MY KTEO

Παρασκευή 8 Μαρτίου 2024

1οΕΠΑ.Λ. Χαλκίδας: Υλοποίηση 2ης Ροής Σχεδίου Μαθησιακής Κινητικότητας Erasmus+ ΚΑ1 στη Μαδρίτη της Ισπανίας

Το 1οΕΠΑ.Λ. Χαλκίδας υλοποίησε με μεγάλη επιτυχία τη 2η ροή μαθησιακής κινητικότητας  Erasmus+ ΚΑ1 του σχεδίου με κωδικό αριθμό: 2023-1-EL01-KA121-VET-000134741, και τίτλο  : «Τelemedicine

methods of treatment in child obesity».Σε χρονικό διάστημα 12 ημερών, από 18/2/2024 έως και 29/2/2024, 15 μαθητές/τριες των τομέων Υγείας και Πρόνοιας ειδικότητας Βοηθών  Βρεφονηπιοκόμων και Πληροφορικής του 1ουΕΠΑΛ Χαλκίδας βίωσαν μια μοναδική επιμορφωτική εμπειρία στην πόλη της Μαδρίτης, με κύρια χαρακτηριστικά τόσο την κατάρτιση στην θεραπεία της παιδικής Παχυσαρκίας, με τη βοήθεια της Τηλεϊατρικής,  όσο και με τη συμμετοχή τους σε πολιτιστικές δραστηριότητες.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα κινητικότητας, οι μαθητές/τριες επισκέφθηκαν τις εγκαταστάσεις του φορέα υποδοχής MOVEU, όπου εξοικειώθηκαν σε ένα θεματικό αντικείμενο καινοτόμο και σύγχρονο. Oι εισηγήσεις  των υπευθύνων ομιλητών και οι εκπαιδευτικές επισκέψεις σε νοσοκομεία, Πανεπιστημιακά  τμήματα  Ιατρικής  και Φαρμακευτικής, Ινστιτούτα παιδικής Παχυσαρκίας και εφηβικού Διαβήτη,  προσέφεραν μια μοναδική ευκαιρία  στους μαθητές να γνωρίσουν από κοντά  τις ιατρικές μονάδες που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στην πρόληψη, την καταπολέμηση και τη θεραπεία της Παχυσαρκίας και του Διαβήτη, εστιάζοντας στη χρήση νέων τεχνολογιών.

Ειδικότερα το πρόγραμμα περιελάμβανε τις παρακάτω επισκέψεις σε φορείς κατάρτισης:

           Fundacion Instituto San Jose, όπου οι μαθητές/τριες απέκτησαν γνώσεις για την παροχή ολοκληρωμένης φροντίδας στις υγειονομικές, κοινωνικές και εκπαιδευτικές ανάγκες του πληθυσμού  της Μαδρίτης.

           Universidad  Complutense  de Madrid Facultad de Farmacia, όπου κατά την επίσκεψή τους οι εκπαιδευόμενοι/ες εστίασαν στη μελέτη των φαρμάκων, στις επιπτώσεις τους στον οργανισμό και στις θεραπευτικές τους χρήσεις.

           Museo de Anatomia Javier Puerta,  όπου οι μαθητές/ τριες θαύμασαν  τη μοναδική συλλογή πολυχρωμικών γύψινων γλυπτών σχετικά με το ανθρώπινο σώμα και με χειρουργικές τεχνικές.

           Centro Joven de Madrid Salud, το οποίο είναι ένα Κέντρο Νεολαίας που προσφέρει υπηρεσίες συμβουλευτικής, σωματικής υγείας και ευημερίας του νεανικού  πληθυσμού.

           Ιnstituto de Obesidad, Κέντρο Παχυσαρκίας, το οποίο δημιούργησε και εδραίωσε μια διεπιστημονική ομάδα, υψηλά καταρτισμένη, με απώτερο στόχο την άμεση καταπολέμηση και μείωση της Παχυσαρκίας.

           Αsociacion de Diabeticos de Madrid,  όπου  στους εκπαιδευόμενους δόθηκε η δυνατότητα να ενημερωθούν για τη νόσο του Διαβήτη και τις επιπλοκές της, για την εκπαίδευση μέσω των περισσοτέρων από 60 δραστηριοτήτων που προσφέρονται από το Ίδρυμα ετησίως, καθώς και για τις ποικίλες διακρίσεις που υφίσταται η συγκεκριμένη ομάδα εξαιτίας της νόσου αυτής.

Ακολουθώντας με συνέπεια το ιδιαίτερα απαιτητικό πρόγραμμα, οι μαθητές/τριες περπάτησαν στους πεζόδρομους του πανέμορφου ιστορικού κέντρου της Μαδρίτης και ξεναγήθηκαν σε πλήθος μνημείων και αξιοθέατων ιδιαίτερης ιστορικής και αρχιτεκτονικής αξίας.

 Πιο συγκεκριμένα,  συμπεριλήφθηκαν οι ακόλουθες οργανωμένες πολιτιστικές δραστηριότητες.

           Thyssen  Museum

           Santiago  Bernabeu

           Reina Sofia Museum

           Prado Museum

           Matadero Madrid Art

           El Retiro Park

           Palacio Real

           Museο de Cera

           Toledo

Οι συμμετέχοντες μαθητές αποκόμισαν σημαντικά οφέλη από το συγκεκριμένο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα κινητικότητας.

           Επιμορφώθηκαν στις καινοτόμες μεθόδους πρόληψης, στην καταπολέμηση και στη θεραπεία της Παιδικής  Παχυσαρκίας, εστιάζοντας στη χρήση νέων τεχνολογιών  της χώρας υποδοχής.

           Εκτέθηκαν στη βιωματική εκμάθηση της Ισπανικής και Αγγλικής  γλώσσας.

           Ενσωματώθηκαν σε ένα σύγχρονο πολυπολιτισμικό περιβάλλον.

           Διαμόρφωσαν ευρωπαϊκή ταυτότητα και κουλτούρα.

    Το 1ο ΕΠΑΛ Χαλκίδας έχει αποκτήσει μεγάλη εμπειρία στον στρατηγικό σχεδιασμό και στην υλοποίηση διαπιστευμένων σχεδίων κινητικότητας και συνεργάζεται με φορείς υποδοχής που προσφέρουν υψηλής ποιότητας υπηρεσίες επιμόρφωσης με καινοτόμα προγράμματα.

   Το πρόγραμμα επιχορηγείται από την ΕΕ και το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) που αποτελεί την Εθνική Μονάδα Συντονισμού του προγράμματος Erasmus+.

#ErasmusPlus #ErasmusPlusIKY #ErasmusPlusGreece #ErasmusPlus1EpalCalkidas #Moveu #ΙΚΥ #acreditation #chalkida #Madrid

Παιδαγωγική Ομάδα

Υπεύθυνος Συντονισμού

Μαρινάκης Αναστάσιος

Συνοδοί καθηγητές

Κυριακούλης Δημήτρης

Λουκιανού Ελευθερία

Κοντού  Σταυρούλα

Μπάρκα Φανή