει αξιοποιήσει τις άριστες διμερείς σχέσεις των τριών ιδρυτικών ιδρυμάτων προς μια εταιρική σχέση δημόσιου - ιδιωτικού τομέα με άλλους βιομηχανικούς εταίρους και αρχές,

           Στη Ζυθοποιία Estrella Damm, η οποία έχει καταβάλει προσπάθειες για την προώθηση της περιβαλλοντικής ευθύνης και των βιώσιμων πρακτικών στις παραγωγικές της διαδικασίες,

           Στο Ecoparc de Barcelona, το οποίο είναι ένα μητροπολιτικό συγκρότημα για την ολοκληρωμένη επεξεργασία των αστικών απορριμμάτων που ακολουθεί τις κατευθυντήριες γραμμές που έχουν θεσπιστεί σχετικά από το Μητροπολιτικό Πρόγραμμα Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων,

           Στην Energiehaus - Passivhaus Enerphit, η οποία είναι ηγετική οντότητα στην Ισπανία και τη Λατινική Αμερική στη διάδοση του προτύπου Passivhaus για θερμά κλίματα, διεθνώς αναγνωρισμένο ως το πιο απαιτητικό πρότυπο σχεδιασμού και κατασκευής σε ενεργειακή απόδοση, υγεία και θερμική άνεση για τους χρήστες του.

         Στους μαθητές μετά από τις παραπάνω επισκέψεις:

           Έγινε επισκόπηση της σημασίας της ενεργειακής απόδοσης σε βιώσιμα κτίρια,

           Παρουσιάστηκε ο ρόλος της διαχείρισης ενέργειας στη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και του λειτουργικού κόστους,

           Προσδιοριστήκαν σημαντικοί συντελεστές στην κατανάλωση ενέργειας στα κτίρια (θέρμανση, ψύξη, φωτισμός, συσκευές κ.λπ.),

           Έλαβε χώρα επισκόπηση διαφορετικών τύπων ενεργειακών αξιολογήσεων (ASHRAE Επίπεδο 1, 2 και 3), καθώς και εισαγωγή στα εργαλεία λογισμικού για μοντελοποίηση και προσομοίωση ενέργειας (π.χ. EnergyPlus, eQUEST),

           Έγινε επίδειξη εργαλείων για τον υπολογισμό του ενεργειακού ισοζυγίου και την αξιολόγηση της απόδοσης του κτιρίου.

        Με τις πολιτιστικές επισκέψεις γνώρισαν την ιστορία και τον πολιτισμό της Βαρκελώνης (Mουσείο Kαταλανικής Iστορίας - Museo Picasso - εκκλησία Sagrada Familia - Girona).

 

            Το πρόγραμμα αυτό κινητικότητας  Erasmus+ έδωσε τη δυνατότητα στους μαθητές μας να ταξιδέψουν και να ζήσουν σε μια ευρωπαϊκή πόλη, να γνωρίσουν τον πολιτισμό και την ιστορία της Ισπανίας και ειδικότερα της Βαρκελώνης. Γνώρισαν καινοτόμες τεχνολογίες, απόκτησαν βιωματικές εμπειρίες σε σύγχρονα εργασιακά περιβάλλοντα έντασης γνώσης και εργασίας που δεν θα είχαν την ευκαιρία να δουν στην χώρα τους. Ανέπτυξαν εξωστρέφεια και κουλτούρα διεθνούς συνεργασίας. Απέκτησαν κίνητρα για νέους επαγγελματικούς ορίζοντες και έχουν διευρύνει τους ορίζοντες και τους στόχους τους.

Στους μαθητές απονεμήθηκε Βεβαίωση συμμετοχής και σε ειδική εκδήλωση που θα διοργανώσει το σχολείο μας θα τους απονεμηθούν  Πιστοποιητικά  Κινητικότητας Europass σε συνεργασία με το φορέα υποδοχής MOVEU.

Οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στη συνδιαμόρφωση και τη σωστή υλοποίηση αυτού του προγράμματος Erasmus+, ήταν οι: Χαλιούλιας Γεώργιος, Υπεύθυνος Επικοινωνίας και Υλοποίησης των προγραμμάτων Erasmus+ του 2ου ΕΠΑΛ, Κυράνα Σπυριδούλα και Τσιονάνη Ζωή.

Τα αποτελέσματα από την υλοποίηση αυτού του προγράμματος θα παρουσιαστούν σε όλους τους μαθητές και στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων, σε ειδική εκδήλωση που θα διοργανωθεί.

Το πρόγραμμα επιχορηγείται από την ΕΕ και το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) αποτελεί την Εθνική Μονάδα Συντονισμού του προγράμματος Erasmus+.