MY KTEO

Πέμπτη 8 Φεβρουαρίου 2024

Ιδιωτικά Πανεπιστήμια: Πώς θα γίνονται οι εγγραφές των φοιτητών, ποιοι θα διδάσκουν - Τα δίδακτρα


Σε παρουσίαση των βασικών κανόνων για την άδεια λειτουργίας μη κρατικών ΑΕΙ στην Ελλάδα καθώς και του τρόπου λειτουργίας τους προσχώρησε χτες ο υπουργός Παιδείας Κυριάκος Πιερρακάκης, χωρίς και πάλι να δώσει ολόκληρο το νομοσχέδιο κατά τη διάρκεια της Συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε στους εκπαιδευτικούς συντάκτες για τον σκοπό αυτό.

Για πρώτη φορά πάντως ο υπουργός αποκάλυψε ότι η εγγραφή των φοιτητών στα μη κρατικά πανεπιστήμια θα σχετίζεται με την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής, δηλαδή όπως διευκρίνισε ο υπουργός ο όρος πρόσβασης θα ταυτίζεται με το χαμηλότερο μέσο όρο ΕΒΕ των επιστημονικών πεδίων πολλαπλασιαζόμενο με συντελεστή 0.8.

Αυτό φυσικά δεν έχει καμία σχέση με τις βάσεις εισαγωγής (μόρια) αφού αυτές καθορίζουν την εισαγωγή στα δημόσια πανεπιστήμια και οι οποίες φυσικά είναι εξαιρετικά υψηλές για τις σχολές αυξημένης ζήτησης κάτι που φυσικά δεν θα ισχύει για τα ιδιωτικά ΑΕΙ στα οποία οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να εισάγονται με βαθμούς ακόμη και κάτω της βάσης. Κατά τα λοιπά εκτός από την ΕΒΕ τους όρους εγγραφής σε ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο θα τους βάζει το ίδιο το ίδρυμα χωρίς να έχει δικαίωμα εμπλοκής το ελληνικό υπουργείο Παιδείας ή οποιοσδήποτε άλλος δημόσιος φορές της χώρας μας.
Το ίδιο θα ισχύσει και για τα δίδακτρα τα οποία θα καθορίζονται από τα ίδια τα πανεπιστήμια πάλι χωρίς άλλη εμπλοκή. Δικαίωμα εγγραφής θα έχουν οι κάτοχοι ελληνικού απολυτηρίου ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ και ΕΒΕ. Οι κάτοχοι International Baccalaureate ή αντίστοιχου τίτλου. Οι κάτοχοι ισότιμου απολυτηρίου τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής.

Για την έκδοση της άδειας λειτουργίας των Νομικών Προσώπων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης - ΝΠΠΕ κρατών μελών και τρίτων χωρών, θα απαιτείται: Η Διαβίβαση φακέλου στον ΕΟΠΠΕΠ για χορήγηση γνώμης όσον αφορά τις κτιριολογικές προϋποθέσεις εντός της ίδιας προθεσμίας. Διαβίβαση φακέλου στην ΕΘΑΑΕ για έγκριση ή μη εντός 120 ημερών (με δυνατότητα παράτασης υπό προϋποθέσεις). Υποβολή αίτησης στο ΥΠΑΙΘΑ για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας με κατάθεση πλήρους φακέλου.

Το υπουργείο μετά τη λήψη έγκρισης και γνώμης από την ΕΘΑΑΕ και ΕΟΠΠΕΠ, αντίστοιχα, και τον έλεγχο των λοιπών δικαιολογητικών προβαίνει στην έκδοση της άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας του Νομικού Προσώπου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης - ΝΠΠΕ . Έναρξη λειτουργίας από το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026. Επίσης θα ορίζονται εγγυητικές επιστολές και παράβολα για χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας. Απαιτείται εγγυητική επιστολή ποσού πεντακοσίων χιλιάδων (€ 500.000) ευρώ για κάθε σχολή (ελάχιστο 3 σχολές). Προβλέπεται κλιμακούμενο παράβολο για νομική οντότητα για περισσότερες από τρεις σχολές. Για χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας παράβολο πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (€ 500.000).

Τα μέλη του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού πρέπει να είναι κάτοχοι διδακτορικού τίτλου σε ποσοστό τουλάχιστον 80% επί του συνόλου, σε θέμα συναφές με το αντικείμενο της διδασκαλίας τους και να κατέχουν τα ουσιαστικά προσόντα που απαιτούνται για την κατοχή θέσης διδακτικού ερευνητικού προσωπικού αντίστοιχης βαθμίδας στο μητρικό ίδρυμα. Τα μέλη του διδακτικού προσωπικού είναι εγκεκριμένα από το μητρικό ίδρυμα. Σε κάθε παράρτημα μπορεί να υπηρετεί ειδικό διδακτικό προσωπικό που δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20% του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού.

Οι εγκαταστάσεις πρέπει να περιλαμβάνουν: Ένα αυτοτελές κτίριο ή κτιριακό συγκρότημα αποκλειστικής χρήσης. Μπορεί να διαθέτει και δευτερογενή κτίρια μόνο στα όρια του ίδιου νομού. Σύγχρονη βιβλιοθήκη. Υλικοτεχνικός εξοπλισμός .Εργαστήρια ανάλογα με τις ειδικότητες που παρέχονται.iEidiseis.gr