MY KTEO

Τετάρτη 1 Μαΐου 2024

Ληξιπρόθεσμα και απλήρωτες ρυθμιζόμενες χρεώσεις αυξάνουν τους λογαριασμούς


Πρόσθετα κόστη δημιουργούνται στους λογαριασμούς ενέργειας από τις αρρυθμίες του συστήματος, που δεν αντιμετωπίζονται, όπως οι ληξιπρόθεσμες οφειλές πελατών, η αδυναμία ταυτοποίησης λόγω έλλειψης ΑΦΜ και οι οφειλές ρυθμιζόμενων χρεώσεων.

Γράφει ο Παύλος Ξένου

Ο Σύνδεσμος των Προμηθευτών ΕΣΠΕΝ, προτείνει λύσεις στα προβλήματα αυτά, με επιστολή του στη Διαβούλευση που πραγματοποιείται για την τροποποίηση του Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας και του Κώδικα Προμήθειας Φυσικού Αερίου.

Όπως εξηγεί η τροποποίηση δεν αντιμετωπίζει τα προβλήματα αυτά επιβαρύνοντας τους προμηθευτές και ακολούθως τα τιμολόγια ενέργειας. Η κυριότερη -και ιδιαιτέρως κρίσιμη αδυναμία του προτεινόμενου πλαισίου, είναι ότι δεν λαμβάνει την αναγκαία μέριμνα για την αποτελεσματική διεκδίκηση ληξιπρόθεσμων οφειλών, τόσο από τον υφιστάμενο όσο και από τον προηγούμενο Προμηθευτή.

Ο Σύνδεσμος των Προμηθευτών Ενέργειας τονίζει ότι ο μόνος τρόπος για να διεκδικήσουν οι εταιρείες προμήθειας ληξιπρόθεσμες οφειλές των στρατηγικών κακοπληρωτών είναι η δυνατότητα άσκησης του δικαιώματος υποβολής εντολής απενεργοποίησης από τον προηγούμενο Προμηθευτή, υπό προϋποθέσεις που εναρμονίζονται με την κρίση του ΣτΕ.

Και συμπληρώνει ότι η διαδικασία ανάκτησής τους μέσω της δικαστικής οδού, πέραν από εξαιρετικά χρονοβόρα είναι και ιδιαιτέρως επιβαρυντική για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Επίσης, θεωρεί ότι η προτεινόμενη τροποποίηση δεν διασφαλίζει το δικαίωμα αλλαγής Προμηθευτή, δίχως περιορισμούς και ανεξαρτήτως τυχόν ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Η τροποποίηση που γίνεται δεν επιτρέπει αλλαγή Προμηθευτή σε περίπτωση που: (α) έχει υποβληθεί από τον Προμηθευτή εντολή απενεργοποίησης μετρητή του Πελάτη (β) έχει υποβληθεί και είναι ενεργή Εντολή Επισήμανσης του Πελάτη ως υπερήμερου από τρεις (3) διαφορετικούς Προμηθευτές για την Βασική Κατηγορία των Οικιακών Πελατών ή από δύο (2) διαφορετικούς Προμηθευτές για τη Βασική Κατηγορία των Μη Οικιακών Πελατών.

Γι’ αυτό προτείνει, προκειμένου να μην περιορίζεται η κινητικότητα του πελάτη, να υποχρεώνεται ο Προμηθευτής στον οποίο ο καταναλωτής έχει οφειλές, να προτείνει τυποποιημένο διακανονισμό, ο οποίο εφόσον γίνει δεκτός και τηρείται να επιτρέπεται η μετακίνησή του σε άλλο προμηθευτή, εφόσον εξυπηρετεί τις προηγούμενες οφειλές του.

Από την άλλη αν ο πελάτης που έχει οφειλές δεν αποδεχτεί ή αθετήσει τον διακανονισμό τότε να ενεργοποιείται το δικαίωμα του προηγούμενου προμηθευτή να υποβάλει αίτημα αποκοπής.

Όπως τονίζει ο Σύνδεσμος η πρόταση αυτή βρίσκει έρεισμα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο, είναι νόμιμη και θα αντιμετώπιζε το πρόβλημα συσσώρευσης ληξιπρόθεσμων που έχει δυσμενείς συνέπειες στην ταμειακή ρευστότητα και στην εν γένει βιωσιμότητα των Προμηθευτών και επομένως και στη διαμόρφωση των τιμολογίων τους.

Να μπει τάξη στα ΑΦΜ και να γίνεται ταυτοποίηση
Επίσης τονίζει ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα έλλειψης έγκυρων στοιχείων Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) και διεύθυνσης για την ταυτοποίηση των Πελατών που αντιστοιχούν σε τουλάχιστον 1,5 εκατ. μετρητές, οι οποίοι εκπροσωπούνται από τον δεσπόζοντα προμηθευτή και τους παρόχους Καθολικής Υπηρεσίας.

Όπως εξηγεί ο Σύνδεσμος λόγω έλλειψης έγκυρων στοιχείων, η ταυτοποίηση και τιμολόγηση μεγάλου μέρους των Πελατών που μεταπίπτουν στο καθεστώς Καθολικής Υπηρεσίας είναι πρακτικά αδύνατη, και γι’ αυτό η προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας στους πελάτες αυτούς, πραγματοποιείται με σημαντική οικονομική ζημία των παρόχων. Και σημειώνεται ότι για την εγκατάσταση 7,3 εκατ. «έξυπνων μετρητών», και την αξιοποίηση των νέων μετρητών για την ενίσχυση της αυτοκατανάλωσης και την ενεργή συμμετοχή των καταναλωτών στο πλαίσιο της ενεργειακής μετάβασης, απαιτείται η δυνατότητα ταυτοποίησης του συνόλου των παρόχων, μέσω έγκυρων στοιχείων ΑΦΜ των Πελατών που αντιστοιχούν σε αυτούς.

Σημειώνει επίσης ότι οι Προμηθευτές οφείλουν να εξοφλούν και να αποδίδουν τα αναλογούντα ποσά για τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις (ΥΚΩ, ΕΤΜΕΑΡ, ΧΧΣ και ΧΧΔ) ακόμα και όταν λαμβάνει χώρα μερική εξόφληση του λογαριασμού. Και υπογραμμίζει την ανάγκη άμεσης ενεργοποίησης εναλλακτικών εργαλείων είσπραξης των ρυθμιζόμενων χρεώσεων που δεν έχουν καταβληθεί, και ειδικότερα την είσπραξη αυτών μέσω της ΑΑΔΕ απευθείας από τον τελικό καταναλωτή.
Γιατί, τονίζει ο Σύνδεσμος, οι Προμηθευτές δεν μπορούν ούτε οφείλουν να «χρηματοδοτούν» τους λογαριασμούς αυτούς από ίδιους πόρους.energygame.gr