MY KTEO

Παρασκευή 8 Μαρτίου 2024

Πότε τα παιδιά αποτελούν τεκμήριο για την Εφορία!


Τεκμήριο για τους γονείς αποτελούν τα παιδιά, σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως προκύπτει από τις νέες διευκρινίσεις που έδωσαν ο υφυπουργός Οικονομικών Χάρης Θεοχάρης και ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας της ΑΑΔΕ, Γεώργιος Φάκος.

Εφόσον, μάλιστα το παιδί είναι φοιτητής και σπουδάζει σε άλλη πόλη το τεκμήριο για τους γονείς αυξάνεται ακόμη περισσότερο.

Σε κάθε περίπτωση, ακόμη και η είσπραξη τόκων καταθέσεων ενός μόνο λεπτού του ευρώ, δημιουργεί την υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης, από τους νέους οι οποίοι το 2023 έκλεισαν τα 18 χρόνια, εφόσον έχουν να δηλώσουν οποιουδήποτε ύψους πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα.

Στο πραγματικό εισόδημα εντάσσονται και οι τόκοι καταθέσεων από έναν τραπεζικό λογαριασμό, ακόμη και αν αυτοί είναι 1 λεπτό του ευρώ και ασχέτως αν είναι εξαρτώμενα μέλη (φοιτητές, μαθητές κ.λπ.).

Επίσης, οι νέοι που συμπλήρωσαν το 18ο έτος, εντός του 2023, υποχρεούνται φέτος να υποβάλουν ξεχωριστή φορολογική δήλωση, εφόσον:
 • Δεν συγκατοικούν στο ίδιο σπίτι με τους γονείς τους αλλά διαμένουν σε κατοικία στην οποία κατέχουν έστω ένα μικρό ποσοστό πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας ή σε κτίσμα το οποίο του παραχωρήθηκε δωρεάν από τους γονείς του ή από κάποιον φίλο του.
 • Κατέχουν οποιοδήποτε άλλο περιουσιακό στοιχείο που λαμβάνεται υπόψη ως τεκμήριο διαβίωσης, όπως αυτοκίνητο, μοτοσικλέτα, σκάφος κ.λπ.
 • Απέκτησαν εντός του 2023 οποιασδήποτε μορφής εισόδημα, όπως από μισθούς, επιδόματα, ενοίκια, αγροτικές ή επιχειρηματικές δραστηριότητες, υπεραξίες από μετοχές, ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια κ.λπ.
 • Ίδρυσε εντός του 2023 επιχείρηση στο όνομά του
 • Έκανε εντός του 2023 έναρξη ελευθέριου επαγγέλματος.
 • Είναι έγγαμος ή έγγαμη την στιγμή της υποβολής της φορολογικής δήλωσης.
Αυξάνουν το τεκμήριο των γονέων
Ωστόσο, το παιδί αποτελεί και τεκμήριο για τους γονείς, καθώς τους αυξάνει την τεκμαρτή δαπάνη και υπό προϋποθέσεις μπορεί εξ αυτού είτε να φορολογηθούν περισσότερο είτε και να χάσουν κοινωνικά επιδόματα και τη μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 50% ή και κατά 100%.

Ειδικότερα, ο 18άρης που μένει με τους γονείς του και έχει εισόδημα από τόκους 1 λεπτό του ευρώ, θα υποβάλλει φορολογική δήλωση.

Φυσικά, για το εισόδημα αυτό, δεν φορολογείται, αλλά η Εφορία θα του καταλογίσει την ελάχιστη τεκμαρτή δαπάνη των 3.000 ευρώ.

Όμως δεν θα φορολογηθεί για το τεκμήριο των 3.000 ευρώ, καθώς το ποσό της τεκμαρτής δαπάνης του τέκνου, θα προσαυξήσει ισόποσα το τεκμαρτό εισόδημα των γονιών του.

Εάν το παιδί σπουδάζει σε άλλη πόλη και ενοικιάζει κατοικία, το ελάχιστο τεκμήριο των 3.000 ευρώ, θα προσαυξηθεί με την τεκμαρτή δαπάνη του ακινήτου και θα προστεθούν στην τεκμαρτή δαπάνη του γονέα.

Η απάντηση του υπ. Οικονομικών και της ΑΑΔΕ
Κατόπιν σχετικής ερώτησης στη Βουλή της βουλευτού Σέβης, Βολουδάκη, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Χάρης Θεοχάρης και ο γενικός διευθυντής της ΑΑΔΕ, Γεώργιος Φάκος διευκρινίζουν τα ακόλουθα:
 • Ο φορολογούμενος που έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του υποχρεούται να δηλώνει όλα τα εισοδήματα του, τα φορολογούμενα με οποιοδήποτε τρόπο ή απαλλασσόμενα, στη Φορολογική Διοίκηση.
 • Επομένως, υποχρέωση να υποβάλλει φορολογική δήλωση, έχει κάθε φυσικό πρόσωπο, εφόσον έχει την φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα, έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, ανεξάρτητα από το αν είναι εξαρτώμενο μέλος ή όχι και εφόσον αποκτά πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα.
 • Συνεπώς, δεν είναι υποχρεωτική υποβολή φορολογικής δήλωσης από εξαρτώμενο ενήλικο τέκνο που δεν αποκτά ούτε πραγματικό ούτε τεκμαρτό εισόδημα.
 • Εάν παρόλα αυτά υποβάλει φορολογική δήλωση με μηδενικό πραγματικό είτε τεκμαρτό εισόδημα, δεν υπολογίζεται η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ, αφού αυτή υπολογίζεται μόνο εφόσον δηλώνεται πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα.
 • Στην περίπτωση που το εξαρτώμενο ενήλικο τέκνο υποβάλει δήλωση στην οποία προκύπτει τεκμαρτό εισόδημα (π.χ. λόγω αυτοκινήτου) αυτό μπορεί να αμφισβητηθεί (μαχητό τεκμήριο), εφόσον αποδεικνύεται ότι συγκατοικεί με συγγενείς πρώτου βαθμού που συμβάλλουν στις δαπάνες διαβίωσής του ή εφόσον υπηρετεί τις στρατιωτική θητεία του ή εφόσον είναι άνεργο και δικαιούται βοήθημα ανεργίας.
 • Στην περίπτωση που το εξαρτώμενο ενήλικο τέκνο σπουδάζει σε διαφορετικό τόπο από αυτόν που βρίσκεται η κύρια κατοικία της οικογένειάς του και δεν έχει πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα που το καθιστά υπόχρεος σε υποβολή δήλωσης, τότε η κατοικία στην οποία διαμένει εκεί που σπουδάζει δηλώνεται ως δευτερεύουσα από τον γονέα (που είναι υπόχρεος να περιλάβει τα εισοδήματα του εξαρτώμενου μέλους του στη δική του δήλωση), ακόμη και στην περίπτωση που το μισθωτήριο της κατοικίας συντάσσεται στο όνομα του τέκνου.
Από την απάντηση προκύπτει πως, η τεκμαρτή δαπάνη του παιδιού δεν προστίθεται στο τεκμήριο του γονέα μόνο όταν το παιδί δεν έχει τεκμαρτό ή πραγματικό εισόδημα έστω και 1 λεπτού του ευρώ.

Σε κάθε άλλη περίπτωση, το τεκμήριο των 3.000 ευρώ ή μεγαλύτερο εάν νοικιάζει σπίτι σε άλλη πόλη, προστίθεται στις ήδη υφιστάμενες τεκμαε\ρτές δαπάνες του γονέα.
sofokleousin.gr